torsdag 10 november 2011

Paneldebatt om sexualundervisningen i skolan


Pelle Ullholm, Hans Olsson, Katarina Lindahl och Anahita Assadi i panelen.

Under en timmes tid vid RFSU Stockholms firande av skolinformatörsverksamheten diskuterades sexualundervisningen i skolan och RFSU:s roll i denna. Katarina Lindahl, f.d. Generalsekreterare för RFSU, drog sig till minnes hur det var när hon själv var liten då läraren kallade upp ett av barnen på katedern och därefter pekade ut de olika kroppsdelarna som om hon vore en planch.
- Mycket har hänt sedan dess, men mycket återstår, sa Katarina, som tyckte att för stort fokus fortfarande ligger på prevention och för lite på diskussioner om könsroller, rättigheter och makt.
- Men tittar man på ämnesplanerna är det inte så fokuserat på prevention. Det handlar mer om identitet, om normer och sexualitet, sa Hans.
Alla var överens om att det ligger ett stort ansvar på lärarna, det krävs mycket att leda ett samtal där det inte alltid finns några givna svar. Anna Assadi, skolinformatör på RFSU Stockholm, berättade att där lärarna är engagerade är det lättare att som skolinformatör nå ut till eleverna.
Men vad är då RFSU:s roll och vad är egentligen syftet med sexualundervisningen?
- Att ge unga mer makt. Att ge dem möjlighet att få det liv de önskar, sa Ellinor Isberg från publiken.
- Att ge redskap att prata om det. Att kunna formulera vad man vill och inte vill, sa Katarina Lindahl.
- Sexuell hälsa och rättigheter är bra, men det måste brytas ned till något mer konkret, sa Maria Bergström från publiken.
Pelle Ullholm avslutade med att säga att skolinformatörsverksamheten är, vid sidan av kondomerna, det folk oftast tänker på när de hör om RFSU. Det är en otroligt stark värdebärare för organisationen.
- Nu är det snart dags att se om vi kan nå ut även på andra arenor där ungdomar befinner sig, inte bara i skolorna, sa han.

Inga kommentarer: