torsdag 23 maj 2013

Kristina Ljungros - stolt, omvald och peppad


Stämningen var på topp när RFSU höll kongress i helgen i Gävle och samlade 150 deltagare för att fatta viktiga beslut och välja ny förbundsstyrelse och ordförande.

Grattis Kristina till omvalet. Hur känns det att få förnyat förtroende? 

- Fantastiskt roligt! RFSU växer och allt fler vill vara en del av vårt arbete. Tillsammans med den nyvalda styrelsen ser jag fram emot de kommande två åren med bland annat en revidering av idéprogrammet och ett valår på agendan. Nu väntar två år med många spännande sexualpolitiska diskussioner.

När kör den nya förbundsstyrelsen igång sitt arbete? 

- Vi kommer att träffas i mitten av juni för ett första möte. Då kommer vi att lära känna varandra, gå igenom kongressbeslut och prata om hur vi ska arbeta de kommande två åren.

Vad betyder Vision 2020 för RFSU som organisation? 

- Det är ett mycket stort steg att hela organisationen nu har antagit en strategisk plan för framtiden. Vision 2020 kommer att förändra organisationens arbete, i allt från det lokala till det internationella arbetet. Vi kommer att tydliggöra oss som en medlemsorganisation, stärka det lokala politiska arbetet, fortsätta bredda sexualupplysningsarbetet och fortsätta stärka klinikens arbete som en modellklinik. Oavsett var i organisationen man arbetar är man en del av Vision 2020 och genom att arbeta mot gemensamma mål kan vi göra större skillnad. Vi är en hybridorganisation, med lokalföreningar, ett aktiebolag och en klinik- något vi ska vara stolta över!

RFSU har tidigare visat på språkets stora betydelse för sexualitet och synen på kroppen och det var just ett kongressbeslut som låg bakom ordet snippa. Nu vill RFSU hitta ett ord för kvinnors onani. Berätta mer!

- Språket har stor betydelse. För att kunna prata om våra frågor på ett bra sätt behöver vi bra ord. För tio år sedan satte vi ordet snippa på kartan, nu är det onanins tur. Det är dessutom extra roligt att förslaget kommer från en medlem som skrev en motion till kongressen. Detta är ett exempel på hur medlemmar kan påverka RFSUs arbete. Nu hoppas jag att vi får in många bra förslag på ett nytt ord, varför inte utlysa en tävling för att hitta det bästa ordet?

Hur summerar du kongressen? 

- Kongressen gav mycket energi, det var god stämning och det är tydligt att RFSU växer! VI hann med att diskutera både sexualpolitiska frågor, organisatoriska frågor, fira 80 år och dela ut RFSU-priset till Ligga med P3.

- Det var många nya ansikten på kongressen och särskilt roligt att många var uppe i talarstolen. Tillsammans har vi nu fattat beslut om en gemensam strategi för kongressen och det var glädjande att se att den togs med enhällighet. Nu är det dags att börja implementera den! Till sist vill jag rikta ett stort tack till RFSU Gävleborg som var bättre värdar för en kongress går nog inte att få.

söndag 19 maj 2013

Så här ser den nya förbundsstyrelsen ut!

Det här är personerna som kommer att leda RFSU de närmaste två åren!

Bakre raden:
Emil Eriksson Rissve, Tove Larsson,  Måns Magnusson, Stefan de Vylder
Främre raden:
Matias Garzon, Kristina Ljungros, Ulrika Holmström, Viktor Bernhardz, Tina Wilhelmsson, Sureya Calli
Inte närvarande:
Gunilla Hallonsten, Petter Forkstam, Margareta Karlsson

RFSU:s nya förbundsstyrelse

Följande ledamöter blev invalda i styrelsen, som minskar från 17 personer till 12 ledamöter efter kongressbeslut.

Victor Bernhardz
Sureya Calli
Petter Forkstam
Matias Garzon
Gunilla Hallonsten
Ulrika Holmström
Margareta Karlsson
Tove Larsson
Måns Magnusson
Emil Eriksson Rissve
Tina Wilhelmsson
Stefan de Vylder

Kristina Ljungros fick kongressens förtroende att vara ordförande i två år till.

Fokus på skadeverkningarna av manlig omskärelse


Manlig omskärelse/könsstympning har lett till heta diskussioner vid flera kongresser. Bland annat har röster höjts om att RFSU ska verka för kriminalisering av ingreppet eftersom det minskar pojkar och mäns möjlighet till sexuell njutning.

Olika forskningsresultat om konsekvenserna av manlig omskärelse står emot varandra och det finns ingen samlad bild av skadeverkningarna.

Läs om RFSU:s inställning i frågan i vår broschyr Omskärelse av pojkar om män här.

Kongressen beslutade följande:

Det ska göras en sammanställning av aktuell forskning på området för att belysa skadeverkningarna av manlig omskärelse. RFSU ska verka för att föra ut information om detta sprids i samhället och för att lyfta skadeverkningarna när vården medverkar till ingreppet.

Ökad insats mot stigmatisering av BDSMF-utövare

RFSU:s kongress gav på söndagsförmiddagen sin förbundsstyrelse uppdraget att verka för att internt såväl som externt, till exempel genom att utreda behovet av en utökad diskrimineringslagstiftning, öka kunskapen och förståelsen kring BDSMF, asexualitet och poly/flersamhet/icke-monogama relationsformer.

RFSU:s kongress beslutade också om att RFSU, i likhet med RFSL, uttalar sitt stöd för att människors könsidentitet och könsuttryck, sexuella preferenser och sexuella läggningar inte längre ska stigmatiseras som psykiska störningar och sjukdomar. Beslutet togs i kontexten av en pågående revision av WHO:s klassificeringssystem ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems).
Massagetåget!

Morgonens första energizer var välbehövd. Och mysig.


Det rasslar på med beslut!

Tredje dagen på kongressen! Det rasslar på med beslut på sexualpolitiska motioner.

RFSU ska bevaka utvecklingen av ett isländskt censurförslag att stoppa sexuella skildringar på internet; arbeta för att vaccin mot vårtviruset hpv ska erbjudas alla unga oberoende av kön, könsidentitet och sexuell läggning; och att RFSU ska arbeta för att Smittskyddsinstitutet ska utveckla tillgängligt informationsmaterial skrivet på enkelt vis och på flera språk.

Full fart framåt!

RFSU vill se en oberoende utredning av sexköpslagen


På söndagsmorgonen tog kongressen beslut om den fråga som skapat mest debatt under helgen, nämligen sexköpslagen.

Valet stod mellan att RFSU ska verka för en oberoende utredning av lagens effekter - och att utöver utredningen även verka för att sexköpslagen avskaffas på sikt.

I talarstolen framfördes bland annat följande åsikter.

Kopplerilagen måste revideras, den är formulerad på ett sätt som skadar oss sexarbetare. Idag måste till exempel hyresvärdar anmäla om de misstänker att det säljs sex i en lägenhet. Stigmat gör det svårare att sälja sex men också att sluta göra det. 

”Myten om horan” har väldigt lite med verkligheten att göra. Sexköpslagen är destruktiv för en oerhörd massa människor. Den ser inte sexarbetare som medmänniskor. 

Det är viktigt att det görs en utredning så att RFSU kan ta i den här frågan. Vi får inte ta ställning innan vi har tagit rejäl diskussion internt. 

RFSU ska absolut inte verka för en lagändring som leder till mer sexhandel. 

Stefan de Wylder från förbundsstyrelsen konstaterade att detta är en viktig fråga som har diskuterats för lite och att det behövs mer kunskap om den.

Kongressen beslutade att RFSU ska verka för en oberoende utredning men inte ha inställningen att lagen bör avskaffas på sikt. RFSU ska också verka för en revidering av kopplerilagen så att den fokuseras mot människor som utnyttjar och tvingar andra men inte skadar sexarbetare. RFSU ska verka för att lagar mot människohandel stärks och för fler hälsofrämjande åtgärder för människor som säljer sex. RFSU betonar vikten av att stärka arbetet mot stigmatisering av dessa människor.

Kongressen beslutade också att RFSU ska göra en sammanställning av både nationell och internationell forskning som ska användas för att driva frågan om en ny statlig utredning av sexköpslagen. Sammanställningen ska också öka kunskapsnivån inom förbundet.

lördag 18 maj 2013

Vision 2020 är antagen

Vid förra kongressen togs beslutet att ta fram en strategisk verksamhetsplan för hela RFSU. Vi ska sträva i samma riktning, oavsett om vi jobbar lokalt, nationellt eller internationellt. Vi är helt enkelt ett RFSU.

Sedan dess har förbundsstyrelsen tagit fram dokumentet Vision 2020 och låtit alla olika delar av RFSU säga sitt om det.

Huvudmålen i dokumentet ärbland annat att RFSU är en tydlig och känd arena för engagemang, en inflytelserik sexualpolitisk aktör, en modern sexualupplysare och en nytänkande aktör.

Dokumentet antogs under lördagen av en enig kongress. Arbetet kan börja!


RFSU på stan!

Solen lyste när RFSU intog Gävle stad efter lunch idag. Tid att visa RFSU för Gävle och att visa Gävle för RFSU!

På Stortorget fanns det gott om människor som njöt av vädret och som fick lyssna på Kristina Ljungros tuffa utfrågning av Gävlepolitikerna Marita Engström (v) och Per-Åke Fredriksson (fp.) Politikerna fick svara på många frågor kring vad de vill göra åt den sexuella och reproduktiva ohälsa som finns i Gävle kommun idag.

I Gallerian Nian bjöd RFSU på häng och aktiviteter som ni kan läsa om längre ned i bloggen. Det blev trångt, socialt och intressanta samtal. Och många lämnade Gallerian Nian ett gäng kådisar rikare!


Fler bilder hittar ni i kongressens fotoalbum på Facebook: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.624308570932525.1073741826.115317275164993&type=3

"RFSU:s stöd har varit av stor betydelse"

Vår internationella gäst, från Youth Vision Zambia, Amos Mwale, pratade om situationen i Zambia vad gäller SRHR-frågor. En stor del av befolkningen använder inte preventivmedel. Det beror bland annat på att folk har svårt att ta sig till klinikerna samt att det är svårt att få tag på kondomer.

- Vi är mycket tacksamma för det stöd vi har fått från RFSU. Det är tack vare er som Youth Vision Zambia nu är erkänd som en organisation som hjälper unga människor när det kommer till SRHR, sa han.

Läs en intervju med Amos på RFSU:s intranät.

Kongressuttalande: RFSU fördömer attackerna mot HBT-aktivister i Georgien


Samtidigt som RFSU:s kongress med anledning av IDAHOT den 17 maj höll en tyst minut för att hedra och minnas HBT-aktivister som offrats i kampen för öppenhet och rätten att vara, välja och njuta världen över, utsattes HBT-aktivister i Georgiens huvudstad Tbilisi för en planerad attack.

Läs hela uttalandet från kongressen här.

"Sexkartan drar till sig folk"

I RFSU:s rymliga "monter" i Gallerian Nian står Sandra Wärn från RFSU Gävleborg. Här kan besökarna göra ett sexquizz, spana in historiskt material i våra montrar och sätta nålar på en karta för att visa var i världen de haft sex. Den sistnämnda aktiviteten tycks verkligen ha lockat folk, kartan är redan full av nålar av olika färger där rött symboliserar osäkert sex och grönt säkert.
- Kartan väcker nyfikenhet och har hjälpt till att dra in folk. Den är en bra ingång att börja prata med folk om säkert sex, säger Sandra.

Ett par i 60-årsåldern stannade tidigare under dagen till vid en av montrarna som visar vårt 80-årsjubileum. De pratade nostalgiskt om olika kondomförpackningar från förr som de kände igen.

De personer som fyllt i "Det stora sextestet" har chans att vinna priser, sponsrade av butikerna i gallerian. Alla besökare får förstås också ett erbjudande om att bli medlem.
- Vi har värvat minst tio stycken under dagen, säger Sandra.

Armstyrkan prövades

Den debatt som tog längst tid under förmiddagens förhandlingar var Proposition 3: Organisation och engagemang. Röstningen prövade armmusklerna då flera röstomräkningar fick göras. Slutligen visade det sig ändå att:
31 personer röstade för att förbundsstyrelsen till nästa kongress ska ge förslag på en modell om hur förbundet ska vara organiserat framöver
31 personer röstade för att den fortsatta regionala föreningsutvecklingen hänskjuts till förbundskansliet och lokalföreningarna som en del av den ordinarie verksamhet.

Röstningsförfarandet återupptas därför efter lunch.

Ännu mer media!


Arbetarbladet: http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.5890936-kvinnlig-onani-pa-tapeten

Gävle Dagblad: http://gd.se/nyheter/gavle/1.5890461-extra-sakert-sex-i-helgen

Om Anna Siekas på RFSUs fredagsfest: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/grensman-grensmans-ab/pressrelease/view/anna-siekas-belyser-och-oeverskrider-normer-paa-rfsu-s-kongress-867347
Ottar: http://www.ottar.se/artiklar/rfsu-priset-till-ligga-med-p3

P4 Morgon: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=5537188

TV4 Gävle nyheterna: http://www.tv4play.se/program/nyheterna-gävle?video_id=2358333

P4 Malmö: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=5536916

P3 Nyheterna: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=5536612

Beslut om 90-konto: "RFSU måste vara en organisation öppen för alla"

RFSU:s kongress har fattat beslut om att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att starta en insamlingsstiftelse.

Inför kongressen hade förbundsstyrelsen lagt fram en proposition om att RFSU som förbund skulle ansöka om 90-konto för att kunna starta upp insamling. Men efter intensiva och konstruktiva diskussioner vid Kongresstorget valde förbundsstyrelsen under fredagseftermiddagen i stället att ställa sig bakom ett yrkande om insamlingsstiftelse som ombud från RFSU Stockholm lagt fram.

Yrkandets främsta argument för att välja en stiftelseform framför insamling via förbundet var att reglerna för ett 90-kontoinnehav medför begränsningar för vem som kan sitta i förbundets styrelse. Att ha en betalningsanmärkning är ett exempel på en sådan begränsning som diskvalificerar en person från att sitta i styrelsen för en 90-kontoorganisation. En halv miljon svenskar har betalningsanmärkningar och många av dem tillhör de utsatta grupper RFSU vill vända sig till. "RFSU måste vara en organisation öppen för alla" var bland annat en återkommande kommentar under diskussionerna på Kongresstorget.

I beslutet på kongressen betonades att insamlingsstiftelsens verksamhet måste kännetecknas av största möjliga transparens och öppenhet gentemot givare, RFSU-medlemmar och allmänhet."Finaste festen någonsin!"


När första kongressdagen gick mot kväll hoppade vi på bussen till gasklockorna en bit utanför stan.
- Det här är den finaste fest jag varit på, utbrast förtjust en av festdeltagarna när vi klev in i den fantastiska lokalen.

RFSU-priset delades ut till glada och stolta ”Ligga med P3”-programledare.
- Vi ska knulla oss hela vägen till Armageddon, sa Hanna Schedin efteråt, och syftade på att behovet av sexualupplysning aldrig kommer att sina eftersom det hela tiden kommer nya generationer, nyfikna på sex.

Ståuppkomikern Anna Siekas underhöll oss så gott hon kunde, även om det nog inte är en lätt uppgift att skämta om sex med RFSU:are. Hennes förslag på den kvinnliga motsvarigheten till olla, nämligen ”muttdutt”, var dock väldigt uppskattat.

Efter den mycket goda trerättersmiddagen flyttades borden undan och vi dansade loss till coverbandet Extra Allt. De bjöd verkligen på det mesta, från Lustans Lakejer till Abba. Kanslipersonal, medlemmar och förtroendevalda buggade, studsade och stuffade omkring och tycktes aldrig vilja sluta. Till sist var det dock dags att ta bussen tillbaka till hotellet. Det var ju en dag i morgon också…
Nya nomineringar till förbundsstyrelsen

Kongressens andra dag inleddes med en presentation av kandidaterna till förbundsstyrelsen. Tre helt nya nomineringar tillkom under gårdagen: Wiktor Södersten, Ingela Lekfalk och Eira Alanko.


Wiktor Södersten, medlem i RFSU Stockholm sedan 2004:
- Jag brinner för RFSU som en folkrörelse. Vi kan göra mer genom att vända oss utåt och fylla ett stort behov ute i samhället. Jag vill jobba både med medlemsutveckling och sexualforskning och expertis kring bdsmf-frågor.

Ingela Lekfalk, ordförande RFSU Luleå:
- Jag tänker att jag kan tillföra hur man kan jobba i lokal föreningar med att få till förändringar. Det går att trycka på och få en förändring i hela Sverige. Det är också viktigt att vi är en folkrörelse och att alla känner att de kan identifiera sig med RFSU. 

Eira Alanko, aktiv i RFSU Dalarna, barnmorska:
- Jag vill synliggöra att RFSU är en medlemsorganisation. Jag anser att medlemmar bör väljas in som kan representera hela landet. Jag bor på landsbygden och tror att RFSU har mycket att ge och få av personer där.
fredag 17 maj 2013

Veronika Fridlund redo för festen
- Jag förväntar mig att det blir en fantastisk kväll. Jag har hört något om en överraskning...

"Det finns ingen vettig debatt kring funkisfrågor"

 

Varför vill du sitta i RFSU:s förbundsstyrelse Emil Rissve?


- När valberedningen ringde upp mig blev jag chockad, men sen tänkte jag; jag vill! Jag vill tillföra mer funkis-perspektiv i RFSU. Det finns ingen vettig debatt när det gäller normer kring funktionsnedsatta och sexualitet.

Du är partipolitiskt engagerad också, hur ska du hinna med allt?


- Jag har sagt upp några uppdrag. Dessutom är jag kalenderfascist och planerar in tiden i minsta detalj. Och så sover jag inte så mycket.

"RFSU måste ligga längst fram och ha öppna ögon"

 

Varför kandiderar du till RFSU:s styrelse Victor Bernhardtz?


- Jag tror att jag har mycket att tillföra när det gäller RFSU:s roll i den folkhälsopolitiska debatten. Den politiska spjutspetsen flyttas framåt hela tiden och RFSU måste ligga längst fram och ha öppna ögon. Jag kan tillföra det breda perspektivet. Det är viktigt att integrera det sexualpolitiska perspektivet i hur folk mår i stort. Genus och sexualitet finns alltid under ytan i alla hälsopolitiska frågor, oavsett om det handlar om vårdcentraler eller vaccinationsprogram. RFSU är helt enkelt en unik och viktig aktör.

Bussen till festen...

...går utanför hotellet 19.45, 20.10 samt 20.30. 

Den går hem igen 23, 00, 01 och 02.

Foto: från #rfsu13-flödet på instagram!


Samtliga bussar i Gävle är dekorerade med rfsu-flaggor helgen till ära.

Läkare med hjärta för stjärnfamiljers rättigheter

Varför kandiderar du till RFSU:s förbundsstyrelse Gustav Nilsonne?


- Jag vill bidra till RFSU:s fortsatta utveckling som demokratisk medlemsorganisation och stärka medlemmarnas och lokalföreningarnas inflytande. Jag har en omfattande styrelseerfarenhet både nationellt och internationellt. Dessutom vore det kul om det fanns en läkare i förbundsstyrelsen.

Har du några särskilda hjärtefrågor inom sexualpolitiken?


- Samlevnadspolitik. Jag vill jobbar för de lagändringar som behövs för att stjärnfamiljer ska ha samma rättigheter som familjer som består av mamma, pappa, barn.


Lugna diskussioner för bdsm-frågor framåt


Vid torgplatsen om BDSM, inkludering och avgränsning har man pratat om bland annat diskrimineringsgrunder, sjukdomsklassifikationer och ansvar. Intresset för frågorna har varit stora, men inga stora kontroverser har uppstått, berättar torgvärd Marielle Makunzi.
- Det har varit lugna, inspirerande diskussioner. Det känns som att motionärerna inom bdsm-nätverket har hjälpt till att föra frågorna framåt och FS-representanterna på plats har kunnat argumentera för sina motionssvar på ett bra sätt.

Motionärerna säger att de håller med om avslagen från FS och att motionssvaren är välformulerade.
- Sedan har det kommit in ett yrkande som handlar om sjukdomsdefinitioner. Som det lät vid samtalen på torgplatsen kommer FS bifalla det yrkandet. Det faktum att förbundsstyrelsen öppnar upp för att ta in dessa frågor i RFSU:s arbete får alla att tro att vi kan komma ett steg framåt, säger Marielle.

Hon tycker att det är tydligt att RFSU kan hjälpa till så att samhället får en öppnare attityd kring bdsm-frågor.
– Bdsm-utövare vill inte betraktas som konstiga människor, det är hela poängen, säger hon.