torsdag 1 oktober 2009

RFSU:s tidning Ottar nominerad till Årets omgörning!!!Ottar har nominerats till "Årets omgörning" av Sveriges Tidskrifter. Och visst har den blivit sjukt snygg! Vi på RFSU ser fram emot den 20 oktober och hoppas såklart på pokal och skumpa!

söndag 27 september 2009

Tack för den här gången!


Montrarna är tömda, böckerna utreade och författare och politiker på väg hem till sitt. RFSU och Ottars hela sju seminarier och samtal har varit välbesökta och givande, medlemmar har värvats och tidningar krängts, på detta Hultsfred för kulturfolk.

Läs nedanstående rapporter i bloggen om alla våra arrangemang och aktiviteter under mässan.

Nu har vi gjort vårt för den här gången – vi ses nästa år!

Tiina Rosenberg om Zarah Leander


Vem är en riktig gay-ikon? Diana Ross är typisk bög-ytlighet, säger genusprofessors Tiina Rosenberg i ett samtal med Atlas förlags Stefan Ingvarsson på Aftonbladets scen.

Varför talar EU så tyst om sex?Långt över hundra personer dök upp för att lyssna på ett samtal om EU och sex på lördagens förmiddag.
  Concord och 09-nätverket, som tillsammans samlar över 40 svenska frivilligorganisationer bjöd in Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot för folkpartiet och Hans Linde, riksdagsledamot för vänsterpartiet till ett samtal om varför sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter inte drivs som en prioriterad fråga under det svenska ordförandeskapet i EU. Anna Hellgren, frilansjournalist och medlem i Ottars redaktionsråd, ledde samtalet.

EU har ingen gemensam lagstiftning när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Att länderna inte kan enas i dessa frågor får konsekvenser även för EU:s bistånd. Malta, Polen och Irland gör så att EU:s gemensamma röst vid internationella förhandlingar om kvinnors rättigheter strandar, och vid Kvinnokommissionen i FN förra året hamnade därför EU i samma förhandlingsgrupp som Libyen, som egentligen står väldigt långt ifrån varandra politiskt när det gäller sexualitetsfrågor.Sverige är under hösten 2009 ordförande i EU och har möjligheten att driva frågor om kvinnors rättigheter, sexuella rättigheter och aborträttigheter, men har valt att ligga lågt, att inte uttala sig högt och tydligt driva om kvinnors rättigheter, abortfrågan och hbt-rättigheter.
– Det betyder sex förlorade månader för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, säger Hans Linde. I ordförandeskapets arbetsprogram på 42 sidor nämns sex noll gånger, abort noll gånger, sexualundervisning noll gånger. Om inte Sverige tar upp frågorna, vem ska då göra det.
– Sverige tillhör de länder i världen som står upp för SRHR, säger Birgitta Ohlsson. Vi har haft en tydlig profil på området, men det finns en rädsla för att vi ska falla tillbaka.

Birgitta Ohlsson och Eva britt Svensson (EU-parlamentariker för vänsterpartiet) har dragit igång kampanjen Make noice for free choice, en namninsamling för att få en miljon underskrifter för att abort ska klassas som en mänsklig rättighet i EU.
– Det som krävs för att SRHR-frågorna ska lyftas i politiska sammanhang är ett paradigmskifte, säger Birgitta Ohlsson. Frågorna måste flyttas från att vara folkhälsofrågor, till att betraktas som rättigheter.
Birgitta Ohlsson menar också att den låga representationen av kvinnor på beslutsfattande nivåer har betydelse för hur frågorna prioriteras globalt.
– Om Angela Merkel inte blir omvald till tysk förbundskansler kommer det inte att finnas en enda kvinna som leder en regering i ett EU-land.Hans Linde menar att frågorna har så låg status för att de anses vara jämställdhetsfrågor och att dessa alltid hamnar på lägsta nivå.
– Det är alliansregeringen som är ansvarig för att frågorna inte lyfts. Och det är Birgittas regering som är ansvarig för ordförandeskapet.
Birgitta Ohlsson menar att det inte alltid fungerar att skrika högst utan att samtal och dialog behövs för att på olika sätt nå fram.
– Liberala politiker i de konservativa länderna vågar inte stå upp för abortfrågan av rädsla att bli brännmärkta av kyrkan, säger hon.

På den avslutande frågan om när abort kommer att betraktas som en mänsklig rättighet svarar Hans Linde att det är långt kvar. Att Irland fick göra undantag för sin abortlagstiftning i förhandlingen om Lissabonfördraget är ett tecken på detta.
Birgitta Ohlsson är mer positiv. Portugal och Spanien är exempel på länder där abortlagstiftningen liberaliserats på senare år och visar att utvecklingen går åt rätt håll.

Text: Lina Granlund
Foto: Carolina Hemlin

Religion och sexualitet - hur funkar det?Under rubriken Religion och sexualitet diskuterade Ottars Ylva Bergman kyrkornas roll och röst i SRHR-frågor med Ulla Gudmundsson, Sveriges ambassadör till Vatikanen och Malta; Erik Berggren, präst och ledamot i RFSU:s förbundsstyrelse och Magnus Linton, författare och journalist, bosatt i Colombia.
Det blev ett intensivt samtal om kvinnors rättigheter, hbt-personers situation, svenskt bistånd och effektiv taktik i förändringsarbete.

Kyrkan har mycket stor inverkan på utvecklingen i sexualitets- och rättighetsfrågor, konstaterade Ylva Bergman. Vilken roll har kyrkan i biståndet?
– Den största biståndsorganisationen i världen är Action of Churches together, sa Erik Berggren. Och där är inte ens katolska kyrkan med. Det handlar alltså om väldigt mycket pengar och mycket budskap. Och budskap finns det både bra och dåliga. På vissa ställen framhävs till exempel hbt-personers rättigheter, medan man på andra motarbetar gruppen och kränker kvinnors rättigheter. Sedan är ju också kyrkan, särskilt katolska kyrkan, ofta väldigt negativ till kondomer.

– Det svåra med att diskutera katolska kyrkan är att den är så stor och rymmer så många olika åsikter, menade Ulla Gudmundsson. Vi ser på den genom lutherska glasögon och ser då att den är emot till exempel homosexualitet och abort – men tänker inte på att den styrs av ideal som man inte räknar med att människan kommer att kunna leva upp till. Och sista ordet är absolut inte sagt i preventivmedelsfrågan. Abort är mycket svårare, där är motståndet starkt.
– I SRHR-frågor har kyrkor ofta varit föregångare, vad gäller tillgång till vård till exempel, sa Erik Berggren. Men när det gäller sexuella rättigheter är situationen en helt annan.– Det finns två spår, sa Magnus Linton. Det finns progressiva organisationer på kristen grund i Latinamerika, där man har ett strukturellt perspektiv på detta – och ser att kvinnor behandlas illa i religionens namn. Det där vaga du, Ulla, pratar om i Katolska kyrkans hållning, tillåter män att surfa ovanpå, att inte ta ansvar, att fortsätta låta kvinnor ta smällen.
– Ja, detta är ju katolska kyrkans ömmaste punkt, synen på kvinnor och sexualitet. Det här är en diskussion man ska föra med katolska kyrkan, sa Ulla Gudmundsson.

– Det kan också vara så att olika taktik funkar olika bra, sa Magnus Linton. I Colombia finns en progressiv kvinnorörelse som har lyckats liberalisera abortlagstiftningen. För några år sedan var det helt förbjudet att göra abort, men kvinnorörelsen lyckades visa att den lagen inte var förenlig med konstitutionen. Man slutade prata om abortfrågan som en moralfråga och fokuserade på mänskliga rättigheter och social rättvisa.
– Ja, hur argumenterar man på ett sätt som går hem, det är frågan, sa Ulla Gudmundsson. Man får inte uppfattas som att man skriver andra människor på näsan. Människor måste befria sig själva. Takt och respekt är ofta en bristvara i sådana här sammanhang.

Text: Ulrika Westerlund
Foto: Carolina Hemlin

Just nu – fullsatt samtal om EU och sexualitet


Cirka 150 personer sitter bänkade (och står, stolarna räcker inte till) när Hans Linde (v) och Birgitta Olsson (fp) diskuterar vad EU kan göra när det gäller sexuella och reproduktiva rättigheter. Varför det är så tyst och varför regeringen inte gör något för att lyfta frågor om sexuella och reproduktiva rättigheter under Sveriges ordförandeskap under ordförandeskap i EU. Carl bildt måste våga lyfta frågorna. 

Just nu – religion och sex


På Svenska kyrkans scen.

lördag 26 september 2009

Spanien – Europas sexigaste land?

Thomas Gustafsson, Spanienexpert och Irene Zoe Alameda, chef för Instituto Cervantes, spanska kulturinstitutet i Stockholm diskuterade inför ett välbesökt Internationella torget på lördagens eftermiddag Spaniens förändring från en förtryckande diktatur med ett starkt inflytande från den katolska kyrkan till ett av EU:s mest liberala länder vad gäller hbt-rättigheter och kvinnors rättigheter. Ottarskribenten Anna Hellgren ledde samtalet.

Thomas sa att Spanien har behövt öppna upp debatten och lagstiftningen för att ta itu med det som hände under inbördeskriget. Irene menade att det konservativa partiet opponerar sig mot alla liberaliseringsförlag när det gäller kvinnors rättigheter och hbt-rättigheter, men de lagar som redan stiftats under den socialistiska regeringen ju aldrig kan tas tillbaka. Hon menar att det är en win-win situation. De lagar som man stiftar innebär att fler omfattas av sina mänskliga rättigheter och det sker inte på bekostnad av någon annan grupps rättigheter. De konservativa kan därför inte riva upp dessa lagar och kan inte medverka till att begränsa rättigheter som redan är uppnådda.Sverige driver inte frågor om sexuella rättigheter som ordförande för EU, och Spanien tar över ordförandeskapet första januari. Irene hoppas att Spanien ska ta upp dessa frågor men hon tror inte att det är möjligt. Frågorna är alltför kontroversiella och Spanien är relativt ensamt som socialistiskt land i EU-kretsen.
Thomas menade att den fråga som är viktigast för katolska kyrkan har varit familjen, och när Spaniens regering nu föreslår att liberalisera lagstiftningen gällande abort blir detta en stridsfråga. Den katolska kyrkan mobiliserar stort gällande det lagförslag som ger spanska kvinnor rätt till fri abort.

Den spanska ekonomin har varit god under ett antal år och har nu liksom de flesta andra länder drabbats av den globala finanskrisen. Detta kan komma att innebära att man fokuserar politiken på annat än sexualpolitik. Enligt Irene kan den socialistiska regeringen nu med ännu större styrka driva rättighetsfrågor. De måste visa sina väljare att de agerar. De har svårt att hantera den ekonomiska krisen, men de kan göra något åt rättighetsfrågorna.

Irene menar också att Spanien inte, till skillnad från andra länder som drabbas av ekonomisk nedgång och kris, kommer att bli mer konservativt.

Thomas sade att de sociala klyftorna är stora i Spanien på grund av krisen och regeringen har nu stora problem att hantera. Det kostar mycket att arbeta med stora ekonomiska och sociala reformer så som arbetslöshet i krisens spår. Något som regeringen kan arbeta med är att fortsätta arbeta för ökade rättigheter för kvinnor, hbt-personer och invandrare.

Anna Hellgren avslutar med att fråga, är Spanien EU:s sexigaste land?
På detta svarar Thomas tveklöst JA, och Irene verkar instämma.

Text: Lina Granlund
Foto: Carolina Hemlin

Och i Ottars monter...


...pågår samtal feminister emellan. Gudrun Schyman och iranska kvinnorättsaktivisten och Olof Palmeprisvinnaren Parvin Ardalan.

Helt Normalt


Queera samtal och kändisar som Tiina Rosenberg och Annika Lantz lockar till Förlaget Normals glittriga monter, där Tasso Stafilidis är ständig konferencier.

Spanien – Europas sexigaste land.


Debatt på bokmässan lördag om spaniens sexualpolitik.
– I Spanien är historien alltid närvarande och det gör landet så spännande. Jag drabbades redan som ung av landets kontraster, säger Thomas Gustafsson, författare och spanienkorrespondent.

Gör som Spanien


Irene Zoe Alameda, chef för spanska kulturinstitutet, tycker att fler länder borde följa Spaniens väg och införa rättigheter för minoriteter och kvinnor.

Nu pågår seminariet Spanien – Europas sexigaste land?


Ottar och RFSU har bjudit in Thomas Gustafsson, författare och Spanienexpert, och Irene Zoe Alameda, chef för spanska kulturinstitutet Instituto Cervantes, till ett samtal om Spaniens roll i sexualpolitikens framkant. Samtalet modereras av Anna Hallgren, skribent på Ottar.

Preaching the gospel of abstinence


Star for life turnerar runt i sverige med musik och dans för att få ungdomar att tänka sig för innan de har sex. Organisationen är sydafrikansk och arbetar mot hiv. Kraft och kulturs scen.

Sexuellt våld – krigets vardagVåldtäkter i krigsdrabbade länder är inget nytt. Däremot uppmärksammas det numera på ett sätt som det inte alltid gjort. Kvinnor som utsattes för sexuella övergrepp under andra världskriget började inte berätta om vad de hade varit med om förrän efter 50 år.
Anna Koblanck, Afrikakorrespondent på Dagens Nyheter, Marie Stern, institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet och Ann Wilkens, freds- och konfliktexpert diskuterade på seminariet "Sexuellt våld - krigets vardag" på lördagsmorgonen på Bokmässan. Ulf B Andersson, redaktör för Amnesty Press ledde samtalet.

Folket i Kongo känner till att det finns en resolution från FN (Resolution 1820) som innebär att sexuellt våld i konflikter är en krigsförbrytelse.
– Men det betyder inte att något för den skull har förändrats, säger Anna Koblanck.
– Kongolesiska myndigheter har börjat tala om våldtäkt, och det händer att soldater som våldtagit ställs inför rätta, säger Marie Stern. Rättegångarna är fortfarande få, men det skapar en medvetenhet bland invånarna om att det faktiskt händer.

Anna Koblank har besökt Panzi-sjukhuset i Bukavi i Kongo som tilldelades Olof Palmes pris 2008.
– Man behandlar tusentals kvinnor varje år. Det handlar om allt från komplicerade kirurgiska ingrepp till behandling genom sång och dans. Många kvinnor är så allvarligt skadade att deras söndertrasade underliv inte går att återställa.
I sitt arbete vid vid institutionen för globala studier på Göteborgs universitet har Marie Stern intervjuat kongolesiska soldater om sexuellt våld.
– De vet att det är fel. Och de skiljer på "lust"-våldtäkten, att män måste få utlopp för sina sexuella behov, och våldtäkten som ett vapen i krig.

Ann Wilkens berättar om situationen i Afghanistan:
– När talibanregimen tog makten i mitten av 90-talet innebar det en lättnad för afganska kvinnor. Till skillnad från utländska arméer som befunnit sig i landet under inbördeskriget så använde inte talibanerna sexuellt våld som vapen. Men priset de fick betala med taliban-regimen vid makten har högt.
– Krigsherrarna som begick övergrepp under inbördeskriget på 1990-talet har inte ställts inför rätta och nu samarbetar FN med dem. Det är svårt för lokalbefolkningen att förstå och acceptera, fortsätter hon.
Anna Koblanck säger att liknande problem finns i Kongo. Och får får avsluta diskussionen med orden:
– För att våldtäkterna ska kunna bekämpas måste krigen ta slut.

Text: Helena Björk
Bild: Lina Granlund

Sexuellt våld – krigets vardag


Nu är det igång!

Text och bild: Helena Björk

fredag 25 september 2009

Musik på internationella torgets mingel


Utställarna på internationella torget fick lite välförtjänt avkoppling på fredagskvällen.

Kattis är med! Är du?


Kattis Ahlström tror på att solidarisera sig för världens kvinnor. Är du också med? Gå med i Mammakampen.

– Tänk om det var du själv, din mamma eller din syster som blev gravid i ett land där inte finns barnmorskor eller där abort är förbjudet, säger Katarina Wennstam, RFSU:s mammaambassadör.

Nu måste världen agera


Vad ska man göra för att förhindra att kvinnor dör bara för att de är gravida? 
– Prata med alla om det onödiga att barn och kvinnor dör, säger Anneka Knutsson från Sida.

Fullsatt för mammakamp


Inför ett fullsatt internationella torget samtalade RFSU:s mammaambassadörer, Kattis Ahlström och Katarina Wennstam med Anneka Knutsson, barnmorska och chef för Sidas enhet för hälsa och kunskap om det faktum att över 20 000 kvinnor dör varje dag enbart på grund av att de blivit gravida.
   Ett av FN:s åtta millenniemål som ska vara uppfyllda till 2015 och som syftar till att minska fattigdomen i världen, handlar om att minska mödradödligheten. Det är också det av millenniemålen som går sämst.
   Enligt Anneka Knutsson beror detta på att det är en kvinnofråga. Kvinnors hälsa och rättigheter prioriteras inte  i samhället, varken inom familjen eller politiskt och ekonomiskt.

Katarina Wennstam förklarade varför hon och Kattis Ahlström bestämt sig för att vara RFSU:s mammaambassadörer.
– Graviditet och förlossning är identiska världen över, men i Sverige är det enkelt och i andra delar av världen är det förenat med livsfara, sa hon.
   På frågan om varför inte mödradödlighet prioriteras trots att det innebär ekonomiska vinster för länder att satsa på kvinnors hälsa och utveckling, svarar Katarina att det finns mycket religion och traditioner som står i vägen. Men det handlar också om ekonomiska resurser, och dessa läggs inte på kvinnor.

Stödet till RFSU:s Mammakamp går till ett projekt i Nicaragua, där abort totalförbjöds 2006 med allvarliga konsekvenser för kvinnors liv och hälsa.
   Anneka berättar att osäkra aborter är en av huvudorsakerna till mödradödlighet i Södra Afrika. Hon menar att kalla det för mödradödlighet därför delvis är missvisande eftersom många av de kvinnor som dör inte ens ville bli mammor.
   Anneka och Katarina är överens om att frågan om minskad mödradödlighet också måste drivas av män. Anneka berättar att de män på beslutsfattande nivå som hon mött och som varit engagerade i frågan är de som själva blivit drabbade genom att de förlorat en fru, en dotter eller en syster.

Kattis frågade också vad som ska till för att komma vidare och nå åtminstone halvvägs till FN:s millenniemål 5 om minskad mödradödlighet.
   Katarina menade att Sverige har en chans att driva denna fråga under sitt ordförandeskap i EU. Hon anser att Sverige bör gå i bräschen för dessa frågor eftersom Sverige så tydligt prioriterar jämställdhet.
– Att inte utnyttja detta under ordförandeskapet vore tjänstefel, avslutar hon.


Text: Lina Granlund
Foto: Carolina Hemlin

Irans kvinnorättshjälte Parvin Ardalan


Talar just nu i Aftonbladets monter. 2007 vann hon Olof Palme-priset, men tilläts inte lämna Iran för att motta det. Nu är hon här, inbjuden av Bangredaktionen, och talar om valrörelsen i landet och kvinnornas situation.

Sexualitet i barnböcker – finns den?


RFSU:s och Ottars andra seminarium under årets Bok- och Biblioteksmässa var "Sexualitet i barnböcker – finns den?” och  samlade under fredag eftermiddag över 80 personer som ville lyssna till pedagogen Anna Kosztovics i samtal med Katerina Janouch, författare och sexualupplysare, samt Alle Eriksson, grundare av barnboksförlaget Vombat.

Moderatorn Ylva Bergman, chefredaktör för tidskriften Ottar, inleder med att fråga Katerina varför hon skrivit boken Så blev jag till, en bok som riktar sig direkt till barn.
– Jag tyckte inte att det fanns någon bok som riktade sig till barn som tog upp frågor utöver de rent reproduktiva. Det finns ju många olika sätt att skaffa barn på idag, det krävs inte längre ett heterosexuellt samlag.

Katerina berättar att boken har tagits väl emot av marknaden och har översatts till 15 olika språk och fler är på gång. Boken kommer däremot inte nå USA då den anses omoralisk. Anna Kosztovics berättar att också hennes bok Snippor och snoppar tagits väl emot, men att den ofta anses omoralisk även i Sverige. Anna berättar att hennes arbete baseras på studier på 50 olika förskolor och att hennes bok inte handlar om reproduktion utan om barns egen sexualitet, om onani och lekar såsom att leka doktor, familj med mera.

Ylva Bergman frågar förlagsgrundaren Alle Eriksson varför de startade Vombat förlag. 
– Vi tyckte inte att alla barns verklighet syns i barn- och ungdomslitteratur. Det var viktigt för oss att visa att alla barn inte lever i vita, heterosexuella familjer som bor i villa, säger Alle Eriksson.


Alle fortsätter:
– Vi upplever att många av de nya böckerna som kommer absolut kan handla om att någon har två mammor eller att pojkar vill ha klänning, men att böckerna då problematiserar just det. Att Olle sitter i rullstol blir aldrig en parantes, och Olle aldrig får vara hjälten.
En diskussion uppstår mellan Katerina och Anna om synen på sexualitet, där Katerina menar att det är problematiskt att vuxna definierar barns sexualitet, att den inte får finnas på barns villkor. Anna menar att det hon gör är att lyfta fram att barns sexualitet faktiskt finns alldeles oavsett att de vuxna har problem med att hantera det.

En publikfråga berörde synen på små barns sexualitet, handlar det inte snarare om en vilja att upptäcka kroppen och dess funktioner än en sexualitet?
– Ett barn som onanerar och får orgasm när den är 4 år, är inte det sexualitet? Jag tycker inte att man ska kalla det något annat då, det är onödigt att klydda till det, svarar Anna Kosztovics.
– Problemet är när vuxna lägger sig i, barnen måste få leka på sina egna villkor, avslutar Katerina Janouch.

Text: Linda Elstad
Foto: Carolina Hemlin

Rush efter seminariet


Över 80 personer lyssnade till seminariet om barns sexualitet och efteråt blev det fart på bokförsäljningen utanför seminarielokalen.

Här kan du beställa ditt eget exemplar av Snippor och snoppar (dvs boken på bilden): RFSU:s materialbutik (se Fakta).

Sexualitet i barnböcker – finns den?


Katerina Januoch, Anna Kosztovics och Alle Eriksson diskuterar hur sexualitet skildras i barnlitteraturen.

Kön ringlar utanför seminariet!


Sex i barnlitteratur - snart börjar det!

Göran Hägglund pratar kultur med Åsa Lindeborg


Utfrågning om KD-ledarens syn på kultur, på Aftonbladets scen.

Hotade samhällstidskrifter?


Just nu hålls presskonferens inifrån mässan apropå kulturministerns nya proposition som vill ändra inriktning på kulturrådets tidskriftstöd – från en bredare samhällsinriktning till att bara stödja tidskrifter om kultur och konst. Om förslaget går igenom kan det innebära att tidningar som feministiska Bang förlorar sitt ekonomiska stöd. Lawen Mohtadi, chefredaktör på Bang, intervjuas av SVT.

Som en osynlig sten i mitt hjärta

I samband med Bokmässan lanseras antologin Som en osynlig sten i mitt hjärta – Om hiv och aids i Sverige och världen, där hiv-positiva från 20 länder berättar om hur de blivit utstötta ur samhällsgemenskapen, men också om motståndskraft, livsgnista och vägran att ge upp. I boken medverkar också svenska och internationella experter.

I fem seminarier på Bokmässan lyfter Röda Korset, Lärarnas Riksförbund, SOS Barnbyar och Leopard förlag fram situationen för hiv- och aidsdrabbade människor – och Sverige. Medverkar gör bland annat författaren Henning Mankell, partiledaren Mona Sahlin, Röda Korsets ordförande Bengt Westerberg, artisten Andreas Lundstedt och många flera. Läs mer på Bok & Biblioteks webbplats.

Lugnet före stormen


Solen är uppe, mässan är igång och Ottar är på plats. Men göteborgarna har inte riktigt vaknat ännu. Vi laddar för seminarier om sexualitet i barnböcker och mödradödlighet. So long.

Bid och text: Helena Björk

torsdag 24 september 2009

Manskören Hellmans Drengar


Den 55 man starka gaykören sjunger som avslutning på Bokmässans första dag på ett fullsatt Internationella torget.

Bild: Lina Granlund

Ska svenska ambassadörer prata sex?Trettio personer sitter bänkade framför Internationella torgets scen när Ylva Bergman inleder diskussionen mellan Ulla Gudmundsson, Sveriges ambassadör i Vatikanen, och Åsa Regnér, generalsekreterare för RFSU. Varför ska man prata sex?

– De här frågorna är bland de svåraste frågorna att driva i Vatikanen, säger Ulla Gudmundsson, och fortsätter:
– Där tycker man att Sverige gått lite väl långt i frågan om abort.

– Sverige och Holland är de länder som håller högst profil i abortfrågan, vi har en särställning i världen, säger Åsa Regnér.

Det är 15 år sedan FN:s befolkningskonferensen i Kairo 1994 och 14 år sedan kvinnokonferensen i Peking. Där beslutades att alla kvinnor ska ges tillgång till sexualupplysning, preventivmedel, mödrahälsovård och säkra aborter, men läget ser fortfarande dystert ut.
– Sverige måste göra mer, men det krävs mod, säger Åsa Regnér.

Sverige är ett litet land med en internationellt sett liberal sexualpolitik. Är det naivt av Sverige att tro att man kan påverka länder runtom i världen att förändra sin sexualpolitik?
– Nej, Sverige gör rätt, men vi har inte lyckats, säger Åsa Regnér med hänvisning till de 15 år gamla besluten från Kairo och Peking.

Moderator Ylva Bergman målar upp en bild av katolska kyrkan som kondommotståndare och konservativa abortmotståndare. Hon hänvisar till den 9-åriga brasiliansk flicka som tidigare i år blev gravid efter en våldtäkt och att hindrades att göra abort.

– Det är en stereotyp bild som inte gör verkligheten rättvisa, säger Ulla Gudmundsson.

Senast igår kväll träffade hon en latinamerikansk kardinal som fördömde den brasilianske biskopens handlande när han förhindrade den 9-åriga flickan att göra abort. Det handlade om just honom och inte katolska kyrkan i stort.

Ylva Bergman rundar av samtalet med att hänvisa till en artikel av den djupt kristna amerikanske ex-presidenten Jimmy Carter. Han anklagar kyrkor och religioner för att inte lyfta fram kvinnors rättigheter och att utvecklingen går för långsamt. Håller debattörerna med?

– Kyrkor har ansvar men de är inte politiska partier, säger Ulla Gudmundsson.

Åsa Regnér ger ett tydligare svar:
– Alla med makt har ansvar, säger hon.


Text: Helena Björk
Bild: Carolina Hemlin

Dagens första sexualpolitiska debatt


Ulla Gudmundsson, sveriges ambassadör i Vatikanen, debatterar katolska kyrkan och sex med RFSU:s generalsekreterare Åsa Regnér. Ylva Bergman (tidningen Ottar) leder diskussionen. Vad hände? Läs mer på rfsu-bloggen inom kort!

Bild: Carolina Hemlin

Sexpolitisk quiz drar folk!


Flera hundra besökare har redan svarat på RFSU:s sexualpolitiska quiz! Här är ett glatt gäng gymnasieelever som svarar på frågorna. Fina priser lottas ut bland deltagarna!

Hur många kvinnor dör till följd av graviditet under Bokmässan?


I RFSU-montern vill vi bland annat tala om mödradödlighet och rätten till säker abort. På räknare ser besökarna hur många kvinnor som dött till följd av graviditet under Bokmässan, några timmar efter mässans öppnande är vi alltså redan uppe i 307.

EU-regnbågar med munkavle


Tupilak pratar om homofobi och nya lagstiftningen i litauen. Bill Schiller läser upp brev från litauiska hbt-personer som vädjar till sverige att agera. Sverige har givit mycket stöd men det behövs mer. Heterosexuella måste visa solidaritet överallt i världen.

Festlig start i Ottars monter


På golvet är det full fart redan, Ottars monter har besök av flera glada figurer.

Nu börjar vi!

Ska du dit? Klart du ska! DN:s webb-tv tipsar om hur du överlever.

måndag 21 september 2009

Ottar laddar upp!


Nu kommer vi snart till Bokmässan! Massor av seminarier, möten,  tidningar o sexualpolitik. Kom till RFSU:s monter på internationella torget och till Ottar i monter B05:49.

På bilden: Ylva Bergman (chefredaktör Ottar) och Helena Björk (praktikant)

Snart


Om två dagar drar bokmässan igång och nya numret av Ottar kommer till Göteborg. Vi vill snacka med dig! Kom och hälsa på i montern (B 05:49) och lyssna på alla våra seminarier om sexualitet i barnböcker, sex i EU, moral & religion, bistånd och mödradödlighet. 

Låt dig inspireras och engageras!

söndag 20 september 2009

OTTAR #3 UTE NU - KOM OCH KÖP!

Passa på! 

Nya numret av Ottar lanseras på Bokmässan och har tema "Europa - The Next Generation". Kom till Ottars monter och köp ditt ex för bara 20 kronor!!! 

Eller teckna en prenumeration på plats och få en fin bok som premie (det fins massor att välja på!) och ett helt års Ottar för bara 160 kronor! Eller blir mdlem i RFSU och få Ottar i brevlådan ett helt år för bara 150 kr.

Läs mer om det spännande innehållet i Ottar #3 2009 här!


torsdag 17 september 2009

RFSU-bloggen goes Bok & Bibliotek!

RFSU och tidningen Ottar åker till Göteborg och Bok&Bibliotek!

Självklart kommer du att kunna hänga med på mässan via bloggen där RFSU och Ottars skribenter bevakar seminarier och samtal och ger dig referat och bilder på bloggen under hela mässan. Häng med! Vi ses i Göteborg!

RFSU:s monter hittar du på Internationella Torget, och Ottar delar monter (B 05:49) med tidningarna Bang, Kom Ut och Re:public service. Kom till våra montrar, diskutera sexualpolitik med oss, och få material och köp tidningar till vrakpriser.

Här är hela RFSU och Ottars fullspäckade program: