lördag 22 oktober 2011

RFSU och partners på konferensen i Jogya

RFSU träffade några av partnerorganisationerna på konferensen i Yogyakarta. Kul att se bekanta ansikten från olika länder.
Chivorn, chef för Reproductive Health Association Cambodia ( RHAC) har kommit till konferensen från Kambodja.

Vad tycker du om konferensen?
Jag besöker regionala konferens varannan gång och har varit på tre av de. Jag tycker det är ett utmärkt tillfälle att lära känna nya människor och få inspiration.

Har du några nyheter från Kambodja?
Jag har goda nyheter: enligt senaste undersökningen har mödradödlighet i Kambodja halverats under senasteåren. Det är bra men vi behöver fortsätta jobba hårt med till exempel påverkan.

Vad fokuserar ert påverkansarbete på just nu?
Påverka beslutsfattare. Jag har intervjuat runt 20 parlamentariker om deras attityder till preventivmedel, tillgång till familjeplanering och mödradödlighet. Man kan konstatera att pro-natalist agenda dominerar. Politikerna vill först och främst se att befolkning i Kambodja ökar och inte så intresserade att implementera program som tillgodoser tillgång till familjeplanering. De ser inte heller hur tillgång till preventivmedel kan minska mödradödlighet i landet. Vårt jobb är att förklara hur hälsa och rättigheter hänger ihop och gagnar alla i slutändan.TARSHI, RFSUs partner från Indien är på plats. Gunjan Sharma berättar att deras mateiral gick åt som smör i solsken och allt har tagit slut redan på första dag. ”The orange book” – sex och samlevnadsmaterial för lärare som TARSHI har arbetat fram har varit mest efterfrågat. ”Det visar på att det finns enormt behov för lärarmaterial i hela Asien” säger Gunjan.

Milon från PSTC, RFSUs partnerorganisation från Bangladesh är nöjd med konferensen men skulle gärna se mer aktivism och unga människor i paneldiskussioner.

//Anastasia

fredag 21 oktober 2011

RFSU träffar delegater på största SRHR konferens i Asien

Asiens största regionala SRHR konferens äger rum i Yogyakarta, Indonesien mellan 19-23 oktober. RFSU är på plats och spanar vad som händer på SRHR arenan i Asien.

Exakt för fem år sedan antogs Yogyakartaprinciperna om tillämpning av internationell humanitär rätt i samband med sexuell läggning och könsidentitet. Konferensen började med en spektakulär national transgender dans som symboliserade “flytande sexualiteter".

Samtliga deltagare på konferensen refererar till hbt som LGBTIQ. LGBT anses vara för begränsande begrepp. Det som var mest fascinerande att man har kommit ifrån att ta upp hbt som egen fråga till att integrera hbt-perspektivet i alla teman. Till exempel, diskuterades sexuella rättigheter och hbt-frågor inom Islam, mobilteknologin, sexuellt våld och jämställdhet.

Mödradödlighet är frågan som det inte går så bra för i Asien överlag. I Bangladesh är mödradödlighet fortfarande hög samtidigt som tillgång till tidiga aborter s.k. menstrual regulation (MR) har funnits sedan 1979 och tillgång till services ökar. Anadil Alam, researcher at International Centre for Diarrhoeal Disease Research Institute är (ICDDR) svarade på RFSUs frågor om vad det beror på och vad man kan göra för att förbättra situationen:

Varför dör så många kvinnor i samband med graviditet i Bangladesh?

Bangladesh befolkning är enorm och fattiga kvinnor saknar fortfarande tillgång och information. Många kvinnor på de mest avlägsna orterna har inte råd att åka till kliniken för att få abort eller rådgivning.

Vad ska man göra för att förbättra situationen?
Man måste satsa på medicinsk abort. Det löser inte hela problemet men underlättar tillgång till abort.

Finns det tillgång till medicinsk abort i Bangladesh?
Inte än, men vi har gjort en studie där kvinnorna fick välja att ta emot piller eller välja ett kirurgiskt ingrep. De som valde piller blev väldigt nöjda med resultatet. Dessutom valde många kvinnor att ta pillerna hemma. Vi har hotline dygnet runt och om skulle de ha några frågor, kan de alltid ringa.

Eftersom både mifepristone and misoprostol räknas som abort-piller, tror du att staten kommer att acceptera medicinsk abort inom MR-ramarna?
Det tror jag, statliga myndigheter tog positivt emot studieresultaten. De får justera lagen och vi erbjuder gärna vår expertis i frågan.

fredag 14 oktober 2011

Jag är imponerad!

Hej Åsa Regnér från RFSU!
Vad har gjort starkast intryck på dig under den här konferensen?
- Deltagarna! Jag är imponerad av våra modiga och outslitna kollegor som arbetar under så svåra förhållanden, men som ändå lyckas komma framåt.

Vilka lärdomar tar du med dig hem?
-Att det är viktigt att komma ihåg vilka framgångar vi har nått. Även om motståndet ökar mot abort till exempel inom EU och USA, så kan vi också se att lagstiftningen faktiskt har förbättrats i flera utvecklingsländer till kvinnors fördel.

Vi vet också att fler kvinnor har tillgång till preventivmedel nu och att mödradödligheten minskar globalt sett. Det är mycket som saknas för att målen ska nås när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, men det är bra att lyfta fram positiva framsteg.

Fantastiskt att träffa alla


Hej Lina Granlund från RFSU!

Hur är det att vara på EuroNGO konferens?
-Det är fantastiskt att träffa organisationer från hela Europa och andra delar av världen som arbetar för att förbättra sexuell och reproduktiv hälsa och stärka rättigheterna.

Du och RFSU har hållit i en workshop här. Vad handlade den om?
-Hur vi tillsammans kan påverka europeiska givare och ambassader som jobbar i utvecklingsländerna, att bli bättre på SRHR frågor och på att stötta det civila samhället.

Hur gick workshopen?
-Den gick jättebra! Det blev väldigt givande diskussioner eftersom alla bidrog med olika perspektiv och exempel från civila samhället i Europa, utvecklingsländerna och från givarsidan. Det var ett bra tillfälle att utbyta tankar och konkreta tips om hur vi kan arbeta bättre tillsammans.

RFSU i starka nätverk

Just nu sitter konferensens deltagare i olika grupper för att diskutera och planera inför kommande FN-möten. Motståndet och oppositionen ökar kraftigt mot SRHR i globala förhandlingar kring utvecklingssamarbetet. Vad ska vi göra åt det? Vi behöver vässa vårt gemensamma arbete och våra argument för att bättre lyckas försvara människors rättigheter och tillgång till hälsoservice i globala överenskommelser.
Alla organisationer här påverkar sina respektive regeringar att stå upp för SRHR, men vi kan samverka och hjälpas åt mer. Bra idéer flödar i gruppdiskussionerna. Tillsammans blir vi starkare!

(Karin Nilsson)

torsdag 13 oktober 2011

RFSU i Warszawa

Nu har det europeiska nätverkat EuroNGO kickat igång sin årliga konferens om SRHR och utvecklingsfrågor.
RFSU är på plats i Warszawa! Konferenssalen har fyllts av engagerade och kunniga SRHR experter och kollegor från hela Europa och andra länder i Syd. Att samla så här pass erfarna personer och organisationer, sprider en förväntansfull stämning i rummet! Idéer kring strategiska samarbeten börjar att ta form för att stärka det gemensamma arbetet för rätten till sexuell och reproduktiv hälsa.


IPPF:S regionala chef Vicky Claeys och kollegor

onsdag 12 oktober 2011

Mot Polen!

Idag åker RFSU till Warszawa för att delta i ett stort möte om sexuella och reproduktiva rättigheter. Över hundra experter samlas för att smida planer inför kommande år och utmaningar inom biståndet och det internationella utvecklingssamarbetet. Vi ser fram emot spännande diskussioner idag!

Läs mer om konferensen på ottar.se.