tisdag 31 juli 2012

"Jag föreställer mig att ni alla sitter i latex just nu"

Mårten Schultz avtackades med en piska

Café Klara är i stort sett fullsatt när RFSU Stockholms BDSM-grupp bjudit in Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, till att berätta om BDSM och juridik. Kanske är det rubriken ”Piska gärna, men lemlästa inte” som dragit dit den intresserade, och tillsynes mycket insatta, publiken.

– Det sägs att man ska föreställa sig publiken naken när man står på scen och är lite nervös. Jag föreställer mig att ni alla sitter i latex just nu, inleder han och möts av ett jubel.

Därefter går han igenom det så kallade BDSM-målet och vad det egentligen var som debatterades så intensivt i just detta rättsfall.  I huvudsak handlade det om huruvida det förelegat samtycke och om detta i så fall var ansvarsbefriande. Men en annan intressant frågeställning är vem det är som bär risken för om man i efterhand inte kan bevisa att samtycke förelegat, menar Måns.

Vid en handuppräckning visar publiken att de tycker att utgången blev rätt. Men en handfull deltagare tycker att det var fel att över huvud taget åtala.

Diskussionerna fortsätter utifrån en rad frågeställningar på temat ”Är det legitimt om lagstiftaren vill förbjuda…?”  I början är det lätt att sätta emot. Klart att det inte ska vara förbjudet med sexuellt umgänge mellan samtyckande vuxna. Men så småningom blir det svårare:

– Om ni tycker att två fjortonåringar ska få ha sex. Vad sägs om en fjortonåring och en 40-åring?
Publiken tvekar och delade meningar råder.

Även i frågan om djursex, ett högaktuellt ämne med tanke på ett kommande lagförslag, om än kanske lite av ett sidospår för just den här föreläsningen, tycker publiken olika. Några anser att sexuellt umgänge mellan en vuxen människa och ett djur som inte skadas inte ska få förekomma alls, oavsett hur mycket Mårten hänvisar till Ivar-Lo Johansson. Andra säger stopp först när det visar sig att djuret plågas eller dör.

En annan knepig fråga vi får ta ställning till är om vi vill godkänna grovt, samtyckt våld som inte ger bestående skador, men inte grovt, samtyckt våld som oavsiktligt ger bestående skador. När Mårten kommer över på fallet med den tyska kannibalen tycks dock de flesta i publiken fått nog. Att tillåta grovt samtyckt våld som leder till lemlästning vill inte många göra. Men en handfull tycker fortfarande att det ska vara ansvarsbefriande. Det är konsekvent, menar Mårten. Han avtackas med en piska. 

Här är Mårtens presentation.

Har du en kondomplan?

Pelle Ullholm
Pelle Ullholm, sexualupplysare på RFSU, berättade idag om det nya nätbaserade verktyget Kondomplanen. Det är i första hand riktat till vuxna och unga vuxna som har haft sex analt och/eller vaginalt.

"Att säga åt folk vad de ska göra är förlegat", menar Pelle.

Istället är syftet med kampanjen att den som använder verktyget ska få ett tillfälle till egen reflektion kring sitt kondomanvändande. Först får användaren svara på frågor om hur en vill göra i olika situationer. Sedan får hen tänka tillbaka på hur hen verkligen agerat i tidigare situationer. Målet är att synliggöra skillnaden mellan ambition och praktik och att sedan ge personen verktyg att minska skillnaden mellan hur en önskar att en agerade, och hur en verkligen agerar. Efter att en har svarat på frågor och fått veta huruvida en är till exempel "kondomkompis" eller "kondomsparare", får en tillgång till material och tips från RFSU om hur en ska kunna använda kondom när en vill göra det.

"Kunskapen om prevention finns, attityden är bra, men handlingsmönstret haltar" säger Pelle.

Positivt är dock att skillnaden mellan ambition och praktik ofta minskar när en blir äldre. Med hjälp av Kondomplanen kan förhoppningsvis många få hjälp att agera så som de själva egentligen vill.

RFSU:s program under Pride

Här kommer RFSU:s program för Stockholm Pride med alla punkter som vi kommer att anordna under veckan:

Tisdag

House

Har du en Kondomplan?
12.15 – 13.00 Pride House, Bandlerrummet
Beskrivning: 
Kondomplanen är ett nätbaserat verktyg som riktar sig till personer som har funderingar kring sitt eget kondomanvändande. Har du koll på varför det blir kondom ibland och inte andra gånger? Svaret kanske är både ja och nej. Kan det finnas anledningar du inte tänkt på men som ändå påverkar? Verktyget är för dem som vill att ens ambition och praktik blir mer lik. Kom och hör om hur verktyget funkar och varför det fick det utförande det fick
Medverkande: 
Pelle Ullholm, sexualupplysare RFSU


Piska gärna, men lemlästa inte – BDSM och juridik
13:45–14:45, Pride House, Kafe Klara

Var hovrättens dom i det så kallade Malmöfallet en "feministisk seger" eller bör samhället förhålla sig kritiskt till sadomasochism, åtminstone om den undergivna personen är kvinna? Mängder med politiker, bloggar och tyckare delar upp sig i något av dessa läger. Seminariet tar sin utgångspunkt i den legala grunden för BDSM-utövning. I botten ligger två stora frågor. För det första, i vilken utsträckning skall en människa anses kunna samtycka till att bli utsatt för gärningar, eller risker för gärningar, som vanligtvis betraktas som kränkande? För det andra, hur bör juridiken förhålla sig till denna värdering?
Välkommen till ett fängslande seminarium om samtyckets moraliska gräns - och juridiken!
Medverkande:
Mårten Schultz Professor i juridik
RFSU Stockholms BDSM-grupp arrangerar

Surrogatmödraskap – exploatering eller frigörelse 
16.00 – 17.00 Pride House, Hörsalen
Åsikterna om surrogatmödraskap är många och rösterna stundtals hätska. Frågan är en het potatis i den feministiska idédebatten och en skiljelinje i partipolitiken. Etik och människovärde är aspekter som återkommer och används som argument både för och emot. Ord som exploatering och utnyttjande ställs mot kvinnors aktörskap och individens rätt att bestämma över sin egen kropp. Hur bör en eventuell förändring i lagstiftningen se ut? Vilka juridiska och sociala konsekvenser bör beaktas? I ett nyanserat och resonerande samtal diskuterar vi frågan inför regeringens kommande utredning.
Medverkande: 
Fredrik Eng. ordf. föreningen för surrogatmödraskap, Ulrika Westerlund ordf. RFSL ochCamilla Stenfelt, specialistläkare i gynekologi
Moderator:
Kristina Ljungros

Onsdag

House

 Hur göra hbtq-mötesplatser queera? 

17.15-18.00 Pride House, Bandlerrummet 
Samarrangemang mellan EgaliaHaBiTat Q och LiquidParken

Fittan i fokus
15.00 – 16.30 RFSU Stockholms Vulvagrupp snackar anatomi och håller en workshop där en får tillverka en klitoris i cernitlera.Varje dag i parken:


Delta i RFSU:s sex-novelltävling på temat frihet att välja, frihet att vara, frihet att njuta! Varje dag publiceras den bästa erotiska skildringen på RFSU:s blogg och i slutet av veckan koras festivalens vinnare!
Tillsammans kan vi förändra världen! Rättigheter som i Sverige ses som självklara är en utopi i andra delar av världen. Ett första steg mot förändring är kunskap. Kom till oss i RFSU-tältet och delta i vår tipsrunda om global sexualpolitik!


Torsdag

House

Politiker diskuterar samlevnadspolitik
13.30 – 14.30 Pride House, Ekoteket
Under våren har riksdagen röstat igenom att ensamstående ska ges rätt till assisterad befruktning samt att surrogatmödraskap ska utredas. Vilka är framtidens utmaningar inom familjepolitiken? Vad bör göras för att fler ska få möjlighet att få bilda en efterlängtad familj? Är nästa steg flera vårdnadshavare än två?  Eller har vi för mycket fokus på ofrivillig barnlöshet, är problemet snarare att samhället idag är för barnfokuserat, är det tillåtet att frivilligt avstå föräldraskap? Vilka är framtidens utmaningar inom familjepolitiken? Flera vårdnadshavare än två?  Inseminationsregler som skiljer sig mellan landstingen? Samhällets inställning till frivillig barnlöshet?

Medverkande: 
Maria Abrahamsson (m), Bonnie Bernström (fp), Josefin Brink (v) och Anders Wallner (mp).
Moderator:
Kristina LjungrosKyss Kromet – BDSM och funktionsnedsättning
14.15–15:00, Pride House, Bibliotek Plattan, vån Plattan

Hur är det att röra sig i BDSM och fetisch miljöer med en funktionsnedsättning. Vilka normer kring funktion, sexualitet, skönhet, makt och beroende påverkar hur vi ser oss själva och den ”andra” och hur gör en motstånd och tar den plats en vill. Med utgångspunkt från zine-antologin ”Kiss the chromeVoices on dis/ability and kink” diskuterar Christine Bylund sina egna och andras upplevelser av funktionshinder och BDSM
RFSU Stockholms BDSM-grupp arrangerar
Fittan i teori och praktik
16.30–17.15, Pride House, Bandlerrummet

Fittan i teori och praktik är en workshop om hur fittan fungerar där du får kunskap om anatomi och fysiologi, samt om olika typer av sex som personer med fitta kan ägna sig åt, dessutom går vi in på sexuell kommunikation. Workshopen är öppen för alla som har en fitta, har haft en eller kommer att få en.
Samarrangemang mellan RFSU Stockholms Vulvagrupp och RFSL

Parken

RFSU 15.30 – 17.00 Liquid, RFSU Linköpings ungdomsgård för hbtq-kids berättar om sin verksamhet


17.00 - ? ”Låna ut din röst åt dem vars röster tystas i världen” Stockholms internationella grupp håller workshop.

Fredag

House


Varför är snoppen sned? Hur blir man ihop? Är det fel om ena bröstet är större än det andra? Hur blir det stånd? Vem har bestämt vad som är tjejigt och vad som är killigt? Vilken ålder ärlagom ålder för sex? Är puberteten jobbig? Vad är onani? Och varför är det aldrig två killar som hånglar i solnedgången i slutet av en film?      
Nathalie Simonsson, sexualupplysare på RFSU, berättar varför vi ska prata sex och kärlek med mellanstadiebarn och pratar om sin bok Världens viktigaste bok – Om kroppen känslor och sex.
Boken är tänkt att kunna användas som en lärobok i skolan eller som läsning tillsammans med föräldrar – men minst lika mycket är det en bok att läsa under täcket på rummet. För lärare som vill jobba med den i klassrummet finns en lärarhandledning. Under seminariet berättar Nathalie om arbetet med boken och sina tankar om att prata kropp, känslor och sex med 11-åringar. Vad frågar de om? Och hur ska vi svara?

Medverkande: 
Nathalie Simonsson (RFSU Stockholm)


Dåligt sex – finns det?
15.45 – 16.45 Pride House, Studion 

Vad gör man när sexualiteten inte känns så där fri och härlig som man fått höra att den ska, när kroppen strejkar och ingenting känns skönt? Bör vi ”prata om det” lite mer iqueervärlden?  Finns det en risk med att spränga sexualitetens gränser? Vad är egentligen okej sex i en queer kontext?  Hur skyddar vi ”nejet”? I ett brett samtal kring de mörkare hörnen av vår sexualitet undersöker vi det som inte känns bra med utgångspunkten att det ska bli bättre!
Medverkande: 
Mina Gäredahl, styrelseledamot i RFSU:s förbundsstyrelse och ansvarig för sex- och hälsofrågor på RFSL  Edward Summanen, transaktivist och projektledare på RFSL ungdom ,Reb Kerstinsdotter , queeraktivist och juridikstuderande
Moderator: 
Kristins Ljungros
BDSM, fetischism, feminism
16.00–16.45, Pride House, Kafé Klara

Workshop och gruppdiskussioner kring BDSM och feminism. Om strategier, maktutbyten i samhället i stort och i samband med BDSM. Förhållningssätt och språk, möjligheter och svårigheter. 

Att Vara undergiven, Välja (bort) sin makt, Njuta av till exempel smärta eller undergivenhet. Vi fick en genomgång av både BDSM och feminism samt hur RFSU jobbar med frågor rörande BDSM.
Det finns radikalfeministiska tankar om all penetration som ett övergrepp. Är man den sortens feminist som inte ställer upp på den tanken kan penetration vara både ömsesidig = bra ochicke-ömsidig (våldtäkt) =dålig. På samma vis kan ett slag vara ömsesidigt och njutningsfullt eller inte ömsesidigt = misshandel.
RFSU Stockholms BDSM-grupp arrangerar

Parken

14.30 – 16.30 Liquid, RFSU Linköpings ungdomsgård för hbtq-kids berättar om sin verksamhet


17.00 – 18.00 Tove Solbeckar från RFSU Linköping håller en workshop om sex och språk

Lördag

Parken

16.00 – 16.45 Skogsscenen Pride Park

Sex är för många en viktig del av livet, hela livet! Ändå lever bilden av äldre som mer eller mindre asexuella varelser kvar. Vad är det som påverkar de attityder och föreställningar som finns kring äldres sexualitet? Vilka utmaningar möter äldre som vill ha ett aktivt sexliv? Hur förändras kroppen och vad behöver man tänka på? Hur skapar man helt enkelt det sexliv som man drömmer om? Christina Rogala är barnmorska och Marianne Göthberg är terapeut. Tillsammans ger de råd om sex för äldre i tidningen Veteranen. Båda har mångårig erfarenhet och har tidigare bland annat arbetat på RFSU-kliniken. Nu håller de en spännande föreläsning om äldre och sexualitet. Ta chansen att fråga de där frågorna du undrat över så länge…

Medverkande: Christina Rogala och Marianne Göthberg

PARAD

Samling Kl 12.00 Humlegården
RFSU vill gå tillsammans med dig!

Slut upp bakom vår kärleksröda veteranbrandbil. Vår färgstarka sambaorkester Yakumbéhjälper oss att hålla peppen hela vägen till Tanto! Självklart behöver du inte vara medlem för att vara välkommen att gå med oss! Så bjud med dig alla dina vänner, den där fina du mötte igår kväll och alla som du längtat efter att lära känna och gå, studsa, tokdansa, lunka, masa,trippa, rulla eller hoppa dig genom stan tillsammans med oss!

Paraden avgår från Humlegården, samling kl 12.00, avgång kl 13.00.
"Jag vill flytta fram RFSU:s position"

Tomas Wahlström, egen företagare/tillgänglighetskonsult, RFSU Stockholm


Varför är du med som volontär för RFSU under Pride?
– Jag vill vara med och flytta fram RFSU:s position och se till att vi får många nya medlemmar. Jag har tidigare varit med i moderaternas tält, men det här är första gången för RFSU:s räkning. Jag har dock erfarenhet av att prata om frågor kring sex och funktionshinder, till exempel vid Service- och omsorgsmässan.

Vad ser du mest fram emot?
– Förutom att vara här i tältet så är jag intresserad av att följa debatterna. Den om surrogatmödraskap låter spännande. Jag är för allas möjlighet att bilda familj. Barn berikar verkligen livet!

Kommer du att delta i paraden?
– Ja, det ska jag. Förra gången gick jag med MUF. Då hade jag blåsprayat hår. Vi får se vad jag hittar på i år när jag går med RFSU.

"Ser fram emot seminarierna"

Jonas Berglind, RFSU Västerås

Varför är du med som volontär för RFSU under Pride?
– Jag gör det här för andra året i rad. Jag gillar att tala för RFSU, upplysa och möta människor.

Vad ser du mest fram emot under under årets Pride?
– Seminarierna och debatterna i Pride House. Jag hoppas att jag hinner se en del mellan varven. Intersektionalitet för dummies är en grej som låter intressant. Även RFSU:s föreläsning som Sex efter 60 ska bli spännande att höra.

Ska du delta i paraden?
– Nej, just då står jag här i tältet så det går tyvärr inte. Men jag hoppas kunna se den när den anländer till Pride Park förstås.

"Det ska bli kul att få vara med mitt i smeten"

Mio Volden Lundegård, mellanstadielärare, medlem i RFSU Stockholm

Varför är du med som volontär för RFSU under Pride?
– Jag var med när Pride startades upp 1979. Sedan har det varit ett långt uppehåll för min del. Nu tycker jag att det ska bli roligare att jobba här än att bara vara besökare. Det är kul att få vara med mitt i smeten!

Vad ska blir roligast?
– Att stå här i tältet och träffa människor och få snacka RFSU.

Ska du delta i paraden på lördag?
– Javisst. Men jag kommer nog att gå med kyrkan eftersom min fru är kyrkoherde. De behöver fler som visar sitt stöd där.

måndag 30 juli 2012

Dags för Stockholm Pride 2012!


I morgon startar Stockholm Pride och RFSU medverkar på flera sätt: genom föreläsningar i Pride House (Kulturhuset på Sergelstorg), i ett tält i Pride Park samt i Prideparaden under lördagen.

Här på bloggen kommer du att kunna följa våra arrangemang. Det blir foton, intervjuer och referat. En gång om dagen kommer vi dessutom att publicera den bästa erotiska skildringen i vår novelltävling.

Häng med!