tisdag 30 juni 2009

Hbt-certifierad beroendevård?


30 juni 16:50

Behövs en beroendemottagning speciellt för hbt-personer? Ja, beroendecentrum i stockholm tyckte det, och har i år startat en. Men initiativet har inte enbart mött hurrarop utan, från vårdhåll mest, ofta ifrågasatts. Bland annat på grund av föreställningar kring att "de" (hbt-personer) får specialbehandling eller att många anser att vården redan idag är medveten och har kunskap just kring hbt-personers situation. Hbt-personer är en förkortning för homosexuella, bisexuella och transpersoner.

Hbt-personer är en samhällsgrupp som likt unga vuxna har en relativt hög alkoholkonsumtion men har svårt för eller sällan söker vård för sitt missbruk. Andelen riskkonsumenter av alkohol och andelen narkotikaanvändare är högre bland hbt-personer jämfört med befolkningen i övrigt.
En rapport från Folkhälsoinstitutet visar tydligt att hbt-personer överlag har sämre fysisk och psykisk hälsa. RFSL menar att många hbt-personer känner sig kränkta i sina kontakter med vården, ofta på grund av fördomar och obetänksamhet, men också på grund av ren okunskap.
RFSL har varit med i utvecklingen av den nya beroendemottagningen som har genomgått en hbt-certifiering, ledd av RFSL.

RFSL:s ordförande Sören Juvas deltog i paneldebatten och fick frågan varför det är nödvändigt med en mottagning just för denna grupp.
– Sprit och sex hör ihop. Är du duktig på att dricka och det är ett problem i din vardag så har du säkerligen varit med om ett och annat sexuellt också.
Frågan om det vore mer önskvärt att hela vården skulle vara hbt-certifierad och kunna möta hbt-personer utifrån just deras livsstil eller erfarenheter kom upp till diskussion.
– Det är en separatism att ha en specifik mottagning för hbt-personer, absolut, det ska man vara medveten om. Men en hbt-mottagning med specialkompetens kan sänka tröskeln för människor som annars har svårt att ta kontakt med vården, det är riktat just till dem. Men den övriga vården borde likväl vara hbt-kunnig. Alla vill ju inte gå till en specialmottagning.


Bild: Carolina Hemlin

Homofobiska hatbrott ökar

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) släppte igår en rapport över 2008-års anmälda hatbrott som baseras på etnisk bakgrund, religion, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet. Idag tisdag, hölls ett seminarium om hatbrott som leddes av länspolismästare Carin Götblad.

Antalet anmälda hatbrott ökar och homofobiska brott har ökat med 45 procent på bara ett år. Seminariet handlade om hur hatbrott kan förebyggas och fler brott kan klaras upp. Många goda exempel lyftes upp och samtliga i panelen kunde konstatera att det i dagsläget finns större möjligheter till hjälp i till exempel Stockholm än i andra städer. En röd tråd är vikten av att arbeta med attityder och värderingar, inte minst inom poliskåren. Carin Götblad tog upp flera exempel på hur trög byråkrati kan stoppa upp goda initiativ och berättade om sitt eget arbete med att få mer pengar för en ökad bredd i rekryteringen av polisstudenter.

Götblad konstaterade att det tog ett och ett halvt år för departementets byråkratikvarnar att fatta ett beslut och slutade seminariet med citatet ”Som länspolismästare är det viktigare att vara uthållig än att vara intelligent”. Kanske det, men arbetet måste skyndas på, inte minst med tanke på alla som utsätts för hatbrott utanför storstäderna.

Påminnelse!


RFSUs fina tygflagga med vår logga på försvann inatt. Om du har sett den, kom med den till montern på donnersgatan och få en exklusiv sexleksak!

Alexandra Pascalidou har spanat in oss

Alexandra Pascalidou skriver i sin blogg på Metro.se att hon spanat in RFSU:s monter. Men att hon inte är så bekväm med ordet fitta. Redaktionen passar på att slå ett slag för de finfina skrifterna Fittfakta (pdf-fil) och Kukkunskap (pdf-fil)!

Snyggast på byn?

Almedalens justaste tatuering får du om du kommer till RFSU:s monter på Donnersgatan. Det enda du behöver göra är att svara rätt på vår sexquiz :o)

Helagotland.se om sex och samlevnadsundervisning och hbt

– Obegripligt och skamligt att det finns läroböcker där homosexualitet ses som en "sexuell avvikelse", lärarna borde uppmana eleverna att riva ur och bränna de sidorna, skriver Eva Bofride, Gotlands Tidningar, på ledarplats på Helagotland.se efter att varit på RFSU:s seminarium Sex på schemat – även för lärare.

Läs artikeln Varför krånga till det så? på helagotland.se.

Efterlysning: RFSU-flagga på vift! HITTELÖN!

Natten mot tisdagen försvann vår fina RFSU-flagga från vår monter på Donnersgatan. Skandaltrist tycker redaktionen och monteransvarige Tina. Naturligtvis vill vi ha tillbaka flaggan och utlovar härmed en HITTELÖN!

Hitta flaggan, kom med den till montern och du får en fin sexleksak!

Dn:s webb-TV från RFSU:s debatt: Politiker får sexualundervisning– Jag har alltid kondomer i handväskan, sa handelsminister och hiv-forskaren Ewa Björling på RFSU:s lektion i sex och samlevnad på Café Amalia igår. Se webb-tv-inslaget på DN.se.

Bild: dn.se

måndag 29 juni 2009

Debatt: Ska sexualundervisning vara obligatoriskt på lärarutbildningen?

Efter en kortare paus för fika och andhämtning fortsatte RFSU:s seminarium ”Sex på schemat – även för lärare” med en paneldebatt bestående av deltagare med olika roller i sex och samlevnadsdebatten; politiker, debattörer och experter. Bland deltagarna fanns bland andra Gudrun Schyman, FI, handelsminister och hiv-forskaren Ewa Björling, Svenska Dagbladets Sanna Rayman, Lärarnas riksförbunds Sonja Åström och Christer Hallerby, statssekreterare för integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

På frågan om vad som görs eller avses göras för att förbättra de uppenbara bristerna vad gäller sex och samlevnad i lärarutbildningen var svaren bland politikerna inte alltför upplyftande.

– Det är en skam att det i dagsläget inte ingår i lärarutbildningen, menade Ewa Björling.

På frågan om regeringen är nära ett beslut gällande detta kunde hon inte ge något tydligt svar, utan hänvisade till att det främst är en fråga för utbildningsdepartementet.

Christer Hallerby pekade på främst två saker som gjorts i denna fråga.

– Det ena är nya umo.se, ungdomsmottagningen på webben, som finansierats inom ramen för jämställdhetspengarna. Det andra är en stor satsning där 80 miljoner kronor avsats till arbetet med jämställdhet i skolan, varav en del är öronmärkt för frågan om sex och samlevnad i lärarutbildningen.

Inom panelen rådde en relativt stor samstämmighet kring att ämnet bör vara en obligatorisk del av lärarutbildningen och diskussionen kom att handla om hur utbildningen ska utformas, om den ska ges till alla lärarstudenter eller bara vissa.

Sonja Åström, Lärarnas riksförbund, tog även upp frågan om huruvida sex- och samlevnadsundervisningen ska ges inom ramen för ett specifikt ämne eller snarare utifrån en rad olika ämnen för vilka sex och samlevnad har bäring, och hävdade fördelarna med det senare.

– Alla är för sex och samlevnad i lärarutbildningen, likväl händer det så lite i frågan, varför? undrade Åsa Regnér.

– Jag tror inte på förklaringen om att det är ett ”svårt” ämne vilket man så ofta får höra, det handlar inte om att byråkratin kring denna fråga är svårare och mer komplicerad än någon annan politisk fråga., menade Gudrun Schyman.

– Däremot är otvivelaktigt så frågan är extremt laddad och markerar tydlig politisk och ideologisk konflikt. Det handlar om hur vi ser på sexualitet, är det privat eller offentligt? Är det en individuell angelägenhet eller är det en politisk fråga utifrån ett tydligt genusperspektiv kopplad till tanken om rådande könsmaktsordning? avslutade Schyman.

På bilden: Eva-Lis Sirén (ordförande Lärarförbundet), Christer Hallerby (statssekreterare, FP), Sonja Åström (2:e vice ordf. Lärarnas riksförbund), Christer G Wennerholm (ordförande Nationella rådet för HIV-prevention), Ewa Björling (Handelsminister, M, docent Karolinska Institutet i HIV/AIDS), Sanna Rayman (Ledarskribent Svd) och Gudrun Schyman (Talesperson, FI).

Foto: Lina Granlund och Maria Gullmark

Makthavare.se om Sex på schemat - även för lärare

Zaida Catalán från miljöpartiet rapporterar från RFSU:s lektion och debatt här.

Grön ungdoms Maria Ferm bloggar om debatten här.

Politikerbloggen har en notis om Maria Ferms deltanande här.

Christermagister skriver om debatten här.

SvD:s ledarblogg om Sex på schemat - även för lärare

Ledarskribenten Sanna Rayman som deltog i paneldebatten om sex- och samlevnad på lärarutbildningen analyserar debatten på Svenska dagbladets ledarblogg.

Sex på schemat – även för lärare

I ett knökfyllt, och varmt, Café Amalia inledde RFSU:s generalsekreterare Åsa Regnér seminariet med en kortare presentation av eleverna för dagen, Gudrun Schyman (FI), Ewa Björling (M), Christer Hallerby (FP), Christer G Wennerholm (Nationella rådet för HIV-prevention, Eva-Lis Sirén (Lärarförbundet), Sonja Åström (Lärarnas riksförbund) och Sanna Rayman (SvD).

– Syftet med dagens arrangemang är att belysa och diskutera hur sex och samlevnadsundervisningen i Sverige kan förbättras. Hur det skulle kunna se ut, samt varför utformningen av lärarutbildningen är en förutsättning i att förbättra situationen, sa Åsa Regnér.

Efter detta tog dagens sexualupplysare, Sandra Dahlén och Hans Olsson, över en lektion i sex och samlevnad kunde börja.

– Jag vill först och främst tacka deltagarna för modet att delta och även flagga för att halvtimmen vi har till förfogande egentligen är en alldeles för kort tid att avhandla ett så stort ämne som sexualitet, sa Sandra Dahlén inledningsvis.

Ämnena som avhandlades var bland annat svårigheter och strategier vid kondomanvändning, slidkransen – ordets bakgrund och betydelse, om vikten av att integrera sex och samlevnad i lärarutbildningen, och följaktligen att se det som ett kunskapsämne, begreppet sexualsyn. Eleverna fick även en kortare anatomisk genomgång med fokus på det kvinnliga könet.

Hans Olsson avslutade lektionen med att understryka behovet av att genom lärarna ge ungdomar en stabil kunskapsgrund i sex och samlevnad och därigenom verka för deras sexuella liv och lycka.Text: Luciano Peirone
Bild: Maria Gullmark

"Vi har en sexualitet, men ingen sexualpolitik"


Sa Gudrun Schyman under debatten, och uppmuntrade till bokbål för det ibland gammalmodiga läromaterial som fortfarande finns kvar i skolorna idag och förmedlar en unken syn på till exempel könsroller och hbt-personer.

Bild: Carolina Hemlin

Just nu – debatt om sex och samlevnad


29 juni 14.10

Från en massiv panel debatteras nu ifall sex och samlevnadsämnet ska vara obligatoriskt på lärarutbildningen. Åtta panelister diskuterar lärarnas roll och kunskap, och politikernas ansvar.


Bild: Carolina Hemlin

Just nu – sex och samlevnadslektion


29 juni 13.30

På café Amalia pågår just nu en sex- och samlevnadslektion med bland andra Gudrun Schyman, handelsminister och hiv-forskaren Ewa Björling och Svenska Dagbladets Sanna Rayman. Sandra Dalén demonstrerar här det kvinnliga könsorganets anatomi. Cirka 50 personer är på plats för att lyssna på lektionen och den kommande debatten.

Bild: Carolina Hemlin

Full fart på Donnersgatan

Solen gassar och det är full fart i RFSU:s monter. Har du vägarna förbi kan du vinna ett juste mobilsmycke eller en RFSU-tatuering! Det kan tänkas bli en utlottning av detsamma här på bloggen, så håll utkik!På besök i montern

Idag är det den officiella uppstarten för RFSU:s arrangemang under Almedalsveckan vilket innebär att RFSU:s monter med information, litteratur och kondomer finns på plats. Aktivisterna är i full gång med att prata och informera alla intresserade Almedalsflanörer. Jag fick en kort pratstund med två.

Linn Olsson, 19 år, aktiv sedan två år:
1. Vilka förväntningar har du inför Almedalsveckan?
– Det ska bli kul att träffa alla RFSU-are. Men också att prata med vanligt folk och se alla politiker på nära håll.

2. Vilken fråga tycker du att RFSU ska försöka få ut under veckan?
– Allt är viktigt! Frågan om sexualundervisning som en obligatorisk del av lärarutbildningen känns dock väldigt relevant.

3. Vilka arrangemang kommer du att försöka närvara vid? 
– Jag kommer nog att försöka gå på så många intressanta arrangemang som möjligt. 

Tove Solbeckar, 24 år, aktiv sedan två år:
1. Vilka förväntningar har du inför Almedalsveckan?
– Jag hoppas på att få träffa så många RFSU-are som möjligt. Sen ser jag fram emot att bli bättre på att tala med folk om våra frågor.

2. Vilken fråga tycker du att RFSU ska försöka få ut under veckan?
– Sex och samlevnad i lärarutbildningen! Men även att få in dessa frågor på ett bra sätt för alla som arbetar med ungdomer.

3. Vilka arrangemang kommer du att försöka närvara vid? 
– Jag kommer att försöka gå många arrangemang som annordnas av Lärarförbundet.

Foto: Maria Gullmark

Mer sex åt lärarna!

Idag kl 13.15 arrangerar RFSU seminariet Sex på schemat – även för lärare. Förutom en debatt om sex och samlevnad erbjuder vi en sex- och samlevnadslektion med kända politiker och debattärer i klassen. Deltar gör bland annat Gudrun Schyman, utsedd till dagens Almedarling av bloggen makthavare.se. Maria Ferm bloggar om sitt deltagande här.

Vi ses på Café Amalia, Hästgatan 3, kl 13!

Läs även Åsa Regnérs debattartikel Mer sex åt lärarna i dagens Aftonbladet.

fredag 26 juni 2009

Snart dags för avspark!Sex på schemat – även för lärare
När: Måndag 29:e juni kl. 13.00-15.00
Var: Café Amalia, Hästgatan 3

Sexuella rättigheter och EU – på en halvtimme
När: Torsdag 2 juli kl. 11.40-12.20
Var: Innergården, Hästgatan 1

Mödradödlighet – en global katastrof
Torsdag 2 juli kl. 14.00-14.30
Var: Östersjötorget (silon)


Kom och säg hej!
Förutom seminarier och samtal kan du träffa oss i vår monter! Var med och tävla i vår sexquiz och vinn fina priser.
Diskutera sexualpolitik med oss och lär dig mer om RFSU:s arbete. Måndag och tisdag hittar du oss på Donnersgatan och onsdag och torsdag finns vår monter på Hamnplan. Klicka på länkarna för karta. Vi ses!

tisdag 16 juni 2009

Bloggen goes Almedalen!


Vi bygger om bloggen och anpassar oss för Almedalsveckan! Vi ses här på bloggen och live på Gotland mellan den 28e juni och 3e juli! Häng på!