fredag 3 juli 2009

Tack Almedalen – vi ses nästa år


Med detta inlägg säger RFSU tack och hej från Almedalen 2009. I en vecka har RFSU:s fantastiska aktivister informerat, diskuterat, spridit upplysning och engagemang för sexualpolitiska frågor. Vi har genomfört flera välfyllda seminarier (se längre bak i bloggen för referat och bilder) om viktiga frågor och synts i mängden med kampanjen "Sex på schemat – även för lärare". Och vi har hörts med hjälp av Gatuartister utan gränser, som underhållit publik och allmänhet på Visbys gator och torg. Nästa år kommer RFSU tillbaka såklart, då är det valår och extra viktigt att diskutera sexalpolitiska frågor. Bloggredaktionen tackar för sig för denna omgång. Nu är det dags för ett dopp i havet!

Foto: Maria Gullmark

RFSU på stan


Under fredagen spred RFSU:s aktivister ut sig och sågs bland annat dela ut Ottar på Alternativa politikerveckan och ragga medlemmar på Norderstrand.

Mingel med Betnér och 09-nätverket

På torsdagskvällen arrangerade 09-nätverket ett succéartat mingel där komikern Magnus Betnér stå-uppade om rövar, religion och prostituion (för vilket han blev utsedd till dagens Armedarling av Makthavare.se).
Minglade gjorde bland andra Mona Sahlin, Nisha Besara, Zaida Catalán och Sören Juvas. Under kvällen, som lockade 200 personer, hölls ett lotteri där det lottades ut sexleksaker från RFSU och över 3 600 kronor samlades in till en organisation i Nicaragua, som jobbar med sexualupplysning för ungdomar på landsbygden.


Nisha Besara, chefredaktör för Dagens Arena

Zaida Catalán, miljöpartiet


RFSU:s Tina Wilhelmsson delade ut sexleksaker från RFSU AB som pris i lotteriet till flera glada vinnare.


Mona Sahlin (S) i samtal med Söran Juvas från RFSL.Referat: Sexualbrottsseminarium

Under seminariet ” När sexualbrottsoffer berättar måste samhället göra rätt” samlades 40 personer för att diskutera hur sexualbrottsoffer kan bemötas på ett bättre sätt.  Seminariet arrangerades av Brottsoffermyndigheten och Nationellt centrum för kvinnofrid.

5500 våldtäkter anmäls varje år i Sverige, men man gissar att mörkertalet är stort. Uppskattningsvis är det endast 8 procent som utsätts för sexualbrott som verkligen anmäler. Av de 5500 fall som anmäls årligen leder 12 procent till åtal och utav det blir det 3-4 procent fällande domar. Med andra ord finns det ett stort problem med att få anmäler och att ännu färre leder till åtal. En viktig poäng som lyftes var män som anmäler sexualbrott, vilket motsvarar 3 procent av alla anmälningar. Här kan vi gissa att mörkertalet är ännu större.

Under seminariet lyftes frågan om varför så få anmäler och några anledningar tros vara att det sällan leder till åtal, att man skäms, att man inte identifierar sig som ett offer och rådande attityder i samhället kring vad en våldtäkt är. Under seminariet diskuterades olika situationer där man gav exempel på att man träffar någon på krogen, att man följer med fel person hem och att man blev för full. När sanningen istället är att de flesta blir utsatta för ett sexualbrott av någon de redan känner, tillexempel en partner. Och så länge vi pratar på om våldtäkter i de meningarna så fortsätter stigmatiseringen och det blir ett än större steg att våga se att man själv blivit utsatt för en våldtäkt. Vi måste sluta prata om ”de” som blir våldtagna och istället prata om sexualbrott som kan drabba precis vem som helst och att rätten till sin egen kropp är en av de mest grundläggande frågorna. Än en gång går jag från ett seminarium där slutklämmen blir att det är rådande attityder som är den stora frågan att arbeta med. För att arbeta med attityder krävs resurser till utbildning.

Text: Kristina Ljungros

torsdag 2 juli 2009

Medlem nummer 60!


Medlemsvärvningen har under veckan fortskridit med rekordhastighet. Frida Tägt blev under torsdagseftermidagen den 60e personen som gått med i RFSU under årets Almedalsvecka! The more the merrier tycker redaktionen och speciellt aktivisterna är extra glada då Tina utlovat glass till samtliga om målet 60 nya medlemmar nåddes under dagen! Bra jobbat alla och välkommen till RFSU Frida!

Mödradödlighet – en livsavgörande fråga“En kvinna per minut dör på grund av att man saknar rätten att bestämma över sin egen kropp” sade RFSU:s mammaambassadör Karin Alfredsson under torsdagens samtal om mödradödlighet mellan mamma-ambassadören tillika författare och journalisten Karin Alfredsson och RFSU:s generalsekreterare Åsa Regnér. Samtalet hölls på Östersjötorget som ryms i den gamla silon i Visby hamn, och den plats där biståndsorganisationer samlas under Almedalen.

Temat var vad som kan göras för att minska mödradödligheten i världen. Att kvinnor i många fall saknar rätten till att bestämma över sin egen kropp och sin sexualitet resulterar i att 200 kvinnor per dygn dör världen över på grund av komplikationer under graviditeter, osäkra aborter, problem före, under och efter förlossningar. Mödradödlighet är det av FN:s milleniemål som går knappt gått framåt alls. De kvinnor som drabbas är framförallt kvinnor i syd, kvinnor som ofta saknar politiskt inflytande och makt och Karin och Åsa frågade sig vem som för deras talan.

Vad kan då göras för att minska dessa dödsfall? Åsa Regnér pratade om billiga och dyrare metoder. De dyra åtgärderna är fler läkare, mödravård på landsbygden och tillgång till ambulanser. Metoder som sällan är politiskt kontroversiella. Medan de billigare åtgärderna är sexualundervisning i skolor, säkra aborter, tillgång till preventivmedel och kondomer. Men dessa åtgärder är i många fall politiskt kontroversiella och här efterlyste både Karin Alfredsson och Åsa Regnér ett tydligt agerande från EU:s och FN:s sida. Kvinnor kommer i kläm på grund av ojämlika maktstrukturer och alltför få för deras talan.

Åsa Regnér ville särskilt rikta kritik mot EU som hon anser stå alltför flathänta i frågan, när man i egenskap av världens största biståndsgivare skulle kunna nå betydligt längre. Men allas rätt till sin egen kropp är kontroversiella frågor och här krävs att organisationer vågar säga ifrån. Samtalet avslutades dock med orden om att utvecklingen på många håll går framåt och att över hälften av världens kvinnor idag har tillgång till säkra aborter samtidigt som det med nya politiska styret i USA finns förhoppningar om att mycket kommer att kunna bli bättre. Men för att nå dit har många kämpat i många år och samtalet avslutades med att vi aldrig får sluta föra kampen för allas rätt till sin egen kropp.

Läs om RFSU:s kampanj Mammakampen och kampen mot mödradödlighet.

Bild: Carolina Hemlin

Pragmatism eller öppen kamp?

Tidigare idag arrangerade RFSU samtalet "Sexuella rättigheter och EU – på en halvtimme". Samtalade gjorde Jytte Guteland (S), ordförande för SSU, och Sofia Arkelsten (M), EU-nämnden och riksdagens SRHR-grupp. Journalisten Ulf B Andersson ledde samtalet och RFSU:s generalsekreterare Åsa Regnér inledde.

Utgångspunkten för seminariet var EUs tystnad och relativa passivitet inför SRHR-frågor och möjliga öppningar i och med valet av ett nytt parlament.  Kan man driva frågor om abort och hbt-personers rättigheter inom EU på ett mer progressivt sätt?

Åsa Regnér inledde med att räkna upp en rad viktiga anledningar till att diskutera SRHR inom EU trots att dessa frågor i sig ofta faller utanför EUs mandat. Hon nämnde rättighetsperspektivet, det handlar om MR och demokratiutveckling, det faktum att EU idag är en global aktör som står för 60 procent av det samlade biståndet samt att det idag finns ett politiskt motstånd mot abort och hbt-personers rättigheter i EU-parlamentet.

– Ett nyvalt parlament och nu Sveriges ordförandeskap – detta borde vara ett utmärkt tillfälle att på ett tydligare sätt driva SRHR-frågor inom EU. Håller ni med? Om inte, varför? frågade Åsa Regnér.

Både Arkelsten och Guteland ansåg att ordförandeskapet lovar gott, dock hade de skilda åsikter om hur detta ska gå till i praktiken.

– De senaste åren har utvecklingen varit mycket negativ med Bushregimens starkt moralkonservativa agenda, i synnerhet vad gäller abortfrågan. Detta är ett gyllene tillfälle att driva SRHR-frågor på bred front och kräva att alla EU-länder ställer sig bakom. Det handlar om mänskliga rättigheter och jag har svårt att se att man skulle vara lika överseende vad gäller exempelvis yttrandefriheten, sade Jytte Guteland. 

– Nej, det är inte sättet att driva frågan, nationell suveränitet är viktigare. Vad gäller rätten till fri abort är alla svenska representanter i europaparlamentet starkt för, och kan hitta samarbetsytor och kanaler för att driva frågan på bred front, menade Sofia Arkelsten. 

– Sverige har en lång och gedigen tradition av att driva progressiv politik internationellt, kontrade Jytte Guteland, och menade att det behövs ett land som går i bräschen för en fråga som denna. 

Debatten hettade till ytterligare då Jytte Guteland påtalade att moderaterna ingår i EPP, den partigrupp i europaparlamentet som har haft uttalade abortmotståndare på ordförandeposten. 

– Hur får ni moderater ihop det med att samtidigt vilja driva SRHR-frågor? undrade hon.

Sofia Arkelsten medgav att detta är bekymmersamt men förde fram en mer pragmatisk linje.

– Moderaterna har valt att ingå i EPP därför att det är den starkaste partigruppen, och därigenom också erbjuder den främsta plattformen för politiskt arbete. Jag vet att vi kommer att kunna driva frågan i rätt takt och på rätt sätt, snarare än snabbt och fel, sa Sofia Arkelsten. 

Foto: Maria Gullmark

Gatuartisterna framför en Burundisk parningsdans

Aktivister!

Under Almedalsveckan har RFSU-aktivisterna stått vid montern och tagit emot en aldrig sinande ström av besökare. Samtal om sexualpolitiska frågor och allmän information kring RFSU:s verksamhet har varvats med vårt omåttligt populära sexualpolitiska quiz.
RFSU-bloggen fick tillfälle att samtala med Marcus Svensson från RFSU Trestad, och Kristina Ljungros, ordförande i RFSU Stockholm.

Marcus Svensson, RFSU Trestad
1. Vad har varit det hetaste samtalsämnet under veckan?
– Sex på schemat! Kravet på att sex och samlevnadsundervisningen måste bli en obligatorisk del i lärarutbildningen. För mig som pedagog känns det extra angeläget. Inte klokt att man förväntas undervisa i ett ämne man inte är utbildad i. Även frågan om mödradödlighet har varit ett flitigt samtalsämne.

2. Ryktet vill ha det till att du är grym på att värva nya medlemmar. Hur gör du?
– Jag är en van säljare! Dels har jag erfarenhet som butuksbiträde, men även i min roll som pedagog handlar det om att jag måste sälja in tankar. Jag riktar in mig på personer som reda verkar lite intresserade och föreställer mig att jag har en kanongrej för bara 150 kr om året.


Kristina Ljungros, ordförande för RFSU Stockholm
1. Vad kan du säga om årets Almedalsvecka utifrån ett RFSU-perspektiv?
– jag har ju varit på Almedalen för RFSU:s räkning tidigare och märker att intresset är mycket större i år. både för RFSU som organisation, fler som vill bli medlemmar, och för sexualpolitiska frågor i allmänhet.

2. Du ingår i RFSU:s bloggredaktion. Är det viktigt med aktivister i redaktionen?
– Ja självklart! Det är ju just det som är så bra med Almedalen, mångfalden. Här samsas politiker, organisationer, aktivister och näringsliv. Det är ju klart att vår redaktion ska ha en så bred representativitet som möjligt.

Just nu – gatuartister utan gränser


2 juli 11.35

Musikerna Gatuartister utan gränser uppträder inför RFSU:s samtal om EU och sexuella rättigheter.

Alla vill göra sextest


Det är full fart i RFSU:s tält. De flesta som stannar till tar chansen att göra det sexualpolitiska testet där de får svara på 8 frågor om sexualitet. Har man minst 6 rätt är man godkänd och vinner – förutom äran – fina priser. På bilden instruerar Tove från RFSU Linköping två intresserade besökare.

RFSU i Ring P1


På torsdagsmorgonen blev RFSU inbjudna till Sveriges Radios monter för att prata i direktsända Ring P1 om RFSU:s närvaro i Almedalen. Jeff Björk från RFSU Umeå axlade ansvaret och berättade bland annat om kampanjen "Sex på schemat – även för lärare" och att sexualitet handlar om mer än själva sexet, utan att sexualitet också handlar om kärlek, relationer, rätt till makt över sin kropp, preventivmedel och att kunna vara precis den man är.

Bild: Tina Wilhelmsson

onsdag 1 juli 2009

Speeddejting!PR-byrån Westander erbjuder speeddejting på sitt mingel. RFSUs utsände var inte tillräckligt snabb och fick inte någon av de 8 åtråvärda platserna. Verkar spännande även om det väl inte är dejting i traditionell bemärkelse utan mer nätverksaktig sådan ;-)

Gratis p-piller = färre oönskade graviditeter?

Christina Rogala, barnmorska och seniorrådgivare vid RFSU, deltog under onsdagens eftermiddag i ett seminarium om subventionerade preventivmedel.

Deltog i seminariet gjorde också Kristina Gemzell Daneilsson (professor vid Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset), Anders Milton (ledare av regeringens arbetsgrupp mot oönskade graviditeter), Felicia Sværen (chefredaktör för tidningen Världen idag) och Kenneth Johansson (ordförande i riksdagens socialutskott, C).

Christina Rogala inledde med att konstatera att rubriken för debatten ändrats från ”Var i Sverige är risken störst att bli ofrivilligt gravid” till mer fokus på ungdomsarborter. Tyvärr, sa hon, talas det allt oftare om aborter och mindre om oönskade graviditeter. Vi har det antalet aborter som behövs. Prevention, information och kunskap är viktigast för att motverka oönskade graviditeter – möjligheten till abort är ett nödvändigt komplement. Att bli oönskat gravid är något som alla kvinnor borde få möjlighet att slippa, och för att nå dit behövs flera olika insatser. Tillgängliga och kostnadsfria preventivmedel bör vara en av dem, men det behövs även bra sex- och samlevnadsundervisning i skolan och ungdomsmottagningar som har öppet även på sommaren.

Anders Milton, som på regeringens uppdrag utrett hur antalet oönskade graviditeter kan minska, pratade om vikten av att kunna undvika kirurgiska ingrepp (som en del aborter är) genom att förbättra det förebyggande arbetet. Nyckeln finns enligt honom i skolan, vars sex- och samlevnadsundervisning måste bli bättre. Vissa skolor har högt ställda ambitioner med engagerade och kunniga lärare, men alltför många har stora brister i sex- och samlevnadsundervisningen. Därför vill Anders Milton att staten ska ställa högre krav på innehållet i kursplanerna, och att lärarnas utbildning i ämnet ska förbättras.
Anders Milton föreslår också att landets ungdomsmottagningar ska utveckla sin verksamhet samt göras öppna och tillgängliga under hela året. Han vill också att alla hormonella preventivmedel ska vara subventionerade så att kvinnor upp till 25 år inte ska behöva betala mer än 200 kronor om året.

Felicia Sværen är positiv till stor tillgänglighet av preventivmedel, men tror inte att det kan få ner antalet oönskade graviditeter och talade om att det snarare handlar om att stärka respekten för människovärdet. Hon lyfte också fram åtgärder som att uppmuntra ungdomar att senarelägga sexualdebuten. Hon vände sig mot de svenska målsättningarna att försöka minska antalet oönskade graviditeter, och vill istället se ett större fokus på att minska antalet aborter.

Anders Milton och Kristina Gemzell Danielsson konstaterade att antalet aborter ligger konstant i Sverige sedan ett antal år, medan många andra länder har en minskning. Kristina Gemzell Danielsson tror att det hänger ihop med en lägre grad av användning av effektiva preventivmedel i Sverige. Kenneth Johansson tror att det kan hänga ihop med att vi har för få ungdomsmottagningar på många platser.

Anders Milton poängterade att avhållsamhetskampanjer inte har några lysande resultat när det gäller tonårsgraviditeterna. Kristina Gemzell Danielsson kallade avhållsamhetskampanjer för både naiva och farliga, och lyfte fram det faktum att det bara är kunskap och en levande diskussion som kan ge unga de verktyg de behöver för att fatta för sig kloka beslut. Christina Rogala pekade på att en bred och kvalitativ sexualundervisning inte tidigarelägger sexualdebuten för ungdomar, men ger dem möjlighet att göra bra val. Avhållsamhet däremot utsätter ungdomar för risk eftersom de ungdomarna saknar alla nödvändiga kunskaper om sin kropp och sin sexualitet när de väl har sex.

Anders Milton sa att det finns studier som visar att priset är en faktor som påverkar användningen av preventivmedel bland unga kvinnor. Han pekar också på att vissa moderna preventivmedel i vissa landsting inte ingår i subventionen, vilket kan leda till att de inte blir tillgängliga för alla. Christina Rogala berättade att hon som förskrivare av preventivmedel varit med om att unga kvinnor slutat använda nya och moderna preventivmedel av ekonomiska skäl.

Felicia Svaeren rapporterar från seminariet på den kristna tidningen Världen Idags hemsida här.

Bild: Carolina Hemlin

Magnus Betnér pratar sex

Makthavare.se rapporterar om torsdagens mingel som arrangeras av 09-nätverket i vilket RFSU ingår. Komikern Magnus Betnér utlovar sexsnack!

(OBS: För att komma in på minglet måste du vara inbjuden och stå på listan.)

... och en liten puff inför Pride!

Mitt under Almedalsveckan vill redaktionen passa på att göra lite reklam för kommande RFSU-arrangemang – Pride. Här kommer en liten hälsning från RFSU:s Prideparad-chef Frida!

Gå med RFSU i Prideparaden i Stockholm den 1 Augusti!

I år satsar RFSU större än någonsin tidigare på deltagandet i lördagens stora parad under Pride. Planerar du semester så avsätt denna dag för festlig parad genom huvudstaden.

En brandbil från 1937 (!) är bokad, vi spelar musik från bilen och glittrar, sprudlar och paraderar mot heteronormen! Årets absolut festligaste tillfälle för alla RFSU-medlemmar att visa sitt engagemang för mänskliga rättigheter, en viktig dag för varje RFSU-medlem att visa sitt engegemang på. Tänk om varje lokalförening är representerad i år! Ta med ett plakat och visa upp vår spridning över landet!

Paraden avgår kl 13.00 från Humlegården. Ta med dina festligaste regnbågsprylar och anslut till den finaste retrobrandbilen. Vi har T-shirts att låna ut eller om du hellre vill klä dig i din snyggaste outfit, dra uppmärksamheten till dig och bli paradens blickfång. Allt är välkommet!

Har du frågor eller vill engagera dig? Hör av dig till Frida; frida.sandegard@rfsu.se

Vi ses i Paraden!

Foto: Maria Gullmark, Pride 2007

Sätt krav på Sverige under EU-ordförandeskapet!

Idag tar Sverige över ordförandeskapet i EU. Det är historiskt, och den svenska regeringen har en unik chans att påverka frågor inom EU under det kommande halvåret.RFSU jobbar för att regeringen ska uppmärksamma frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter under ordförandeskapet, på flera sätt. Dels genom 09-nätverket, som består av nio olika organisationer som jobbar för att regeringen under det svenska ordförandeskapet 2009 ska uppmärksamma EU:s roll för att säkra människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR) oavsett kön och sexuell läggning – i och utanför Europa. Läs och ladda ner 09-nätverkets programförklaring här.

RFSU ingår också i CONCORD Sverige, en medlemsorganisation som bevakar, påverkar och utbildar kring EU:s utvecklings- och biståndspolitik. Idag lanserar CONCORD ett manifest med krav på den svenska regeringen inför ordförandeskapet i EU. I manifestet står bland annat:

"En stor majoritet av världens fattiga är barn och kvinnor och för att nå målen om minskad fattigdom måste barnen och kvinnorna ges ökad makt och inflytande i politiska, sociala och
ekonomiska sfärer i samhället. En förutsättning för deltagande är att flickor och kvinnor kan bestämma över sin egen kropp och sexualitet. Sverige måste även fortsättningsvis inom EU driva frågan om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Barn och kvinnor kommer därutöver att drabbas extra hårt av den ekonomiska krisen, och därför krävs särskilda insatser för att minska krisens effekter på barn och kvinnors situation."

Imorgon, torsdag 2 juli, arrangerar RFSU ett samtal i Almedalen om EU och sexuella rättigheter mellan Sofia Arkelsten (m) och SSU:s ordförande Jytte Guteland. Kom och lyssna!

Sexuella rättigheter och EU – på en halvtimme

När: Torsdag 2 juli kl. 11.40-12.20
Var: Innergården, Hästgatan 1

EU har alltför länge varit tyst i frågor om sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR). Nu är det nytt parlament. Hur kan man driva frågor om abort och hbt-personers rättigheter inom EU? Och hur kan Sverige driva på EU i att bli mer progressiva i dessa frågor?

Allt är sex!

Oskar Jeremias och Lukas Niyongere från Gatuartister utan gränser uppträder med låten "Allt är sex" vid RFSU:s monter - till alla förbipasserandes förtjusning!

Filmtajm: Vad förknippar du med RFSU?