onsdag 31 juli 2013

Fittaktivism och fittpyssel i Pride Park

Elin Högberg och Kajsa Sparrefors fittpysslar i Pride Park.

– Spontant känner jag mig lite inne på hår, säger Kajsa Sparrefors och pryder sitt verk med svart tråd.

Hon sitter i en pysselhörna i RFSU-tältet i Pride Park. Där finns pärlor, lera, glitterlim, färger, tråd, tyg och mängder av andra material. Alltihop för att göra fittor av. Sedan färdigställs verket genom att rama in den. Eller sätts på en magnet om för de som vill ha fittan på kylskåpet.

Det är RFSU Stockholms Vulvagrupp som håller i aktiviteten.  Fittpysslet är ett del av Vulvagruppens fittaktivism – att på olika vis sätta fittan i ljuset.

– Det kan vara mycket hyschpysch när man säger fitta. Vårt mål är att kunna prata om fittan i ett öppet klimat, säger Elin Högberg som är projektledare.

– Många blir verkligen aspepp på att få prata om fittor. Det behövs ett forum att göra det i, säger Elin Högberg.

Ett sådant forum är studiecirkeln Fittan i fokus som Vulvagruppen håller. I dag finns det tre grupper om runt tio personer som delar kunskaper och erfarenheter om fittor med varandra.

Egengjorda fittor i Pride Park.Framtidens familjepolitik


På bilden från vänster Elina Linna (V), Barbro Westerholm (Fp), RFSU:s förbundsordförande Kristina Ljungros och moderator Per Pettersson från RFSU Stockholm.

Assisterad befruktning stod i fokus när RFSU diskuterade framtidens familjepolitik med Folkpartiet och Vänsterpartiet på Pride House. Surrogatmödraskapsfrågan var den stora vattendelaren mellan lägren. Samtidigt lyftes embryodonation fram som ett möjligt alternativ.

Nyligen släppte Statens medicins-etiska råd (Smer) en rapport om de etiska aspekterna av assisterad befruktning.  Elina Linna (V) och Barbro Westerholm (Fp) är båda medlemmar i Smer och träffades för att samtala med RFSU:s  förbundsordförande Kristina Ljungros om hur framtidens familjepolitik bör se ut.

Surrogatmödraskapen är en het potatis. Att låta en kvinna bära och föda ett barn med den uttalade avsikten att hon inte själv ska behålla barnet. Surrogatmodern befruktas genom insemination eller genom att hon tar emot ett befruktat ägg från en annan kvinna.  Surrogatmödraskap är i dag olagligt enligt svensk lagstiftning. RFSU har diskuterat frågan åtskilliga gånger i förbundsstyrelsen och ställer sig försiktigt positivt positiv till en legalisering, så länge det sker under frivilliga och informerade former. Folkpartiet ställer sig bakom Smers slutsats i frågan som är ett kluvet ställningstagande.

– Vi står bakom altruistiskt surrogatmödraskap, alltså när någon närstående frivilligt ställer upp. Samtidigt är vi emot när det sker kommersiellt, att någon utländsk kvinna får betalt för att bära barnet, säger Barbro Westerholm.

Vänsterpartiet är däremot mer återhållsamma och är emot både kommersiellt och altruistiskt surrogatmödraskap.

– Även om man säger sig vara emot att det blir kommersiellt så är riskerna stora att det ändå blir det. Erfarenheter från där det används visar att blir mer och mer pengar i de här avtalen, säger Elina Linna.

Barbro Westerholm menar att det kan vara riskabelt att vara för återhållsam i frågan.

– Önskan att få barn är mycket stark hos de som söker sig till den här metoden. Om man får nej i Sverige så är det många som åker utomlands, dit det är lagligt istället. Då har vi ingen kvalitetskontroll över om det sker på ett korrekt vis, säger hon.

En annan möjlighet för ofrivilligt barnlösa föräldrar är embryodonation. Det finns mängder av nedfrusna befruktade ägg i landets sjukhuskylar som blivit över från par som har gjort en IVF-behandling. Embryodonation skulle kunna vara ett alternativ för par som behöver en äggdonation men saknar donator. Det är dock olagligt i Sverige i dag då det inte ger något genetiskt band mellan föräldrarna och barnet. V och Fp har en försiktig hållning till frågan och anser att alternativet borde utforskas närmare i en utredning.

RFSU har med sin Sverigebarometer kommit fram till att reglerna kring assisterad befruktning ser mycket olika ut mellan olika landsting.

– I vissa län har man rätt till sex inseminationsförsök, i andra bara tre. Vissa län gör skillnad på sexuell läggning. Vi vill ha nationella riktlinjer som ger alla samma rättigheter, säger Kristina Ljungros.

Och hon får medhåll från partirepresentanterna som båda står bakom en utredning om ojämlikheten mellan landstingen.

– Vi har sett att vården har blivit allt mer ojämlik och orättvis i olika delar av landet. Antalet inseminationsförsök ska vara en medicinsk bedömning varje gång, inte bestämd av politiker som räknar på siffror, säger Barbro Westerholm.

RFSU driver även frågan om flera vårdnadshavare än två för att bättre avspegla hur olika familjekonstellationer ser ut i Sverige i dag.

– Vi förespråkar möjligheten för flera vårdnadshavare och har vi gjort det länge. Det behövs en utredning i den här frågan som kan jobba fort så att vi får ett förslag, för den här frågan tycker jag inte är så komplicerad, säger Elina Linna.

Deltagarna är överens i flertalet av frågorna som diskuteras i dagens samtal. Ändå går utvecklingen långsamt i de politiska rummen. Elina Linna och Barbro Westerholm vittnar om att frågorna inte prioriteras i riksdagen.

– Det handlar om att de här frågorna måste få ett lyft på den politiska agendan, säger Elina Linna.

tisdag 30 juli 2013

"Vad kul att man kan pilla på vissa ställen!"


Ellinor Isfors har sammanställt underlag till studiecirklar för vuxna..

Hur pratar jag med mina barn om sex? Och hur får vi ett bra sexliv när barnen bor hemma? I en serie studiecirklar kommer föräldrar diskutera sådana frågor. Under ett föredrag på Pride House berättar Ellinor Isfors om arbetet med att ta fram underlaget till studiecirklarna.

Det började med ett kongressbeslut: RFSU ska satsa mer på sexualundervisning för vuxna. Någon ville ha mensskolor för ensamstående pappor, för du de skulle bemöta sina döttrar. Vad skulle de säga till sina döttrar?

 Men det var inte tillräckligt brett. Hur ska alla föräldrar pratar med sina döttrar om första mensen? Eller om sexdebuten. Och hur talar de om sin egen sexualitet?

Frågorna ledde fram till beslutat att ta fram ett underlag för att hålla studiecirklar för föräldrar med barn som bor hemma, oavsett föräldrarnas läggning eller familjekonstellation. Målet är att föräldrarna att reflektera över och prata om sin egen och sina barns sexualitet under olika perioder av föräldraskapet. Grunden är ett normkritiskt perspektiv. Alla typer av föräldraskap ska kännas självklara på studiecirklarna.

– Föräldrarna brottas med två frågor: Att få ett eget bra sexliv och att kunna möta barn i deras sexualitet, säger Ellinor Isfors.

Ellinor Isfors surfade runt på forum, letade artiklar, i böcker och i sexualundervisningsfilmer för att hitta underlag att ta sig an föräldrars frågor på bred front. Och samtidigt ska materialet inte vara svårtillgängligt.

– Det ska vara kul att ta del av materialet. Man ska orka med, säger Isfors.

Underlaget till studiecirklarna är brokigt och spretigt. En text handlar om en mammas förvirring om graviditetsbeskedet som hon länge har längtat efter och kämpat för. En annan om en polygam familjs trixande med reglerna för att alla tre föräldrar ska få föräldrapenning.

– Det är texter som är vardagliga och banala men är skrivna av riktiga personer med riktiga erfarenheter. En del material är avsett för barn, som det är viktigt för föräldrarna att ta del av. Andra är skrivna för vuxna. Tanken är att bilda en helhet att diskutera kring.

Föräldrarna får också diskutera hur de ska prata med sina barn. Barnen ska få en positiv känsla för sin kropp och förstå var gränserna går för sin egen och andras sexualitet.

– Utgångspunkten för att prata med barn ska vara att ”vad kul att man kan pilla på vissa ställen och det känns jätteskönt". Och så förstås ömsesidigheten – båda måste vilja. Om båda är med på något så ska man inte skuldbelägga det. Om ett barn har stoppat ner handen i byxorna på någon annan så är det ingenting fel eller något att skämmas för ifall den andra ville ha handen där.

Det är studiecirklar på gång i bland annat Stockholm och Uppsala, och de ligger och bubblar på ännu fler orter. Hör av dig till din lokala RFSU-förening och kolla om det är något på gång. Om inte så kanske du själv vill bli cirkelledare genom RFSU.

måndag 29 juli 2013

Häng med på Stockholm Pride 2013!

Vår kärleksröda veteranbrandbil är såklart med i år igen! 

I morgon startar äntligen Stockholm Pride 2013. RFSU har ett fullmatat program med föreläsningar i Pride House (Kulturhuset på Sergels torg), aktiviteter i vårt tält i Pride Park och - såklart - en massa folk i Prideparaden på lördag.

Här på bloggen kommer både du som ska till Pride och du som är någon annanstans att kunna följa vad som händer. Vi kommer att lägga upp bilder, publicera intervjuer och referat från seminarierna. Det blir allt från Fittpyssel med RFSU Stockholms Vulvagrupp och BDSM-tips till diskussioner med riksdagspolitiker om hbtq-rättigheter i Europa. Vi kommer att live-twittra, facebooka och ge dig våra godbitar på instagram!

Häng med! Nu kör vi!