tisdag 8 april 2014

Förhandlingarna i FN drar igång

Det är nervöst. Under ett år har regeringar över hela världen förhandlat under regionala och tematiska konferenser om vad som återstår för att människor ska kunna leva hälsosamma liv och då särskilt utifrån frågor om kropp, sex och barnafödande. Men perspektiven skiljer sig åt. Ska frågorna vara kopplade till mänskliga rättigheter? Ska hbtq-personers rättigheter finnas med? Ska 10-åringar verkligen få information om sex och samlevnad? Har unga tjejer rätt till preventivmedel? Och ska politiska åtaganden inkludera ökad finansiering?

RFSU är med i den svenska delegationen. Över 300 andra organisationer som tycker ungefär som vi finns också på plats. Men även de som tycker helt motsatt. RFSU:s Kristina Castell och Julia Schalk fortsätter rapportera.


Inga kommentarer: