torsdag 21 maj 2015

Välkommen till kongressen i Västerås!

Vartannat år har vi kongress i RFSU. Kongressen är vårt högsta beslutande organ. Att arrangera en kongress är alltid en viktig process men detta år är det om möjligt ännu viktigare då vi ska anta ett nytt politiskt idéprogram, och våra idéprogram har genom historien haft stor påverkan på den politiska debatten. Senast vi antog ett idéprogram var 2008 och då anordnades en extra kongress bara för det. Men nu tänker vi större och bjuder in till en hejdundrande RFSU-helg!

Årets värdar är RFSU Västerås, som var pionjärer med det tvärpolitiska nätverket för sexualpolitiska frågor i Västerås och Västmanland. Föreningen har även medverkat till uppstarten av projektet Transammans, med syftet att stödja transpersoner och deras närstående.


Vi ska alltså både anta ett idéprogram och avhandla allt som hör en “vanligt” kongress till, bland annat motioner, propositioner, frågan om ansvarsfrihet och val av förtroendevalda. I år har vi faktiskt rekord i antalet motioner. Enskilda medlemmar, lokalföreningar och en medlemsorganisation har tillsammans skickat in hela 65 motioner!  Bland annat finns förslag om att begrava oskulden, om sexualbrottslagstiftningen och anta ett nytt ord för onani. Dessutom ska vi hinna med att festa tillsammans och dela ut årets RFSU-pris!

För att lyckas hantera alla motioner och propositioner under helgen krävs att vi alla förbereder oss, och diskuterar dem inom lokalföreningarna och medlemsorganisationerna. Redan nu är diskussionerna i full gång på vårt intranät Klick, där du också hittar all nödvändig kongressinfo. Om du inte redan har varit inne där så passa på att gå in, läs mer om vad andra tycker och tveka inte att säga din mening. Ju bättre förberedda vi är desto bättre beslut fattar vi.
Vi ser framemot ett intensivt arbete för alla deltagare och såklart alla intressanta möten med glada RFSU:are från hela landet och spännande diskussioner om aktuella sexualpolitiska frågor.

Varmt välkomna!
/Kristina Ljungros, förbundsordförande & Jenny Karlsson, ordförande i RFSU Västerås

Inga kommentarer: