tisdag 31 juli 2012

Har du en kondomplan?

Pelle Ullholm
Pelle Ullholm, sexualupplysare på RFSU, berättade idag om det nya nätbaserade verktyget Kondomplanen. Det är i första hand riktat till vuxna och unga vuxna som har haft sex analt och/eller vaginalt.

"Att säga åt folk vad de ska göra är förlegat", menar Pelle.

Istället är syftet med kampanjen att den som använder verktyget ska få ett tillfälle till egen reflektion kring sitt kondomanvändande. Först får användaren svara på frågor om hur en vill göra i olika situationer. Sedan får hen tänka tillbaka på hur hen verkligen agerat i tidigare situationer. Målet är att synliggöra skillnaden mellan ambition och praktik och att sedan ge personen verktyg att minska skillnaden mellan hur en önskar att en agerade, och hur en verkligen agerar. Efter att en har svarat på frågor och fått veta huruvida en är till exempel "kondomkompis" eller "kondomsparare", får en tillgång till material och tips från RFSU om hur en ska kunna använda kondom när en vill göra det.

"Kunskapen om prevention finns, attityden är bra, men handlingsmönstret haltar" säger Pelle.

Positivt är dock att skillnaden mellan ambition och praktik ofta minskar när en blir äldre. Med hjälp av Kondomplanen kan förhoppningsvis många få hjälp att agera så som de själva egentligen vill.

Inga kommentarer: