fredag 1 augusti 2014

Heteronorm inom äldrevården - försvinn!

Publiken har nästan högre medelålder än panelen, men panelen ledd av Anna-Maria Sörberg, frilansjournalist och åldrande, har på många olika sätt kommit i kontakt med queera äldre personer. Annika Karlsson Rixon är samtidskonstnär och har arbetat med en bok med porträtt av äldre HBTQ-personer och gestaltat dem precis som de är. 
- Själva åldrandet för en queer person kan vara normbrytande idag. Det är inte självklart att vara med på bild i representation längre, de ska vara unga på bild och många vill inte se sig själva gestaltade för att de inte är tillfreds med sitt åldrande, anser Annika. Ulrika Dahl instämmer; 
- Det är svårt att hitta queera personer på bild. En vill vara attraktiv även fast en åldras, attraktiv till kvinnor som attraherar hen. Det är dåligt med representation bland bilder så de yngre ser aldrig äldre HBTQ-personer representerade i tidningar och magasin. Därmed vet inte yngre personer mycket om hur det är att vara och bli äldre som HBTQ-person. 

Anna-Maria Sörberg Foto: Aftonbladet

Livet ser olika ut för olika personer
Christian Antoni Möllerup, vice förbundsordförande för RFSL och som är involverad i RFSL:s projekt för äldre HBTQ-personer, vill förtydliga att allas upplevelser ser såklart olika ut. Vissa personer vill bo i kollektiv, andra flytta till ett hus i Spanien. 
- Vissa människor väljer till och med att lägga sin sexualitet på hyllan och gå tillbaka på ålderns höst och bo på vanliga heterosexuella äldreboenden då deras partner har gått bort. Det är viktigt att den äldre generationen får vara med och bestämma hur vi ska utföra olika HBTQ-vänliga äldreboenden och se hur de ska bo. En del kanske inte har barn och barnbarn, och behöver då större tillgång till att bo i mer sociala kontexter, som i just kollektiv. 

"Jag vill att välfärdsstaten Sverige i framtiden ska ge så mycket pengar 
till hemtjänsten att den anställda kan måla mina naglar och läppar röda, 
och berätta om all HBTQ-aktivism som sker i Sverige."

Framtiden
Janne Bromseth, genusforskare och redaktör för boken LGBTQ-personer och åldrande, vill se mer forskning på ämnet, de få och små studier som finns idag räcker inte för att kunna veta hur äldre personer vill leva och vad som är bäst för dem. 
- Vi måste se till den kollektiva aspekten och dela med oss av allt vi vet för att kunna göra det bästa möjliga av situationen. Vidare säger en i publiken att det råder en stor skillnad mellan Göteborg och Stockholm, där Göteborg har skapat en grupp av äldre HBTQ-personer som arbetar politiskt med att få en bättre tillvaro men att Stockholm arbetar mer mot sociala tillställningar och inte politiskt. Vilket alla stämmer in i och håller med om att de båda städerna skulle behöva en politisk grupp likväl social för att maximera chansen att få en bra tillvaro som äldre. 

Målet i framtiden är en bättre tillvaro för äldre HBTQ-personer, RFSL har en plan för hur detta ska ske och satsar nu stort, för idag är det ingen kommun i Sverige som arbetar med frågan. Hetronormen måste bearbetas inom äldrevården och även senare inom hemtjänsten. Ulrika avslutar med sin vision av framtiden; 
- Jag vill att välfärdsstaten Sverige i framtiden ska ge så mycket pengar till hemtjänsten att den anställda kan måla mina naglar och läppar röda, och berätta om all HBTQ-aktivism som sker i Sverige.

Inga kommentarer: