måndag 29 juni 2009

Makthavare.se om Sex på schemat - även för lärare

Zaida Catalán från miljöpartiet rapporterar från RFSU:s lektion och debatt här.

Grön ungdoms Maria Ferm bloggar om debatten här.

Politikerbloggen har en notis om Maria Ferms deltanande här.

Christermagister skriver om debatten här.

Inga kommentarer: