måndag 29 juni 2009

Sex på schemat – även för lärare

I ett knökfyllt, och varmt, Café Amalia inledde RFSU:s generalsekreterare Åsa Regnér seminariet med en kortare presentation av eleverna för dagen, Gudrun Schyman (FI), Ewa Björling (M), Christer Hallerby (FP), Christer G Wennerholm (Nationella rådet för HIV-prevention, Eva-Lis Sirén (Lärarförbundet), Sonja Åström (Lärarnas riksförbund) och Sanna Rayman (SvD).

– Syftet med dagens arrangemang är att belysa och diskutera hur sex och samlevnadsundervisningen i Sverige kan förbättras. Hur det skulle kunna se ut, samt varför utformningen av lärarutbildningen är en förutsättning i att förbättra situationen, sa Åsa Regnér.

Efter detta tog dagens sexualupplysare, Sandra Dahlén och Hans Olsson, över en lektion i sex och samlevnad kunde börja.

– Jag vill först och främst tacka deltagarna för modet att delta och även flagga för att halvtimmen vi har till förfogande egentligen är en alldeles för kort tid att avhandla ett så stort ämne som sexualitet, sa Sandra Dahlén inledningsvis.

Ämnena som avhandlades var bland annat svårigheter och strategier vid kondomanvändning, slidkransen – ordets bakgrund och betydelse, om vikten av att integrera sex och samlevnad i lärarutbildningen, och följaktligen att se det som ett kunskapsämne, begreppet sexualsyn. Eleverna fick även en kortare anatomisk genomgång med fokus på det kvinnliga könet.

Hans Olsson avslutade lektionen med att understryka behovet av att genom lärarna ge ungdomar en stabil kunskapsgrund i sex och samlevnad och därigenom verka för deras sexuella liv och lycka.Text: Luciano Peirone
Bild: Maria Gullmark

Inga kommentarer: