tisdag 30 juni 2009

Homofobiska hatbrott ökar

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) släppte igår en rapport över 2008-års anmälda hatbrott som baseras på etnisk bakgrund, religion, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet. Idag tisdag, hölls ett seminarium om hatbrott som leddes av länspolismästare Carin Götblad.

Antalet anmälda hatbrott ökar och homofobiska brott har ökat med 45 procent på bara ett år. Seminariet handlade om hur hatbrott kan förebyggas och fler brott kan klaras upp. Många goda exempel lyftes upp och samtliga i panelen kunde konstatera att det i dagsläget finns större möjligheter till hjälp i till exempel Stockholm än i andra städer. En röd tråd är vikten av att arbeta med attityder och värderingar, inte minst inom poliskåren. Carin Götblad tog upp flera exempel på hur trög byråkrati kan stoppa upp goda initiativ och berättade om sitt eget arbete med att få mer pengar för en ökad bredd i rekryteringen av polisstudenter.

Götblad konstaterade att det tog ett och ett halvt år för departementets byråkratikvarnar att fatta ett beslut och slutade seminariet med citatet ”Som länspolismästare är det viktigare att vara uthållig än att vara intelligent”. Kanske det, men arbetet måste skyndas på, inte minst med tanke på alla som utsätts för hatbrott utanför storstäderna.

Inga kommentarer: