måndag 29 juni 2009

Debatt: Ska sexualundervisning vara obligatoriskt på lärarutbildningen?

Efter en kortare paus för fika och andhämtning fortsatte RFSU:s seminarium ”Sex på schemat – även för lärare” med en paneldebatt bestående av deltagare med olika roller i sex och samlevnadsdebatten; politiker, debattörer och experter. Bland deltagarna fanns bland andra Gudrun Schyman, FI, handelsminister och hiv-forskaren Ewa Björling, Svenska Dagbladets Sanna Rayman, Lärarnas riksförbunds Sonja Åström och Christer Hallerby, statssekreterare för integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

På frågan om vad som görs eller avses göras för att förbättra de uppenbara bristerna vad gäller sex och samlevnad i lärarutbildningen var svaren bland politikerna inte alltför upplyftande.

– Det är en skam att det i dagsläget inte ingår i lärarutbildningen, menade Ewa Björling.

På frågan om regeringen är nära ett beslut gällande detta kunde hon inte ge något tydligt svar, utan hänvisade till att det främst är en fråga för utbildningsdepartementet.

Christer Hallerby pekade på främst två saker som gjorts i denna fråga.

– Det ena är nya umo.se, ungdomsmottagningen på webben, som finansierats inom ramen för jämställdhetspengarna. Det andra är en stor satsning där 80 miljoner kronor avsats till arbetet med jämställdhet i skolan, varav en del är öronmärkt för frågan om sex och samlevnad i lärarutbildningen.

Inom panelen rådde en relativt stor samstämmighet kring att ämnet bör vara en obligatorisk del av lärarutbildningen och diskussionen kom att handla om hur utbildningen ska utformas, om den ska ges till alla lärarstudenter eller bara vissa.

Sonja Åström, Lärarnas riksförbund, tog även upp frågan om huruvida sex- och samlevnadsundervisningen ska ges inom ramen för ett specifikt ämne eller snarare utifrån en rad olika ämnen för vilka sex och samlevnad har bäring, och hävdade fördelarna med det senare.

– Alla är för sex och samlevnad i lärarutbildningen, likväl händer det så lite i frågan, varför? undrade Åsa Regnér.

– Jag tror inte på förklaringen om att det är ett ”svårt” ämne vilket man så ofta får höra, det handlar inte om att byråkratin kring denna fråga är svårare och mer komplicerad än någon annan politisk fråga., menade Gudrun Schyman.

– Däremot är otvivelaktigt så frågan är extremt laddad och markerar tydlig politisk och ideologisk konflikt. Det handlar om hur vi ser på sexualitet, är det privat eller offentligt? Är det en individuell angelägenhet eller är det en politisk fråga utifrån ett tydligt genusperspektiv kopplad till tanken om rådande könsmaktsordning? avslutade Schyman.

På bilden: Eva-Lis Sirén (ordförande Lärarförbundet), Christer Hallerby (statssekreterare, FP), Sonja Åström (2:e vice ordf. Lärarnas riksförbund), Christer G Wennerholm (ordförande Nationella rådet för HIV-prevention), Ewa Björling (Handelsminister, M, docent Karolinska Institutet i HIV/AIDS), Sanna Rayman (Ledarskribent Svd) och Gudrun Schyman (Talesperson, FI).

Foto: Lina Granlund och Maria Gullmark

1 kommentar:

Pelle sa...

Det känns som om jag var där, tack för bloggen!