torsdag 3 mars 2011

Öka takten för minskad mödradödlighet
New York, CSW 2 mars 2011

Under Kvinnokommissionens möte i New York gjordes ett uppehåll i förhandlingarna för ett seminarium om hur arbetet med att minska mödradödligheten kan effektiviseras. Det går fortfarande alldeles för sakta för att kunna uppnå milleniemål 5 – att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar – till 2015.

Vilka är de största utmaningarna? Finns det pengar för att arbeta med frågan och hur gör vi det bäst? Det var några av de frågor som UN Womens nya chef, Michelle Bachelete, ställde till den panel som under några timmar diskuterade mödradödlighet.

Den nyligen tillträdda chefen för UNFPA, Babatunde Osotimehin, påpekade att även om mödradödligheten gått ner med en tredjedel sedan 1990 så går det alldeles för sakta. Fortfarande dör 358 000 kvinnor varje år av graviditetsrelaterade orsaker och 99 procent av dem finns i utvecklingsländerna.

Några saker är enligt honom särskilt viktiga för ett effektivt arbete med att minska mödradödligheten.

Grundproblemet är det stora förtrycket av kvinnor. Kvinnors ställning måste stärkas och då är tillgång till utbildning oerhört viktigt. Men vi måste också bygga ut och stärka hälsosystemen och se till att det finns utbildad sjukvårdspersonalpersonal. En tredje viktig aspekt är att det måste finnas pengar, både från givarländerna och i de nationella budgeterna, sa Babatunde Osotinehin.

Michelle Bachelete riktade sig sedan till Werner Obermeyer, chef för WHO i New York och frågade hur han ser på hälsosektorns roll i arbetet med att minska mödradödligheten.

Han pekade på betydelsen av kvinnors tillgång till preventivmedel som en viktig faktor för att få ner mödradödligheten.

Att kvinnor har tillgång till preventivmedel är oerhört viktigt så att de kan planera sitt barnafödande och själva bestämma hur många barn de vill ha. Kvinnor som föder barn måste få bra hälsovård även efter förlossningen och information om preventivmedel och sexualitet, först då kan de själva bestämma över sin reproduktion.

Ett stort probelm som Babatunde tog upp är att unga inte har kunskap om hur de skyddar sig och många blir oönskat gravida väldigt tidigt.

– Vi måste inse att i en del länder är en stor del av befolkningen ung, i vissa länder är 70 procent under 30 år, sa han. Människor gifter sig tidigt och blir gravida tidigt därför är det viktigt att se till att barn får gå i skolan så att de blir utbildade och kan göra egna aktiva val.

Även Christoph Benn, chef för external relations och partnerships på Globala Fonden fick frågan om hur arbetet kan effektiviseras.

- Det är viktigt att hitta synergieffekter, sa han. När kvinnor kommer till sjukvården på grund av att de har tuberkulos eller hiv så kan vi integrera mödrahälsovård i det arbetet. I Tanzania finns exempelvis 100-tals kliniker som jobbar med hiv men också bredare med kvinnors hälsa, det är ett väldigt bra sätt att effektivisera arbetet.

Babatunde Osotinehin återkom den ekonomiska aspekten som oerhört viktig för att komma i mål med att minska mödradödligheten med 75 procent fram till 2015.

- Den politiska viljan finns och nu måste vi mobilisera resurser och engagemang från flera håll, även den privata sektorn är viktig att få med i detta brådskande arbete.

Inga kommentarer: