tisdag 1 mars 2011

Reproduktiv hälsa i flyktingläger måste bli bättre


Reproduktiv hälsa är en mänsklig rättighet som även flyktingar har rätt till. Men hur säkerställer man den i ett flyktingläger? Hur ser man till att det finns preventivmedel och personal som kan ge bra vård efter en abort? Eller personer som kan informera om sexualitet och hur man skyddar sig mot sexuellt överförda infektioner och hiv?

På Kvinnokommissions möte i FN-huset i New York (CSW) lanserades i måndags en särskild fältmanual som nu ska göra det lättare för personer som jobbar i flyktingläger att ge kvinnor bättre tillgång till reproduktiv hälsovård, preventivmedel och vård eter abort etc.

Manualen har tagits fram med hjälp av 100 experter ute i fält och lanserades av Australien och Indonesien tillsammans med FN:s särskilda arbetsgrupp för reproduktiv hälsa i katastrofer (IAWG).

– Det är oerhört viktigt att hålla hög standard på arbetet med reproduktiv hälsa och manualen som vi har framför oss nu visar att det är möjligt. De exempel och metoder som experterna i fält har delat med sig av i manualen visar att det finns otroligt mycket kunskap där ute, sa Grace Kodindo, gynekolog från Chad med många års erfarenhet av arbete kring mödrahälsovård.

Ashley Wolfington, ansvarig för program om reproduktiv hälsa på organisationen International Rescue Committee i New York, betonade särskilt betydelsen av att rikta insatser gentemot flickor under 20 år.

– Behovet hos tonåringarna är stort då de är särskilt sårbara i den här typen av miljöer som flyktingläger utgör och där vi arbetar. De löper stor risk att bli gravida och för att ge dem möjlighet att själva bestämma över sin reproduktion måste de få tillgång till preventivmedel. De oönskade graviditeterna hos unga flickor bidrar till antalet osäkra aborter och mödradödligheten.

Manualen finns att hämta här.

Inga kommentarer: