onsdag 2 mars 2011

”Sexualundervisning kraftfullt verktyg för jämställdhet”

Flickors rätt till utbildning står i fokus vid årets FN-möte på Kvinnokommissionen i New York, som pågår till den 4 mars. Och trots starka känslor går det framåt för frågan om sexualupplysning, skriver Ottar rapport. Läs artikeln här.

Bild: Koiji Ishibashi

Inga kommentarer: