onsdag 1 juli 2009

Gratis p-piller = färre oönskade graviditeter?

Christina Rogala, barnmorska och seniorrådgivare vid RFSU, deltog under onsdagens eftermiddag i ett seminarium om subventionerade preventivmedel.

Deltog i seminariet gjorde också Kristina Gemzell Daneilsson (professor vid Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset), Anders Milton (ledare av regeringens arbetsgrupp mot oönskade graviditeter), Felicia Sværen (chefredaktör för tidningen Världen idag) och Kenneth Johansson (ordförande i riksdagens socialutskott, C).

Christina Rogala inledde med att konstatera att rubriken för debatten ändrats från ”Var i Sverige är risken störst att bli ofrivilligt gravid” till mer fokus på ungdomsarborter. Tyvärr, sa hon, talas det allt oftare om aborter och mindre om oönskade graviditeter. Vi har det antalet aborter som behövs. Prevention, information och kunskap är viktigast för att motverka oönskade graviditeter – möjligheten till abort är ett nödvändigt komplement. Att bli oönskat gravid är något som alla kvinnor borde få möjlighet att slippa, och för att nå dit behövs flera olika insatser. Tillgängliga och kostnadsfria preventivmedel bör vara en av dem, men det behövs även bra sex- och samlevnadsundervisning i skolan och ungdomsmottagningar som har öppet även på sommaren.

Anders Milton, som på regeringens uppdrag utrett hur antalet oönskade graviditeter kan minska, pratade om vikten av att kunna undvika kirurgiska ingrepp (som en del aborter är) genom att förbättra det förebyggande arbetet. Nyckeln finns enligt honom i skolan, vars sex- och samlevnadsundervisning måste bli bättre. Vissa skolor har högt ställda ambitioner med engagerade och kunniga lärare, men alltför många har stora brister i sex- och samlevnadsundervisningen. Därför vill Anders Milton att staten ska ställa högre krav på innehållet i kursplanerna, och att lärarnas utbildning i ämnet ska förbättras.
Anders Milton föreslår också att landets ungdomsmottagningar ska utveckla sin verksamhet samt göras öppna och tillgängliga under hela året. Han vill också att alla hormonella preventivmedel ska vara subventionerade så att kvinnor upp till 25 år inte ska behöva betala mer än 200 kronor om året.

Felicia Sværen är positiv till stor tillgänglighet av preventivmedel, men tror inte att det kan få ner antalet oönskade graviditeter och talade om att det snarare handlar om att stärka respekten för människovärdet. Hon lyfte också fram åtgärder som att uppmuntra ungdomar att senarelägga sexualdebuten. Hon vände sig mot de svenska målsättningarna att försöka minska antalet oönskade graviditeter, och vill istället se ett större fokus på att minska antalet aborter.

Anders Milton och Kristina Gemzell Danielsson konstaterade att antalet aborter ligger konstant i Sverige sedan ett antal år, medan många andra länder har en minskning. Kristina Gemzell Danielsson tror att det hänger ihop med en lägre grad av användning av effektiva preventivmedel i Sverige. Kenneth Johansson tror att det kan hänga ihop med att vi har för få ungdomsmottagningar på många platser.

Anders Milton poängterade att avhållsamhetskampanjer inte har några lysande resultat när det gäller tonårsgraviditeterna. Kristina Gemzell Danielsson kallade avhållsamhetskampanjer för både naiva och farliga, och lyfte fram det faktum att det bara är kunskap och en levande diskussion som kan ge unga de verktyg de behöver för att fatta för sig kloka beslut. Christina Rogala pekade på att en bred och kvalitativ sexualundervisning inte tidigarelägger sexualdebuten för ungdomar, men ger dem möjlighet att göra bra val. Avhållsamhet däremot utsätter ungdomar för risk eftersom de ungdomarna saknar alla nödvändiga kunskaper om sin kropp och sin sexualitet när de väl har sex.

Anders Milton sa att det finns studier som visar att priset är en faktor som påverkar användningen av preventivmedel bland unga kvinnor. Han pekar också på att vissa moderna preventivmedel i vissa landsting inte ingår i subventionen, vilket kan leda till att de inte blir tillgängliga för alla. Christina Rogala berättade att hon som förskrivare av preventivmedel varit med om att unga kvinnor slutat använda nya och moderna preventivmedel av ekonomiska skäl.

Felicia Svaeren rapporterar från seminariet på den kristna tidningen Världen Idags hemsida här.

Bild: Carolina Hemlin

Inga kommentarer: