onsdag 1 juli 2009

Sätt krav på Sverige under EU-ordförandeskapet!

Idag tar Sverige över ordförandeskapet i EU. Det är historiskt, och den svenska regeringen har en unik chans att påverka frågor inom EU under det kommande halvåret.RFSU jobbar för att regeringen ska uppmärksamma frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter under ordförandeskapet, på flera sätt. Dels genom 09-nätverket, som består av nio olika organisationer som jobbar för att regeringen under det svenska ordförandeskapet 2009 ska uppmärksamma EU:s roll för att säkra människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR) oavsett kön och sexuell läggning – i och utanför Europa. Läs och ladda ner 09-nätverkets programförklaring här.

RFSU ingår också i CONCORD Sverige, en medlemsorganisation som bevakar, påverkar och utbildar kring EU:s utvecklings- och biståndspolitik. Idag lanserar CONCORD ett manifest med krav på den svenska regeringen inför ordförandeskapet i EU. I manifestet står bland annat:

"En stor majoritet av världens fattiga är barn och kvinnor och för att nå målen om minskad fattigdom måste barnen och kvinnorna ges ökad makt och inflytande i politiska, sociala och
ekonomiska sfärer i samhället. En förutsättning för deltagande är att flickor och kvinnor kan bestämma över sin egen kropp och sexualitet. Sverige måste även fortsättningsvis inom EU driva frågan om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Barn och kvinnor kommer därutöver att drabbas extra hårt av den ekonomiska krisen, och därför krävs särskilda insatser för att minska krisens effekter på barn och kvinnors situation."

Imorgon, torsdag 2 juli, arrangerar RFSU ett samtal i Almedalen om EU och sexuella rättigheter mellan Sofia Arkelsten (m) och SSU:s ordförande Jytte Guteland. Kom och lyssna!

Sexuella rättigheter och EU – på en halvtimme

När: Torsdag 2 juli kl. 11.40-12.20
Var: Innergården, Hästgatan 1

EU har alltför länge varit tyst i frågor om sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR). Nu är det nytt parlament. Hur kan man driva frågor om abort och hbt-personers rättigheter inom EU? Och hur kan Sverige driva på EU i att bli mer progressiva i dessa frågor?

Inga kommentarer: