torsdag 2 juli 2009

Pragmatism eller öppen kamp?

Tidigare idag arrangerade RFSU samtalet "Sexuella rättigheter och EU – på en halvtimme". Samtalade gjorde Jytte Guteland (S), ordförande för SSU, och Sofia Arkelsten (M), EU-nämnden och riksdagens SRHR-grupp. Journalisten Ulf B Andersson ledde samtalet och RFSU:s generalsekreterare Åsa Regnér inledde.

Utgångspunkten för seminariet var EUs tystnad och relativa passivitet inför SRHR-frågor och möjliga öppningar i och med valet av ett nytt parlament.  Kan man driva frågor om abort och hbt-personers rättigheter inom EU på ett mer progressivt sätt?

Åsa Regnér inledde med att räkna upp en rad viktiga anledningar till att diskutera SRHR inom EU trots att dessa frågor i sig ofta faller utanför EUs mandat. Hon nämnde rättighetsperspektivet, det handlar om MR och demokratiutveckling, det faktum att EU idag är en global aktör som står för 60 procent av det samlade biståndet samt att det idag finns ett politiskt motstånd mot abort och hbt-personers rättigheter i EU-parlamentet.

– Ett nyvalt parlament och nu Sveriges ordförandeskap – detta borde vara ett utmärkt tillfälle att på ett tydligare sätt driva SRHR-frågor inom EU. Håller ni med? Om inte, varför? frågade Åsa Regnér.

Både Arkelsten och Guteland ansåg att ordförandeskapet lovar gott, dock hade de skilda åsikter om hur detta ska gå till i praktiken.

– De senaste åren har utvecklingen varit mycket negativ med Bushregimens starkt moralkonservativa agenda, i synnerhet vad gäller abortfrågan. Detta är ett gyllene tillfälle att driva SRHR-frågor på bred front och kräva att alla EU-länder ställer sig bakom. Det handlar om mänskliga rättigheter och jag har svårt att se att man skulle vara lika överseende vad gäller exempelvis yttrandefriheten, sade Jytte Guteland. 

– Nej, det är inte sättet att driva frågan, nationell suveränitet är viktigare. Vad gäller rätten till fri abort är alla svenska representanter i europaparlamentet starkt för, och kan hitta samarbetsytor och kanaler för att driva frågan på bred front, menade Sofia Arkelsten. 

– Sverige har en lång och gedigen tradition av att driva progressiv politik internationellt, kontrade Jytte Guteland, och menade att det behövs ett land som går i bräschen för en fråga som denna. 

Debatten hettade till ytterligare då Jytte Guteland påtalade att moderaterna ingår i EPP, den partigrupp i europaparlamentet som har haft uttalade abortmotståndare på ordförandeposten. 

– Hur får ni moderater ihop det med att samtidigt vilja driva SRHR-frågor? undrade hon.

Sofia Arkelsten medgav att detta är bekymmersamt men förde fram en mer pragmatisk linje.

– Moderaterna har valt att ingå i EPP därför att det är den starkaste partigruppen, och därigenom också erbjuder den främsta plattformen för politiskt arbete. Jag vet att vi kommer att kunna driva frågan i rätt takt och på rätt sätt, snarare än snabbt och fel, sa Sofia Arkelsten. 

Foto: Maria Gullmark

Inga kommentarer: