torsdag 2 juli 2009

Mödradödlighet – en livsavgörande fråga“En kvinna per minut dör på grund av att man saknar rätten att bestämma över sin egen kropp” sade RFSU:s mammaambassadör Karin Alfredsson under torsdagens samtal om mödradödlighet mellan mamma-ambassadören tillika författare och journalisten Karin Alfredsson och RFSU:s generalsekreterare Åsa Regnér. Samtalet hölls på Östersjötorget som ryms i den gamla silon i Visby hamn, och den plats där biståndsorganisationer samlas under Almedalen.

Temat var vad som kan göras för att minska mödradödligheten i världen. Att kvinnor i många fall saknar rätten till att bestämma över sin egen kropp och sin sexualitet resulterar i att 200 kvinnor per dygn dör världen över på grund av komplikationer under graviditeter, osäkra aborter, problem före, under och efter förlossningar. Mödradödlighet är det av FN:s milleniemål som går knappt gått framåt alls. De kvinnor som drabbas är framförallt kvinnor i syd, kvinnor som ofta saknar politiskt inflytande och makt och Karin och Åsa frågade sig vem som för deras talan.

Vad kan då göras för att minska dessa dödsfall? Åsa Regnér pratade om billiga och dyrare metoder. De dyra åtgärderna är fler läkare, mödravård på landsbygden och tillgång till ambulanser. Metoder som sällan är politiskt kontroversiella. Medan de billigare åtgärderna är sexualundervisning i skolor, säkra aborter, tillgång till preventivmedel och kondomer. Men dessa åtgärder är i många fall politiskt kontroversiella och här efterlyste både Karin Alfredsson och Åsa Regnér ett tydligt agerande från EU:s och FN:s sida. Kvinnor kommer i kläm på grund av ojämlika maktstrukturer och alltför få för deras talan.

Åsa Regnér ville särskilt rikta kritik mot EU som hon anser stå alltför flathänta i frågan, när man i egenskap av världens största biståndsgivare skulle kunna nå betydligt längre. Men allas rätt till sin egen kropp är kontroversiella frågor och här krävs att organisationer vågar säga ifrån. Samtalet avslutades dock med orden om att utvecklingen på många håll går framåt och att över hälften av världens kvinnor idag har tillgång till säkra aborter samtidigt som det med nya politiska styret i USA finns förhoppningar om att mycket kommer att kunna bli bättre. Men för att nå dit har många kämpat i många år och samtalet avslutades med att vi aldrig får sluta föra kampen för allas rätt till sin egen kropp.

Läs om RFSU:s kampanj Mammakampen och kampen mot mödradödlighet.

Bild: Carolina Hemlin

Inga kommentarer: