fredag 14 oktober 2011

RFSU i starka nätverk

Just nu sitter konferensens deltagare i olika grupper för att diskutera och planera inför kommande FN-möten. Motståndet och oppositionen ökar kraftigt mot SRHR i globala förhandlingar kring utvecklingssamarbetet. Vad ska vi göra åt det? Vi behöver vässa vårt gemensamma arbete och våra argument för att bättre lyckas försvara människors rättigheter och tillgång till hälsoservice i globala överenskommelser.
Alla organisationer här påverkar sina respektive regeringar att stå upp för SRHR, men vi kan samverka och hjälpas åt mer. Bra idéer flödar i gruppdiskussionerna. Tillsammans blir vi starkare!

(Karin Nilsson)

Inga kommentarer: