fredag 14 oktober 2011

Jag är imponerad!

Hej Åsa Regnér från RFSU!
Vad har gjort starkast intryck på dig under den här konferensen?
- Deltagarna! Jag är imponerad av våra modiga och outslitna kollegor som arbetar under så svåra förhållanden, men som ändå lyckas komma framåt.

Vilka lärdomar tar du med dig hem?
-Att det är viktigt att komma ihåg vilka framgångar vi har nått. Även om motståndet ökar mot abort till exempel inom EU och USA, så kan vi också se att lagstiftningen faktiskt har förbättrats i flera utvecklingsländer till kvinnors fördel.

Vi vet också att fler kvinnor har tillgång till preventivmedel nu och att mödradödligheten minskar globalt sett. Det är mycket som saknas för att målen ska nås när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, men det är bra att lyfta fram positiva framsteg.

Inga kommentarer: