fredag 21 oktober 2011

RFSU träffar delegater på största SRHR konferens i Asien

Asiens största regionala SRHR konferens äger rum i Yogyakarta, Indonesien mellan 19-23 oktober. RFSU är på plats och spanar vad som händer på SRHR arenan i Asien.

Exakt för fem år sedan antogs Yogyakartaprinciperna om tillämpning av internationell humanitär rätt i samband med sexuell läggning och könsidentitet. Konferensen började med en spektakulär national transgender dans som symboliserade “flytande sexualiteter".

Samtliga deltagare på konferensen refererar till hbt som LGBTIQ. LGBT anses vara för begränsande begrepp. Det som var mest fascinerande att man har kommit ifrån att ta upp hbt som egen fråga till att integrera hbt-perspektivet i alla teman. Till exempel, diskuterades sexuella rättigheter och hbt-frågor inom Islam, mobilteknologin, sexuellt våld och jämställdhet.

Mödradödlighet är frågan som det inte går så bra för i Asien överlag. I Bangladesh är mödradödlighet fortfarande hög samtidigt som tillgång till tidiga aborter s.k. menstrual regulation (MR) har funnits sedan 1979 och tillgång till services ökar. Anadil Alam, researcher at International Centre for Diarrhoeal Disease Research Institute är (ICDDR) svarade på RFSUs frågor om vad det beror på och vad man kan göra för att förbättra situationen:

Varför dör så många kvinnor i samband med graviditet i Bangladesh?

Bangladesh befolkning är enorm och fattiga kvinnor saknar fortfarande tillgång och information. Många kvinnor på de mest avlägsna orterna har inte råd att åka till kliniken för att få abort eller rådgivning.

Vad ska man göra för att förbättra situationen?
Man måste satsa på medicinsk abort. Det löser inte hela problemet men underlättar tillgång till abort.

Finns det tillgång till medicinsk abort i Bangladesh?
Inte än, men vi har gjort en studie där kvinnorna fick välja att ta emot piller eller välja ett kirurgiskt ingrep. De som valde piller blev väldigt nöjda med resultatet. Dessutom valde många kvinnor att ta pillerna hemma. Vi har hotline dygnet runt och om skulle de ha några frågor, kan de alltid ringa.

Eftersom både mifepristone and misoprostol räknas som abort-piller, tror du att staten kommer att acceptera medicinsk abort inom MR-ramarna?
Det tror jag, statliga myndigheter tog positivt emot studieresultaten. De får justera lagen och vi erbjuder gärna vår expertis i frågan.

Inga kommentarer: