fredag 14 oktober 2011

Fantastiskt att träffa alla


Hej Lina Granlund från RFSU!

Hur är det att vara på EuroNGO konferens?
-Det är fantastiskt att träffa organisationer från hela Europa och andra delar av världen som arbetar för att förbättra sexuell och reproduktiv hälsa och stärka rättigheterna.

Du och RFSU har hållit i en workshop här. Vad handlade den om?
-Hur vi tillsammans kan påverka europeiska givare och ambassader som jobbar i utvecklingsländerna, att bli bättre på SRHR frågor och på att stötta det civila samhället.

Hur gick workshopen?
-Den gick jättebra! Det blev väldigt givande diskussioner eftersom alla bidrog med olika perspektiv och exempel från civila samhället i Europa, utvecklingsländerna och från givarsidan. Det var ett bra tillfälle att utbyta tankar och konkreta tips om hur vi kan arbeta bättre tillsammans.

Inga kommentarer: