lördag 22 oktober 2011

RFSU och partners på konferensen i Jogya

RFSU träffade några av partnerorganisationerna på konferensen i Yogyakarta. Kul att se bekanta ansikten från olika länder.
Chivorn, chef för Reproductive Health Association Cambodia ( RHAC) har kommit till konferensen från Kambodja.

Vad tycker du om konferensen?
Jag besöker regionala konferens varannan gång och har varit på tre av de. Jag tycker det är ett utmärkt tillfälle att lära känna nya människor och få inspiration.

Har du några nyheter från Kambodja?
Jag har goda nyheter: enligt senaste undersökningen har mödradödlighet i Kambodja halverats under senasteåren. Det är bra men vi behöver fortsätta jobba hårt med till exempel påverkan.

Vad fokuserar ert påverkansarbete på just nu?
Påverka beslutsfattare. Jag har intervjuat runt 20 parlamentariker om deras attityder till preventivmedel, tillgång till familjeplanering och mödradödlighet. Man kan konstatera att pro-natalist agenda dominerar. Politikerna vill först och främst se att befolkning i Kambodja ökar och inte så intresserade att implementera program som tillgodoser tillgång till familjeplanering. De ser inte heller hur tillgång till preventivmedel kan minska mödradödlighet i landet. Vårt jobb är att förklara hur hälsa och rättigheter hänger ihop och gagnar alla i slutändan.TARSHI, RFSUs partner från Indien är på plats. Gunjan Sharma berättar att deras mateiral gick åt som smör i solsken och allt har tagit slut redan på första dag. ”The orange book” – sex och samlevnadsmaterial för lärare som TARSHI har arbetat fram har varit mest efterfrågat. ”Det visar på att det finns enormt behov för lärarmaterial i hela Asien” säger Gunjan.

Milon från PSTC, RFSUs partnerorganisation från Bangladesh är nöjd med konferensen men skulle gärna se mer aktivism och unga människor i paneldiskussioner.

//Anastasia

Inga kommentarer: