tisdag 4 februari 2014

FPFE arbetar i motvind


         Kristina Ljungros pratar med volontärer på FPFE:s center i centrala Madrid.

FPFE, Federación de Planificación Familiar Estatal är medlem i International Planned Parenthood Federation (IPPF) och driver bland annat ett center i Madrid som fungerar som "ungdomsmottagning". På FPFE:s center får unga upp till 29 år gratis provtagning, rådgivning och upplysning. Deras telefonrådgivning är populär och volontärerna på centret anlitas som sexualupplysare.

Sedan 1991 har FPFE:s mottagning öppet varje dag mellan kl 17-20, men det har blivit allt svårare att bedriva verksamheten. Stora delar av den viktiga finansieringen har dragits in och nya krångliga regler har gjort det omöjligt för mottagningen att erbjuda besök hos barnmorskor och läkare.

På FPFE ser man att situationen för ungas rätt till sexuell och reproduktiv hälsa försämrats de senaste två åren. De flesta "ungdomsmottagningar" i Madrid har stängts och man har tagit bort sexualundervisning och sexualupplysning på gymnasiet.

I Spaniens mest konservativa regioner är det allt vanligare att apotek samvetsvägrar när det gäller till exempel försäljning av kondomer och akutpreventivmedel. Det betyder att man kan tvingas resa långt för att köpa en kondom eller för att kunna köpa ett akut-p-piller.

På FPFE är man djupt oroade över den utveckling man ser.

Raquel Huratado på FPFE:s center för unga berättar om utmaningarna i dagens Spanien.   

Inga kommentarer: