tisdag 4 februari 2014

Vad säger spanska feminister om nuläget?

Sandra Johansson på Alianza por la Solidaridad i Madrid förklarar vad det nya lagförslaget kring abort innebär. 

Med 1985 års abortlagstiftning (abortförbud) var det förhållandevis lätt att åberopa särskilda skäl för att få aborten godkänd. Vad som var psykosociala skäl tolkades generöst och godtyckligt till kvinnans fördel. Enligt dagens förslag ska dessa skäl helt tas bort och läkare och sjukvårdspersonal som bryter mot det kan få upp till tre års fängelse.

2010 infördes fri och laglig abort till vecka 14 och om man hade särskilda skäl (fosterskador etc.) fram till vecka 22.


I konservativa delar av Spanien åberopas idag samvetsfrihet ofta, vilket i praktiken betyder att det är svårt och stigmatiserande att göra en abort. När vi pratade om #NuncaMas och kampanjen där personer håller upp en trådgalge som symbol för de verktyg som används vid osäkra aborter, svarade Sandra Johansson på Alianza por la Solidaridad att det inte är galgar utan resväskor som spanska kvinnor kommer att synas med. Om det rådande lagförslaget går igenom kommer kvinnor att flytta eller åka utomlands för att kunna göra abort.

 
Den konservativa tillbakagången just nu siktar på pre-konstitutionella strukturer som rådde under Franco-diktaturens dagar, men många tolkar det som ett politiskt spel. Enligt några som RFSU pratat med i Madrid är lagförslaget är ett sätt att få konservativt stöd som inte kommer drivas igenom.
Samtidigt uttalar sig konservativa politiker om att de inte behöver lyssna på den folkliga opinionen eller protesterna eftersom de anser sig ha det politiska stöd de behöver

 
Post 2015

Trots det som händer i landet står Spanien officiellt fast vid post 2015-agendan när det gäller målen kring sexuell och reproduktiv hälsa. Aborträttsaktivister och feminister pekar på det som en del av ett politiskt spel, eftersom man samtidigt driver igenom konservativa inskränkningar i kvinnors rättigheter.

Spanien och resten av världen
Policyförändringarna har varit rekordsnabba och på tre år har Spanien bytt spår från att vara progressivt till ultrakonservativt. Katolska kyrkan har fortfarande en särställning och en påverkan som man inte får underskatta.  


Det är dock tydligt att spanska politiker känner sig obekväma med den uppmärksamhet som förslaget om abortförbud fått från internationellt håll. Och aborträttsaktivister vädjar till fortsatt stöd och att den rådande situationen i Spanien belyses i press och media. Man hoppas att det yttre trycket ska göra skillnad. Situationen i Spanien måste synliggöras internationellt och högljudda protester gör skillnad, menar många av de RFSU mött.

Inga kommentarer: