lördag 14 juni 2014

”Fuckable or invisible”


Under rubriken Stop Porn Culture slide show talade Dr Gail Dines, som varit med och grundat rörelsen Stop Porn Culture, en rörelse med syfte att motverka det som de beskriver som en kapning av kvinnans sexualitet, om hypersexualisering av den kvinnliga kroppen och gav hårda fakta om den pornografiska industrin.

Dines inledde med att illustrera den manliga blicken ”the male gaze” med exempel från veckomagasin och reklam. ”The male gaze” kan kortfattat beskrivas som en sexualisering av kvinnor i bildspråk, exempelvis i reklam och konst. Där porträtteras kvinnorna med en blick på betraktaren utifrån att denne är en heterosexuell man. Författaren och konstteoretikern John Berger har illustrerat det med följande citat
"Men dream of women. Women dream of them self being dreamt of. Men look at women. Women watch themselves being looked at. This determines not only most relations between men and women but also the relation of women to them selves. The surveyor of woman in herself is male: the surveyed female. Thus she turns herself into an object - and most particularly an object of vision: a sight."

Dines kommenterade de orimliga ideal som bilderna förmedlar i form av kroppsnormer och utseendeideal. Hon beskrev en resa som det kvinnliga idealet gjort, från att vara hemmafru till ett hypersexualiserat ideal där kvinnan existerar enbart i rollen som sexuellt objekt, ”Fuckable or invisible”.

I samband med beskrivningen av ideal och hypersexualiseringen av kvinnan så hänvisar Dines till forskning gjord av American Psychiatric Association, APA, som visat att unga kvinnor som upplevde att de blev sexualiserade visade på liknande symtom som kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Symtom som liknade de vid PTSD. Dines beskriver därför hypersexualiseringen av kvinnan som en kollektiv våldtäkt med konsekvenser för den psykiska hälsan.

Som exempel på vad detta gör med kvinnan lyfter Dines Anna Nicole Smith och hur hon illa behandlades i samband med hennes sons och hennes egen död. Situationen för kvinnor kan beskrivas i att det inte finns val i form av vilken identitet som en vill skapa och att detta är något som har blivit värre på senare år. I hypersexualiseringen så tas delar av kvinnans identitet bort och till slut existerar bara blicken på henne som objekt.

Dines talade också om en tidigare feministisk kamp för att ta tillbaka kvinnans sexualitet, att det i ett sexualfientligt samhälle hade varit viktigt för den feministiska rörelsen att arbeta för kvinnors möjlighet att upptäcka lust och njutning.

I diskussionen som efterföljde föredraget så lyftes frågan om feministisk pornografi, Dines uttalade sig starkt negativt mot de uttryck inom den feministiska rörelsen som syftar att ta tillbaka blicken på kvinnan. Ett exempel som hon lyfter är ”slut walks” och hon ifrågasätter hur det kan vara feministisk kamp. Detta ställningstagande är intressant att diskutera eftersom så kallade ”slut walks” har varit ett sätt att göra motstånd mot just det som Dines arbetar mot.
Ett perspektiv som saknades i föreläsningen var kanske just det som lyftes i slutdiskussionen, om det är möjligt att pornografi kan vara en feministisk källa till sexuell njutning och lust?

Text och bild: Saga Alm Mårtensson

Inga kommentarer: