måndag 16 juni 2014

Abortmotståndet idag: Kyrkan, populism och politiska högervindar

Varje år dör nästan 50 000 kvinnor av olagliga och osäkra aborter, det är en onödig katastrof. På seminariet »Abortion rights in a world of resistance« under Nordiskt Forum i Malmö diskuterades de strategier som motståndet består av och hur aborträtten är hotad på olika håll i världen med exempel från Europa, Mexiko och Tanzania.


Kristina Ljungros, RFSU:s ordförande, började med att påminna om att Sveriges abortlag fyller 40 år i år och att det borde uppmärksammas och firas, och publiken applåderade.
Mexikanska Maria Consuela, ordförande för en progressiv katolsk organisation berättar om situationen i Latinamerika, där 95 procent av kvinnorna inte har tillgång till säker och laglig abort.
– Motståndet mot kvinnors rättigheter är en kombination av kulturella normer, katolska kyrkans starka makt, konservativa politiska styren och dålig infrastruktur, säger hon.
Utmaningen för aborträttsrörelsen i Mexiko är att utmana kyrkans normer och att mobilisera folkets opinion för kvinnors rätt till säker abort.
Cuthbert Maendaenda från organisationen Tanzanian Men as Equal Partners beskriver läget i landet:
– Abort är olagligt i Tanzania, och regeringen gör allt för att tysta ner frågan.
1993 kom en undersökning som visade att 60 procent av de kvinnor som togs emot på kvinnoklinikerna åkte in för komplikationer efter osäkra aborter. Det finns organisationer som erbjuder abort på klinik men då kallas det för ”menstrual regulation”.
– Statistik är svårt eftersom de framkallade aborter som genomförs bokförs inom sjukvården som missfall eftersom det är olagligt att framkalla aborter, så problemet ser mycket mindre ut än vad det egentligen är.

Anna Dahlqvist är frilansjournalist och författare till boken I det tysta – resor på Europas abortmarknad.
– I Europa är det okänt hur många kvinnor som egentligen drabbas av de hårda abortlagarna som finns i vissa länder, vi ser en backlash i Europa de senaste åren med inskränkningar i aborträtten.
– I Östeuropa är argumentet ofta att en befarad befolkningsminskning kommer avhjälpas med ett abortförbud, vilket inte stämmer. Men det pågår också en högervind med extremhögerpartier som går starkt framåt, och de är alltid mot abort. Motståndet har blivit mer professionellt och organiserat i Europa, säger Anna Dahlqvist.
”Finns det några ljus i mörkret”, frågar Kristina Ljungros.
– Det har hittills varit en spikrak väg framåt men just nu finns ett starkt motstånd. Vi måste möta abortmotståndarnas argument och tro på att motståndet kan backas tillbaka, säger Anna Dahlqvist.
Maria Consuela river ner spontana applåder när hon säger:
– The so called pro-lifers are not pro-life. WE are pro-life!
Hon fortsätter:
– Katolska kyrkan har så stor makt och mycket pengar att bedriva lobbyarbete, vi kan inte möta det och därför är jag oroad, säger Maria Consuela angående situationen i Latinamerika.
”Kan kyrkan också vara en möjlighet för samarbete?”, undrar Kristina Ljungros.
Cuthbert Maendaenda berättar att hans organisation samarbetar med kyrkan, de sitter ner och pratar för att försöka förändra den katolska kyrkans attityder. Men det är svårt, katolska kyrkan är mot kondomanvändning och mot preventivmedel.
– De mjuknar när vi pratar med dem, men de hårdnar i sina åsikter så fort vi inte är där och påverkar, och politikerna har nära samarbete med katolska kyrkan så de följer dem av rädsla för att förlora röster.

Aktivisten Anna Dryjanska från Polska Feminoteka i publiken (se bild) säger att hon ser ett kompakt och hårt motstånd från katolska kyrkan, i Polen har 3 000 läkare skrivit på kyrkans upprop för att vägra jobba med preventivmedel och abort. Hon ställer frågan till Maria Consuela som var med och drivit igenom en liberalare abortlag i Mexiko: ”Hur gjorde ni?”
– Vi slet hårt i 18 år och var flera organisationer som arbetade med attitydförändring och för att få till en lagändring, och det lyckades vi med 2007, säger Maria.

”Hur fortsätter ni ert arbete nu?” Frågade Ljungros.
– Vi kommer fortsätta förespråka SRHR för alla i Tanzania, och ställa regeringen till svars för att jobba med dessa frågor, sa Cuthbert Maendaenda.
– Just nu försöker vi få till laglig abort i ytterligare en stat i Mexiko, svarade Maria Consuela.
– Jag kommer titta närmare på det som händer i Italien och Spanien. Och ett råd till Sveriges regering, var modigare och informera om utländska kvinnors rätt till abort i Sverige! Sa Anna Dahlqvist.
– Och gå med i RFSU som driver frågan om rätten till abort, både i Sverige och internationellt, avslutade Kristina Ljungros.


Text Carolina Hemlin
Bild Carolina Hemlin/Emma Güntner/RFSU

Inga kommentarer: