fredag 13 juni 2014

Argumentationsworkshop för aborträtten på Feministisk Festival


Samtidigt med Nordiskt forum i Malmö pågår Feministisk festival på Moriskan i Folkets park. RFSU:s nationella aborträttsnätverk höll under öppningsdagen en argumentationsworkshop för och kring aborträttigheter. Hur gick det till när Sverige införde rätt till fri abort 1974 och hur ser abortlagstiftningen ut internationellt? Vad är de vanligaste myterna om abort? Vilka argument använder dagens kritiker mot aborträtten och hur kan de bemötas?


På torsdagen samlades ett gäng feminister i Lilla Rummet på Moriskan för att tillsammans utforska abortfrågan och vässa de egna argumenten. Annabel Merkel och Anna Johansson Dahl som skapat workshopen inledde med att ge en bakgrund till aborträtten i Sverige - från 1800-talet när abort var belagt med dödsstraff till 1974 när riksdagen beslutade att ge kvinnor rätt till fri abort. Aborträtten i Sverige firar 40 år i år, och ger kvinnan eller den person som är gravid rätt att själv bestämma om den vill avsluta graviditeten utan att ange skäl fram till vecka 18, och under v. 18-22 i graviditeten efter särskild prövning från Socialstyrelsen. Veckogränsen för abort ser olika ut i olika länder, och är i svensk lagstiftning baserad på när fostret inte har någon möjlighet att överleva utanför livmodern. I Europa har Malta, Irland och Polen totalförbud eller mycket restriktiva lagar gällande abort, och i Spanien har nyligen lagts ett förslag att förbjuda aborter. Mer om abortlagstiftning i olika länder kan du läsa på: www.worldabortionlaws.com


Del två i workshopen använde sig av övningen "ett steg fram", för att visa på skillnader för någon som är ofrivilligt gravid att få tillgång till en säker abort, bland annat på ekonomi, värderingar och var i världen man bor. Alla deltagare fick ett kort för att sätta sig in i en annan persons situation. Hur ser det ut om du är 20 år, bor i Polen och har föräldrar som är läkare? Hur ser det ut om du är uppvuxen i en konservativ miljö och fortfarande lever i de värderingarna?

Inför del tre presenterade Annabel och Anna fyra organisationer i Sverige som är kritiska till eller vill inskränka aborträtten, samt vilka argument de använder sig av (dessa var Ja till livet, Sverigedemokraterna, Provita och MRO - Människorätt för ofödda). Dessa organisationer har ganska olika framtoning - medan vissa visar bilder på blodiga foster (MRO) har andra ett mer inlindat budskap - det som då är bra att komma ihåg är att de ändå har samma mål och att ofta är sammanlänkade på olika vis. Andra saker som kan vara bra att veta om abortkritiska organisationer är att de ofta är länkade till frikyrkliga, katolska eller nationalistiska rörelser och ibland får ekonomiskt stöd från USA. Deltagarna diskuterade argumenten och hur de kan bemötas i grupper och avslutades med att delge varandra bra argument.

Text: Matilda Lindgren, RFSU-medlem och aktiv i RFSU:s nationella aborträttsnätverk.


Vill du engagera dig för aborträtten? RFSU är en medlemsorganisation där medlemmar engagerar sig för olika sexualpolitiska frågor. I RFSUs nationella aborträttnätverk samlas medlemmar som vill lära sig mer om och arbeta med aborträtten på olika sätt. I Sverige har vi haft 40 år av säker laglig abort och trots att rätten till abort är starkt förankrad så bör vi inte ta den för given. Som nätverk vill lära oss att försvara, argumentera och lyfta aborträtten för att kunna utrusta oss mot de konservativa vindar som blåser in över Sverige och Europa.  Vi gör detta genom argumentationsträning, delande av information, insamling av fakta, diskussion. Nätverket initierade och drev även ”Virka för liv” , RFSU kampanj för Musikhjälpen i december. Planerna framöver är en kampanj som firar 40 år av svensk aborträtt. Vill du veta mer? Hör av dig till abortratt@rfsu.se! Är du redan medlem och vill gå med? Hitta oss på Facebook ”Swedish Abortion Rights Network (RFSU)”. Välkomna! /RFSU nationella aborträttsnätverk

Inga kommentarer: