fredag 13 juni 2014

"Oacceptabelt att kalla abort för mord!"


Moderatorn Johanne Sundby, professor vid Oslos universistet, inledde workshopen på temat Kvinnors och flickors kroppar - sexualitet, hälsa och reproduktiva rättigheter med att presentera sin egen ingång i ämnet som gynekolog och ställa oss frågan vad vi har upplevelser kring reproduktiva rättigheter som varit betydelsefulla för oss.

Fortsättningsvis presenterade panelen sig och sin koppling till ämnet. Deltagarna kom från olika kontexter och olika länder. Vi fick praktiska exempel på hur organisationer kan arbeta för sexuella och reproduktiva rättigheter.

Den svenska barnmorskan Catharina Zetterström lyfte den oroande situationen med mödradödlighet i världen. Hon beskrev sedan andra problem som finns i Sverige och det svåra läge som många barnmorskor arbetar i, där barnmorskor springer mellan flera patienter och inte har möjlighet att ge kvinnan sin fulla uppmärksamhet under hela förlossningen. Ett genomgående tema bland talarna vad hotet mot aborträtten och vikten av att visa motstånd mot de inskränkningar som på vissa håll föreslås mot den. Inte enbart i andra delar av Europa utan även i Sverige.

Isländskan Þórdís Elva Þorvaldsdóttir fortsatte med att beskriva sitt arbete kring sexualupplysning för unga. Hon talade om vikten av kunskap och information för att kunna förhålla sig till och fatta beslut om sin egen sexualitet. Ett problemområde som hon såg i Norge var förhållningssättet till pornografi och en situation där pornografi blev den enda bilden av sexualitet som unga får. I samband med den tematiken beskrev hon situationen för unga som utsatts för sexuellt våld och det bristande skydd som finns i lagstiftningen. Hon betonade vikten av en samtyckeslagstiftning.

Danskan Trine Porret Randahl Larsen beskrev kvinnans kropp och dess roll som slagfält, en situation där den kvinnliga kroppen utsätts för våld och sexism, den saknas i forskningen kring exempelvis medicinering och utsätts för ett medialt tryck i form av ideal som skadar kvinnors självkänsla och leder till ätstörningar. Även Porret Randahl Larsen uttryckte oro över det abortmotstånd som hon såg växa och uppmärksammade diskussionen som förts i Norge kring en samvetsklausul.

Här inflikade moderatorn Johanne Sundby att ett sätt att arbeta mot abortmotståndet är att uppmärksamma språket som används kring abort, där abortmotståndare talar om ”mord” och att tydliggöra att ett sådant språk inte är acceptabelt.

Anne-Karin Nygård, Norwegian Women Health Association, beskrev organisationens arbete mot våld mot kvinnor, där de håller ett fokus på gruppen unga kvinnor. Den gruppen beskrev hon också som extra utsatt för ”skönhetstyranni” i form av ett fokus på att ha en perfekt kropp och att passa in i en smal norm kring utseende. Det budskap som organisationen bland annat arbetar för att förmedla är att ”du duger”.

Den finska textilkonstnären Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen, aktiv i finska Invalidförbundet, fortsatte sedan med att tala för vikten att synliggöra funktionsnedsatta personers sexualitet. Att arbeta för en medvetenhet om att gruppen ofta fråntas rätten till sin sexualitet och sexuella hälsa. Ett konkret exempel som hon gav på svårigheterna var att många funktionsnedsatta kvinnor inte screenas för cellförändringar i cervix, eftersom det fanns praktiska problem med att ta sig till mottagningarna och ekonomiska hinder för att rent praktiskt komma dit. Hon beskrev också hur en funktionsnedsatt persons kropp ständigt formulerades som ett hinder i utredningen av vilket stöd som personen behöver. Vad innebär det för en persons sexualitet, hur påverkas personens känsla för sin kropp och självkänsla var några av frågorna som väcktes.

En av kommentarerna från publiken till talarnas presentationer var vår förbundsordförande Kristina Ljungros som menade att det kan finnas en risk i att tala om ett ökat motstånd mot abort, att det istället kanske handlar om ett mer strategiskt och organiserat motstånd och att det även finns ett aktivt arbete för aborträtt som ger resultat på många ställen i världen. Hon lyfte även ett HBTQ-perspektiv på de frågor som diskuterades under workshopen.

Text och foto: Saga Alm MårtenssonHåll utkik på bloggen efter ytterliggare en rapport från seminariet!


1 kommentar:

Anonym sa...

Borde inte nån som har en motsatt åsikt än panelen finnas på plats och få möjlighet att framföra sin åsikt?