lördag 14 juni 2014

Att få samtycke, inte att ge.


Det andra och avslutande seminariet om sexualitet, hälsa och reproduktiva rättigheter för kvinnor och flickor startade intensivt. Bland annat med en omorganisering av panelen där Olga Persson klev in som moderator och Zandra Kanakaris, ordförande i Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund tillkom i panelen.

Som inledning visades den norska filmen Skylappjenta, en film som i den efterföljande publikdiskussionen fick kritik för att vara fördomsfull och ge en stereotyp bild av rasifierade personer. Kritik som skulle föras vidare till arrangörer.

Tiina Rosenberg inledde efter detta med att uttrycka ett starkt motstånd mot de högerextrema vindar som blåser i Europa och Sverige och betonade rätten till vård för papperslösa. Zandra Kanakaris lyfte vikten av att synliggöra och prata om sexuellt våld och våldtäkt. Pia Teleman tog utgångspunkt i sitt yrkesliv som gynekolog och talade om rätten till sexuell och reproduktiv hälsa, vikten av information och kunskap kring sexualitet och hotet mot aborträtten. Vikten av att komma ihåg den kamp som har förts för aborträtten och de konsekvenser som osäkra aborter har globalt för kvinnor i form av en av de vanligaste dödsorsakerna.

Moderatorn Olga Persson, barnmorska, berättade om en mångårig erfarenhet av att arbeta med kvinnor som varit utsatta för sexuellt våld och det temat var också genomgående i samtalet med samtliga i panelen och efterföljande publikdiskussion. Vikten av att fråga inom sjukvården om patienter varit utsatta för sexuellt våld betonades, att exempelvis vårdpersonal ibland inte ställer frågan eftersom de känner sig osäkra på vad de ska göra med svaren som kommer. Också juridiska aspekter av sexuellt våld lyftes och i likhet med första workshopen så betonades vikten av en samtyckeslagstiftning. Att det handlar om att få samtycke, inte att ge, var också en viktig synpunkt som lyftes. Ansvaret kan aldrig ligga på den personen som utsatts för sexuellt våld.

Ett annat tema som löpte genom samtalet var vikten av en sex- och relationsundervisning som är adekvat och ger unga den kunskap som de behöver för att må bra i sin sexualitet. Vikten av vuxenvärldens ansvarstagande i förhållande till ungas situation belystes och att det krävs genomgående sexologisk kunskap hos pedagoger för att möta de frågor som unga kan ha kring sexualitet.

Stämningen i föreläsningssalen var genomgående intim och engagerad. Efteråt fanns möjlighet att lämna sina tankar skriftligt för att ge sina synpunkter om vad som bör tas med i slutdokumentet som formuleras under Nordiskt Forum. 

Tillsammans har de 200 kvinnoorganisationer som står som initiativtagare till Nordiskt Forum arbetat fram ett utkast till ett slutdokument som kommer att presenteras under avslutningsceremoni i Malmö Arena imorgon söndag. Dokumentet överlämnas till bl.a. nordens jämställdhetsministrar och chefen för UN women. Under torsdagen och fredagen pågick flera seminarier som delvis var tänkta att hämta in synpunkter och konkreta förslag till slutdokumentet. En av seminarieserierna var Kvinnors och flickors kroppar – sexualitet, hälsa och reproduktiva rättigheter. Du kan läsa om den första seminariedelen tidigare i bloggen. 

Text och bild: Saga Alm Mårtensson.1 kommentar:

Emma Söderström sa...

Hej! Olga Persson är inte barnmorska utan förbundssekreterare för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR! Med erfarenhet från Alla Kvinnors Hus Team för våldtagna.