måndag 5 augusti 2013

BDSM med ansvar och respekt

 Anders Wallin demonstrerar hur svårt det kan vara att kommunicera efter att han spänt på sina "leksaker".

Att syssla med BDSM är ingen barnlek. Det kräver kunskap och djup förståelse mellan parterna för att det ska bli bra. Workshopen BDSM – Vett, etikett och empati i relationer med maktförskjutning förklarar grunderna.

Anders Wallin från RFSU Stockholms BDSM-grupp håller workshop i tältet i Pride park och inleder med orden:

– Jag har sysslat med BDSM i 40 år. När jag var fem år gammal upptäckte jag vad jag gillar. Jag var kär i Pernilla i klassen och det jag helst av allt ville göra var att kedja fast henne i ett skjul och piska henne.

Temat för worshopen är ansvar. Ansvar från den dominanta personens sida att känna av, förstå och respektera den dominerade personen.

– Det är ingen lek. När man utövar BDSM så är det på riktigt. Om du dominerar någon så har du ett väldigt ansvar, säger Anders Wallin.

Han skriver ett par centrala ord på en whiteboard-tavla i tältet – Tillit, Respekt, Kommunikation, Rollspel och Kontroll. Men vad betyder de här orden? Egentligen.Deltagarna bjuds in till diskussion. Ord för ord går de igenom listan på tavlan. ”Det är respekt att inte överskrida gränser som man har kommit överrens om” säger en. ”Kommunikation kan vara ordlös. En blick, en markering”, säger en annan senare.

– BDSM är väldigt mycket rollspel. Annars blir det ingen maktförskjutning. Då ligger man på samma nivå hela tiden, förklarar Anders Wallin.

Att införliva de här fem ledorden kan enligt Wallin leda till väldigt bra BDSM. Och det kan vara oerhört personlighetsutvecklande. Både för den som dominerar och den som blir dominerad. Men det finns också risker. BDSM kan väldigt lätt gå fel.

– Drick inte sprit eller ta droger innan du dominerar någon. Inte ens ett glas vin. Du ska verkligen inte vara full när du dominerar, då riskerar det att gå riktigt illa. Jag har sätt personer på BDSM-klubbar som har stått och slagit andra på njuren i fyllan. Du ska vara klar i knoppen, säger Anders Wallin.

Som en säkerhetslina används ofta stoppord så att den dominerade när som helst kan dra sig ur. Men det är helt otillräckligt enligt Wallin.

– Att helt lita på stoppord är fullständigt sanslöst, säger han. När man är igång med sånt här frigörs mängder av endorfiner. Då kan den dominerade lätt glömma stoppordet.Dessutom kan det vara väldigt svårt att höra – speciellt på högljudd klubb. Men även annars. Anders tar hjälp av en förberedd frivillig person. Han sätter på henne sina ”leksaker” så att hennes kropp är fast i en låst position.

– Det är väldigt svårt att höra vad någon säger om de har en gagball i munnen. Och det är svårt för personen att använda kroppsspråket när kroppen är fastlåst, säger Anders Wallin.

Stoppord är bra, men otillräckliga. Du måste även hela tiden fråga hur det känns för personen och känna av de signaler du får.

– Det är väldigt viktigt att känna av hur den du plågar och pinar har det. Frågan ”Hur känns det just nu?” löser väldigt många problem som kan uppstå med BDSM.

För att verkligen kunna förstå den dominerade personen ska du helst ha provat på allt du utsätter den andra personen för så att du vet hur det känns

– Att binda någon eller piska någon med rotting utan att själv veta hur det känns är bland det dummaste du kan göra, säger Wallin. När du har upplevt vad den andra känner blir det en starkare känsla för dig själv. Plus att det blir en bättre känsla för den du ska dominera.BDSM är fortfarande ett ganska kontroversiellt ämne, enligt Anders Wallin. Även om sjukdomsklassificeringen har tagits bort. Många tycker det är sjukt att vilja skada eller själv ta skada. Själv delar RFSU:s syn på vad BDSM är. Att det är frivilligt, ömsesidigt och att de medverkande visar respekt för varandra. Annars är det inte BDSM.

– BDSM sker när det finns samtycke, det finns det inte vid en misshandel. Vid BDSM planerar man för att minimera risken för permanenta skador. Det sker sällan vid en misshandel. BDSM-aktiviteter kan förbättra relationen mellan två människor, till skillnad från misshandel. Det kan ge fantastiskt njutning och personlig utveckling, och om något blir dåligt kan man avbryta alltihop. Det kan man inte i ett misshandelsfall.

Och så behövs det förstås kunskap. Kunskap om hur man binder någon. Om hur man kan slå någon för att det inte ska uppstå några bestående skador. Wallin uppmanar till att se instruktionsvideor, läsa böcker och gå på kurser.

– Då kan man lära sig BDSM väldigt bra. Det här är exempelvis den bästa boken om smisk som jag någonsin har läst: Consensual spanking.

Inga kommentarer: