tisdag 10 december 2013

Sexualupplysning och preventivmedel räddar liv – Musikhjälpen behövs!


Att satsa på sexualupplysning gör verkligen skillnad. Stor skillnad. Det vet jag. Och det kommer jag prata mer om i Musikhjälpen idag kl.16 och vid flera tillfällen den här veckan. 

Det finns områden där mödradödligheten har minskat och det beror främst på att: 
· Andelen kvinnor som träffade utbildad hälsopersonal minst en gång under graviditeten har ökat 
· Förlossningar där utbildad hälsopersonal fanns närvarande har ökat
· Andelen kvinnor mellan 15–49 år som använde någon form av preventivmedel har ökat 

Bristen på preventivmedel och information om hur man får tag i dem är stor. Utan tillgång till preventivmedel kan inte kvinnor och flickor själva bestämma hur många barn de vill ha. Varje graviditet är en hälsorisk och att försörja en stor familj innebär en ekonomisk belastning. Kvinnor som har många barn att ta hand om går miste om möjligheten att utbilda sig och få ett jobb. De blir därmed beroende av att någon annan försörjer dem. Ofta ligger politiska, kulturella och religiösa motiv bakom att kvinnor som vill använda preventivmedel nekas denna möjlighet. Det handlar om maktstrukturer kopplade till kön där unga tjejer ofta står absolut längst ner. Graviditet är den största dödsorsaken bland flickor mellan 16 och 19 år i världen är mödradödlighet. Att genomgå en graviditet och förlossning utgör en stor hälsofara eftersom unga flickors kroppar inte är färdigutvecklade för att klara en sådan påfrestning. 

Hundratalsmiljoner kvinnor som vill undvika att bli gravida saknar tillgång till preventivmedel. Och ännu fler vet inte ens hur de blir gravida eftersom de aldrig fått sexualupplysning. Det känns både onödigt och djupt tragiskt.

Nu ska vi jobba ännu hårdare för att öka det politiska och ekonomiska stödet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Att varje kvinna själv ska kunna välja om, när och hur många barn hon vill föda, är en grundläggande mänsklig rättighet och avgörande för att världens fattigdom ska kunna bekämpas.

Faktum är att varje dollar som används för att finansiera preventivmedel sparar minst fyra dollar som annars hade gått åt till att vårda kvinnor som skadats genom att de blivit ofrivilligt gravida. Och här kommer Musikhjälpen insamling in. En insamling som går till att bekämpa mödradödlighet - världens viktigaste fråga, mot död och för liv.

/Kristina Castell


  
Här är jag och min vän Marianne Weichselbraun som också är barnmorska

Inga kommentarer: