fredag 25 september 2009

Fullsatt för mammakamp


Inför ett fullsatt internationella torget samtalade RFSU:s mammaambassadörer, Kattis Ahlström och Katarina Wennstam med Anneka Knutsson, barnmorska och chef för Sidas enhet för hälsa och kunskap om det faktum att över 20 000 kvinnor dör varje dag enbart på grund av att de blivit gravida.
   Ett av FN:s åtta millenniemål som ska vara uppfyllda till 2015 och som syftar till att minska fattigdomen i världen, handlar om att minska mödradödligheten. Det är också det av millenniemålen som går sämst.
   Enligt Anneka Knutsson beror detta på att det är en kvinnofråga. Kvinnors hälsa och rättigheter prioriteras inte  i samhället, varken inom familjen eller politiskt och ekonomiskt.

Katarina Wennstam förklarade varför hon och Kattis Ahlström bestämt sig för att vara RFSU:s mammaambassadörer.
– Graviditet och förlossning är identiska världen över, men i Sverige är det enkelt och i andra delar av världen är det förenat med livsfara, sa hon.
   På frågan om varför inte mödradödlighet prioriteras trots att det innebär ekonomiska vinster för länder att satsa på kvinnors hälsa och utveckling, svarar Katarina att det finns mycket religion och traditioner som står i vägen. Men det handlar också om ekonomiska resurser, och dessa läggs inte på kvinnor.

Stödet till RFSU:s Mammakamp går till ett projekt i Nicaragua, där abort totalförbjöds 2006 med allvarliga konsekvenser för kvinnors liv och hälsa.
   Anneka berättar att osäkra aborter är en av huvudorsakerna till mödradödlighet i Södra Afrika. Hon menar att kalla det för mödradödlighet därför delvis är missvisande eftersom många av de kvinnor som dör inte ens ville bli mammor.
   Anneka och Katarina är överens om att frågan om minskad mödradödlighet också måste drivas av män. Anneka berättar att de män på beslutsfattande nivå som hon mött och som varit engagerade i frågan är de som själva blivit drabbade genom att de förlorat en fru, en dotter eller en syster.

Kattis frågade också vad som ska till för att komma vidare och nå åtminstone halvvägs till FN:s millenniemål 5 om minskad mödradödlighet.
   Katarina menade att Sverige har en chans att driva denna fråga under sitt ordförandeskap i EU. Hon anser att Sverige bör gå i bräschen för dessa frågor eftersom Sverige så tydligt prioriterar jämställdhet.
– Att inte utnyttja detta under ordförandeskapet vore tjänstefel, avslutar hon.


Text: Lina Granlund
Foto: Carolina Hemlin

Inga kommentarer: