lördag 26 september 2009

Spanien – Europas sexigaste land?

Thomas Gustafsson, Spanienexpert och Irene Zoe Alameda, chef för Instituto Cervantes, spanska kulturinstitutet i Stockholm diskuterade inför ett välbesökt Internationella torget på lördagens eftermiddag Spaniens förändring från en förtryckande diktatur med ett starkt inflytande från den katolska kyrkan till ett av EU:s mest liberala länder vad gäller hbt-rättigheter och kvinnors rättigheter. Ottarskribenten Anna Hellgren ledde samtalet.

Thomas sa att Spanien har behövt öppna upp debatten och lagstiftningen för att ta itu med det som hände under inbördeskriget. Irene menade att det konservativa partiet opponerar sig mot alla liberaliseringsförlag när det gäller kvinnors rättigheter och hbt-rättigheter, men de lagar som redan stiftats under den socialistiska regeringen ju aldrig kan tas tillbaka. Hon menar att det är en win-win situation. De lagar som man stiftar innebär att fler omfattas av sina mänskliga rättigheter och det sker inte på bekostnad av någon annan grupps rättigheter. De konservativa kan därför inte riva upp dessa lagar och kan inte medverka till att begränsa rättigheter som redan är uppnådda.Sverige driver inte frågor om sexuella rättigheter som ordförande för EU, och Spanien tar över ordförandeskapet första januari. Irene hoppas att Spanien ska ta upp dessa frågor men hon tror inte att det är möjligt. Frågorna är alltför kontroversiella och Spanien är relativt ensamt som socialistiskt land i EU-kretsen.
Thomas menade att den fråga som är viktigast för katolska kyrkan har varit familjen, och när Spaniens regering nu föreslår att liberalisera lagstiftningen gällande abort blir detta en stridsfråga. Den katolska kyrkan mobiliserar stort gällande det lagförslag som ger spanska kvinnor rätt till fri abort.

Den spanska ekonomin har varit god under ett antal år och har nu liksom de flesta andra länder drabbats av den globala finanskrisen. Detta kan komma att innebära att man fokuserar politiken på annat än sexualpolitik. Enligt Irene kan den socialistiska regeringen nu med ännu större styrka driva rättighetsfrågor. De måste visa sina väljare att de agerar. De har svårt att hantera den ekonomiska krisen, men de kan göra något åt rättighetsfrågorna.

Irene menar också att Spanien inte, till skillnad från andra länder som drabbas av ekonomisk nedgång och kris, kommer att bli mer konservativt.

Thomas sade att de sociala klyftorna är stora i Spanien på grund av krisen och regeringen har nu stora problem att hantera. Det kostar mycket att arbeta med stora ekonomiska och sociala reformer så som arbetslöshet i krisens spår. Något som regeringen kan arbeta med är att fortsätta arbeta för ökade rättigheter för kvinnor, hbt-personer och invandrare.

Anna Hellgren avslutar med att fråga, är Spanien EU:s sexigaste land?
På detta svarar Thomas tveklöst JA, och Irene verkar instämma.

Text: Lina Granlund
Foto: Carolina Hemlin

Inga kommentarer: