torsdag 24 september 2009

Ska svenska ambassadörer prata sex?Trettio personer sitter bänkade framför Internationella torgets scen när Ylva Bergman inleder diskussionen mellan Ulla Gudmundsson, Sveriges ambassadör i Vatikanen, och Åsa Regnér, generalsekreterare för RFSU. Varför ska man prata sex?

– De här frågorna är bland de svåraste frågorna att driva i Vatikanen, säger Ulla Gudmundsson, och fortsätter:
– Där tycker man att Sverige gått lite väl långt i frågan om abort.

– Sverige och Holland är de länder som håller högst profil i abortfrågan, vi har en särställning i världen, säger Åsa Regnér.

Det är 15 år sedan FN:s befolkningskonferensen i Kairo 1994 och 14 år sedan kvinnokonferensen i Peking. Där beslutades att alla kvinnor ska ges tillgång till sexualupplysning, preventivmedel, mödrahälsovård och säkra aborter, men läget ser fortfarande dystert ut.
– Sverige måste göra mer, men det krävs mod, säger Åsa Regnér.

Sverige är ett litet land med en internationellt sett liberal sexualpolitik. Är det naivt av Sverige att tro att man kan påverka länder runtom i världen att förändra sin sexualpolitik?
– Nej, Sverige gör rätt, men vi har inte lyckats, säger Åsa Regnér med hänvisning till de 15 år gamla besluten från Kairo och Peking.

Moderator Ylva Bergman målar upp en bild av katolska kyrkan som kondommotståndare och konservativa abortmotståndare. Hon hänvisar till den 9-åriga brasiliansk flicka som tidigare i år blev gravid efter en våldtäkt och att hindrades att göra abort.

– Det är en stereotyp bild som inte gör verkligheten rättvisa, säger Ulla Gudmundsson.

Senast igår kväll träffade hon en latinamerikansk kardinal som fördömde den brasilianske biskopens handlande när han förhindrade den 9-åriga flickan att göra abort. Det handlade om just honom och inte katolska kyrkan i stort.

Ylva Bergman rundar av samtalet med att hänvisa till en artikel av den djupt kristna amerikanske ex-presidenten Jimmy Carter. Han anklagar kyrkor och religioner för att inte lyfta fram kvinnors rättigheter och att utvecklingen går för långsamt. Håller debattörerna med?

– Kyrkor har ansvar men de är inte politiska partier, säger Ulla Gudmundsson.

Åsa Regnér ger ett tydligare svar:
– Alla med makt har ansvar, säger hon.


Text: Helena Björk
Bild: Carolina Hemlin

Inga kommentarer: