söndag 27 september 2009

Religion och sexualitet - hur funkar det?Under rubriken Religion och sexualitet diskuterade Ottars Ylva Bergman kyrkornas roll och röst i SRHR-frågor med Ulla Gudmundsson, Sveriges ambassadör till Vatikanen och Malta; Erik Berggren, präst och ledamot i RFSU:s förbundsstyrelse och Magnus Linton, författare och journalist, bosatt i Colombia.
Det blev ett intensivt samtal om kvinnors rättigheter, hbt-personers situation, svenskt bistånd och effektiv taktik i förändringsarbete.

Kyrkan har mycket stor inverkan på utvecklingen i sexualitets- och rättighetsfrågor, konstaterade Ylva Bergman. Vilken roll har kyrkan i biståndet?
– Den största biståndsorganisationen i världen är Action of Churches together, sa Erik Berggren. Och där är inte ens katolska kyrkan med. Det handlar alltså om väldigt mycket pengar och mycket budskap. Och budskap finns det både bra och dåliga. På vissa ställen framhävs till exempel hbt-personers rättigheter, medan man på andra motarbetar gruppen och kränker kvinnors rättigheter. Sedan är ju också kyrkan, särskilt katolska kyrkan, ofta väldigt negativ till kondomer.

– Det svåra med att diskutera katolska kyrkan är att den är så stor och rymmer så många olika åsikter, menade Ulla Gudmundsson. Vi ser på den genom lutherska glasögon och ser då att den är emot till exempel homosexualitet och abort – men tänker inte på att den styrs av ideal som man inte räknar med att människan kommer att kunna leva upp till. Och sista ordet är absolut inte sagt i preventivmedelsfrågan. Abort är mycket svårare, där är motståndet starkt.
– I SRHR-frågor har kyrkor ofta varit föregångare, vad gäller tillgång till vård till exempel, sa Erik Berggren. Men när det gäller sexuella rättigheter är situationen en helt annan.– Det finns två spår, sa Magnus Linton. Det finns progressiva organisationer på kristen grund i Latinamerika, där man har ett strukturellt perspektiv på detta – och ser att kvinnor behandlas illa i religionens namn. Det där vaga du, Ulla, pratar om i Katolska kyrkans hållning, tillåter män att surfa ovanpå, att inte ta ansvar, att fortsätta låta kvinnor ta smällen.
– Ja, detta är ju katolska kyrkans ömmaste punkt, synen på kvinnor och sexualitet. Det här är en diskussion man ska föra med katolska kyrkan, sa Ulla Gudmundsson.

– Det kan också vara så att olika taktik funkar olika bra, sa Magnus Linton. I Colombia finns en progressiv kvinnorörelse som har lyckats liberalisera abortlagstiftningen. För några år sedan var det helt förbjudet att göra abort, men kvinnorörelsen lyckades visa att den lagen inte var förenlig med konstitutionen. Man slutade prata om abortfrågan som en moralfråga och fokuserade på mänskliga rättigheter och social rättvisa.
– Ja, hur argumenterar man på ett sätt som går hem, det är frågan, sa Ulla Gudmundsson. Man får inte uppfattas som att man skriver andra människor på näsan. Människor måste befria sig själva. Takt och respekt är ofta en bristvara i sådana här sammanhang.

Text: Ulrika Westerlund
Foto: Carolina Hemlin

Inga kommentarer: