torsdag 30 juli 2015

En Introduktionskurs i BDSMF

Renita Sörensdotter och Elin Bengtsson
Veckan i Pride House fortsatte tisdagen den 28e juli med inte mindre än fem programpunkter från RFSU. De båda föreläsningarna om BDSM gjorde succé med två fullsatta salar, med folk sittandes längst väggarna i klungor och hopvis med uteblivna som tyvärr inte ens fick plats. Men vi är här för att summera och informera för er som dessvärre missade dessa toppenföreläsningar.

Den första panelen granskade undergivenhet och fördomar gentemot de som utövar eller lever med BDSMF som livsstil. Här hölls en häftigt engagerande diskussion om hur det kan se ut i ett förhållande där dominans och underkastelse är väsentligt för välmående. Det dryftades om BDSMF som terapi, att sluta behöva skylla ifrån eller förklara sig, samt njutningen och styrkan som finns hos även de undergivna. Detta föredrag hölls av RFSU Stockholms BDSM- och fetischismgrupp.

I föreläsningen med Renita Sörensdotter och Elin Bengtsson lite senare på dagen fick åskådarna en inblick i ämnet som helhet, BDSMF 101 så att säga. Det blev en hel del begrepp och förklaringar gällande området. Med informativt och lätthjärtat samspråk om det praktiska utövandet av BDSMF, som så ofta förvrängs och förlöjligas ur ett så kallat normativt perspektiv, fyllde de många av de kunskapsluckor som ännu finns i området.

Innan vi börjar med en sammanfattning av gårdagens BDSMF-relaterade föreläsningar kan det vara värt att gå igenom terminologin lite kortfattat.

BDSMF - akronymen är ett paraplybegrepp för en mängd olika praktiker och identiteter, detta innebär i sin tur att alla dessa praktiker och identiteter har en varierad betydelse för olika människor
Bondage - begränsandet av någons rörlighet genom exempelvis rep, handklovar eller uppmaningar
Disciplin - syftar på lekar kring lydnad, kontroll och uppfostran
Dominans - utövandet av makt eller en slags överlägsenhet, mentalt och fysiskt styrande 
Submission - underkastelse, att underkasta sig någons vilja genom följsamhet eller fostran
Sadism - njutning i att orsaka smärta eller utöva makt över någon som vill vara på mottagande sida av denna
Masochism - njutning i att bli utsatt för smärta eller i att underkasta sig och lyda 
Fetishism - njutning genom till exempel objekt, kläder eller företeelser
Switch - kan vara både undergiven och dominant beroende på omständigheterna
Lek/session - från engelskans play, den sexuella akten, i vilken maktöverföringen och omständigheterna är förutbestämda för att alla inblandade ska uppnå ömsesidig njutning
Breath play - asfyxiofili, när syretillförseln till hjärnan på något sätt begränsas
Taboo play - sessioner som fokuserar på kulturellt tabubelagda motiv, ämnen eller handlingar, exempelvis våldtäkt, minderåriga eller nazism
SSC - Safe, Sane and Consensual, ett essentiellt mantra inom BDSMF som syftar på just säkerhet, sunt förnuft och samtycke
RACK - risk-aware consensual kink, tillåtande av vissa riskfyllda sexuella utövningar, så länge deltagarna är fullt medvetna om riskerna
TPE - total power exchange, ett förhållande i vilket individer har en överenskommelse om total underkastelse och dominans beträffande varandra

Vem är undergiven? Nu gör vi upp med fördomar och normer om undergivenhet.

Att fördomar finns gentemot BDSMF communityn utifrån är inget nytt, men vad det finns för normer inom gemenskapen är något som inte tacklas lika ofta. Panelen består av tre individer som identifierar sig som undergivna och en som identifierar som dominant. Diskussionen av RFSU Stockholms BDSM- och fetischismgrupp började i vintras som en ide inför pride om vem som är undergiven och vad detta innebär. De lever alla i någon form av TPE relation och har alla en helt egen förklaring på vad det medför. Det förklarades som en demokrati där folkomröstningar och folkets bästa representerade den undergivna, och det förklarades som en diktatur där den undergivna helt enkelt hade valt att lägga sin tillit hos rätt diktator. 

När en som utomstående granskar BDSMF är det lätt att se munkavlar, kedjor, rep och handklovar, bli skrämd, plocka ihop sitt pick och pack och lägga benen på ryggen. Det är inte svårt att missförstå det som vid första anblick ser ut som en högst snedvriden maktrelation, något som i själva verket är en ömsesidigt fördelaktig överenskommelse. Inte minst är det lätt att döma det en inte förstår, detta i mycket bredare utsträckning när det rör underkastelse menar panelen. Det finns en uppfattning om att de som är submissiva, masochister eller som att väljer att ge sin fulla lydnad åt någon annan är svaga och saknar vilja. Det borde gå utan att säga att detta absolut inte är faktum och att den som är undergiven är det för sitt eget gagn, eller inte har ett val då det är en så djupt rotad del av deras identitet att det snarare är en läggning än något annat, och behöver då inte ens vara kopplad till en sexuell tillämpning. 

Vad som mycket tydligt framgår är att respektfull kommunikation är grundläggande för en långvarig relation, och det är något som mer normativa relationer kan lära sig från just BDSMF. Det handlar om att bygga upp varandra och se till att alla mår bra av det som sker i relationen menar de. Alla kanske inte vill ha samma sak, men de kan ge varandra vad motparten saknar, och det är mer jämlikt än något annat. 

Detta är inte uppenbart för den som inte är insatt. Den undergivna syns bland annat inte lika mycket som till exempel den dominanta mannen, skadliga mansroller återfinns alltså även här. Förhållningssätt inom BDSMF speglar på så sätt mer normativa föreställningar om att den undergivna, läs feminina, inte tillför något till relationen. Vi har en uppfattning som menar att relationer är ensidiga och den undergivna inte berikar eller bygger upp den mer dominanta. Vi måste göra slut med missförståndet gällande dominans och underkastelse. Vi måste göra slut med fördomar om vad som är jämlikhet och förstå att alla inte vill ha samma sak, vi måste även börja fokusera på likheterna istället för olikheterna och låta oss skrämmas av det vi inte vet någonting om. Utbilda oss själva och inte vara rädda för att förstå.

BDSMF - Hur funkar det?

När det kommer till sex är samtycke ett måste, allt annat är våldtäkt, punkt. Då ''consensual'' är en avgörande del i BDSMF mantrat uppmanar vi er att kolla på filmen Tea and Consent av Blue Seat Studios innan vi går vidare. Med det ur vägen kan vi gå in mer på ämnet. För att säkert kunna utöva BDSMF är det viktigt att veta vart ens gränser går, att prata om triggers och vad en är bekväm med att göra eller inte göra är viktigt inför varje session. Något som en gång var okej kanske inte är okej en annan gång. 

Under seminariet fick publiken ta del av ett litet experiment, vi skulle ställa tre frågor till personen som satt bredvid oss. Vill du äta kött? Ja. Nej. Kanske. Vill du dricka vin? Ja. Nej. Kanske. Vill du äta jordgubbar? Ja. Nej. Kanske. Resultatet var olika, i mitt och min grannes fall var det nej till kött från mig, ett kanske från hen, ett ja till vin från mig och ett nej från hen, vi båda tyckte om tanken på att äta jordgubbar. Så förutom att vi bestämde att vi skulle äta jordgubbar tillsammans någon gång var det något annat klart för oss, allt fungerar inte för alla. Någon kanske gillar kött men en annan gör det inte, båda kanske vill ha jordgubbar men hur ska de serveras, med mjölk? Ska de vara snoppade eller med stjälken kvar? Fungerar inte vin kanske du föredrar en öl istället? Men vilken sorts öl, och vilket vin vill jag ha? Ska vi pröva oss fram lite, gå på en ölprovning och utforska eller är du inte sugen på det? Ungefär så kan en tänka på en öppen kommunikation om hur en lek ska gå till. Precis som det nu vattnas i mun på mig av att tänka på mat som jag vill äta, kan en se på att prata om sina sexuella fantasier (fast det vattnas kanske på andra ställen...), det är en del av leken och förspelet.

Säkerheten i BDSMF är näst upp att förklara djupare. Grundläggande kunskap om kroppen och hur den fungerar är något som behövs hos alla utövare, dels för att veta vad som känns bra att röra vid eller vart det gör mest ont, erogena zoner och så vidare. Lika viktigt är det att veta så att ingen involverad kommer till skada, varken mentalt eller fysiskt. Vid breath play är det viktigt att en har full kontroll och tillit, samt att har förståelse för hur anding och syretillförsel fungerar, mer än grundläggande kunskap behövs om detta ska experimenteras med. Hålla för näsa och mun kan vara ett lite säkrare alternativ för nybörjare, men även där gäller det att vara försiktig. 

Om det då blir för mycket är det viktigt att kunna signalera att det inte ska gå längre, därför finns stoppord, eller stoppgester om det inte går att använda ord för tillfället. Det gäller även om det inte är nog, om  I sessioner där det är mycket verbalt motstånd kan det vara svårt att urskilja vad som är menat att betyda stopp eller fortsätt. Vanliga stoppord är trafikljuset, där grönt betyder ''ok'', gult betyder ''det börjar bli lite mycket'' och rött betyder ''avbryt'', eller något annat som bestämts före sessionen börjar. Att vara mentalt förbered och veta vilka mentala gränser och reaktioner som kan triggas och vad dessa innebär gäller återigen kommunikation.

Det finns självklart mycket mer att skriva, men detta är långt nog redan, precis som 45 minuter inte räcker för att förklara BDSMF djupt ingående och det fick skippas en del och det får det göras detsamma här. Dock finns det ett hur bra sätt som helst att lära sig mer och kunna ställa frågor, detta i Pride Parks kinky kvarter, där RFSU har ett tält, på väg in kan en även svänga förbi vårt mindre kinky tält och bli medlem eller snacka om annat. Det finns utmärkta broschyrer tillgängliga på båda ställen. Prova på att bli bunden eller att sitta i bur. Märk i första hand hur mycket sunt förnuft, säkerhet och samtycke genomsyrar hela kvarteret. 

Inga kommentarer: