onsdag 29 juli 2015

Hpv-vaccination för män, kostsamt men viktigt

Lena Levin (RFSU), Anders Blaxhult (Venhälsan), Anders Tegnell (Folkhälsomyndigheten), Håkan Jörnehed (V) under tisdagens seminarium på Pride house.

Sedan 2012 erbjuds flickor hpv-vaccin som skydd mot livmoderhalscancer. Men vaccinet skyddar också mot andra cancerformer, t.ex analcancer. RFSU driver därför frågan att hpv-vaccin ska göras tillgängligt och kostnadsfritt även för män. Under tisdagen anordnade vi ett panelsamtal om frågan i Pride House.

Anders Blaxhult, överläkare på Venhälsan, inledde med att berätta att viruset som orsaker livmoderhalscancer även trivs i andra slemhinnor t.ex analt, i svalget och på penis. Viruset hittas därför hos 15 procent av män som har sex med män. Av de msm som bär på hiv, bär en tredjedel även på hpv.
  Som jag ser det är det bara ekonomiska skäl till varför vi inte vaccinerar pojkar. Det är ju mer effektivt att vaccinera hela befolkningen än bara halva, sa han.

Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten berättade att vaccinationsprogram är en av de mest framgångsrika metoderna inom svensk sjukvård. Men hpv-vaccinet är i nuläget väldigt dyrt och det är därför tveksamt om det är effektivt ur en hälsoekonomisk synvinkel.
– Det kostar helt enkelt väldigt mycket att rädda människoliv med det här vaccinet. Men det finns flera olika sätt att gå vidare: Landstingen kan införa vaccinprogram på egen hand, det kan ingå i läkemedelsförmånen eller så kan patienterna betala själva så som de gör med t.ex vaccin vid utlandsresor.


Håkan Jörnehed, landstingsråd (v) sa att han hoppas att Stockholms läns landsting kan vara det första att subventionera vaccinet och att andra landsting sedan kommer att följa efter. 
– Det här är en jämställdhets- och jämlikhetsfråga. Jag tycker att landstingspolitikerna bör stå till svars varför de inte prioriterar hpv-vaccination av hela befolkningen.

Inga kommentarer: