måndag 13 juni 2011

The gay brain... but why?

Alldeles strax ska jag besöka ett föredrag om skillnader, och likheter, mellan homosexuella och heterosexuella hjärnor. Bland annat svenska forskare från Karolinska har kunnat hitta likheter mellan bögars och heterosexuella kvinnors hjärnor (samt förstås också mellan flators och heterosexuella mäns). Jag läser i sammanfattningen om olika storlekar i specifika delar i hjärnan, könsatypiska förbindelser hos bögar, sexuell tvåformighet mellan heterosexuella och homosexuella. Jag är inte helt säker på att jag förstår och trots mitt öppna sinne, nyfikenhet och ett intresse för olika typer av forskningsansatser funderar jag på vad vinsten med sådan forskning kan vara? Och vilka är riskerna? Vad är det som döljer sig i min böghjärna, som gör att jag är annorlunda än min kollega Tim och lik min kollega Åsa? Och varför behöver jag veta det… Upplys mig!

Inga kommentarer: