onsdag 15 juni 2011

Kvinnlig könsstympning och sexualitet

I strid med forskning hävdas det i kampanjer mot kvinnlig könsstympning att könsstympningen berövar kvinnan hennes förmåga till sexuell njutning och tillfredsställelse. Denna hållning anses verka avskräckande och motverka könsstympning. Sara Johnsdotter, forskare i Malmö, menar att denna hållning skambelägger t.ex. unga svensk-somaliska tjejer och försämrar deras självbild, vilket i sin tur ger oönskade och skadliga konsekvenser för tjejernas sexualitet.

Inga kommentarer: