onsdag 15 juni 2011

Genital piercing


Att pierca sitt kön behöver inte innebära någon risk. Det visar i alla fall den forskning som presenteras på konferensen. Den som alltså har fördomar om att piercing på kön skulle innebära ökade risker för infektioner, att den som könspiercat sig skulle ha könssjukdomar i högre grad än andra eller att en förlossning skulle kompliceras av en könspiercing får tänka om. En del använder piercingen för att "re-claima" sin kropp, vilket visar på vikten av att hälso- och sjukvårdspersonal talar med sina piercade patienter om dess betydelse, i syfte att fånga upp ev. psykosociala problem. Oftast önskar könspiercade patienter bli behandlade med respekt och det räcker gott och väl med att bekräfta att det är ok med piercade förhudar, blygdläppar eller andra könsdelar. Könspiercing är här för att stanna.

Inga kommentarer: