tisdag 14 juni 2011

Sex och funkisDen som arbetar inom området funktionsnedsättningar (FN) ställs snart inför en rad etiska frågor kopplade till sexualitet, vilket våra norska kollegor Peter Zachariasen och Wenche Fjeld och 2003 års RFSU-pristagare Lotta Löfgren-Mårtenson belyser. Ett urval av budskap: alla ska kunna inleda sexuella relationer samtidigt som man ska få stöd i att välja bort sådant som inte känns bra; icke-heterosexuella ska synliggöras; det är nödvändigt med anpassad sexualundervisning så även personer med FN får rätt kunskap om kropp och sex. Även frågan om föräldraskap och intellektuell funktionsnedsättning behöver dryftas så att föräldrar med intellektuella FN och deras barn får stöd. Naturligtvis är det angeläget med mer forskning på området.

Inga kommentarer: