onsdag 15 juni 2011

Tolerant tystnad

En studie från Johannesburg av inställningen till samkönade relationer i en muslimsk gemenskap visar att det är något man undviker att tala om. Det finns en försiktig, bräcklig tolerans. Man kan känna till att vänner eller släktingar är homosexuella, men så länge man inte talar öppet om detkan man låta det passera, till och med att någon i släkten lever tillsammans.

Studien är dock liten och det går inte att dra generella slutsatser. Men det är inget överraskande resultat. Det har vi sett tidigare.

Inga kommentarer: