torsdag 16 juni 2011

MISM - Men who use the Internet to seek sex with men

Nätet spelar en central roll för män som söker sex med andra män. En del män är väldigt väl bevandrade med teknik och utbud av communities och kontaktsajter, andra är mer ovana. I rikare länder använder många snabbt ny teknik (t.ex. mobilappar), medan i u-länder dominerar fortfarande traditionella mobiltelefoner i sökandet efter sex män emellan. Ett som står fast är att många män söker sex med andra män och nyttjar här tekniska framsteg (internet, mobiler, i-pads osv). Tekniken är som jag skrev tidigare här för att stanna och den förändrar människors sexvanor.

Många av männen önskar rådgivning och information om sex on-line, t.ex. om säkrare sex och om hur man minskar riskerna för HIV och andra könssjukdomar. Motivationen att använda kondom är ofta hög, men det finns faktorer som kan göra det svårt att använda kondom, t.ex. längtan efter närhet och intimitet eller behov av tillit. Eller så "blir det bara så" i stundens hetta. Här önskar männen att rådgivningssajterna mycket tydligt lyfter fram sex på ett positivt och bejakande sätt och visar t.ex. bilder på nakna män för att en rådgivningssajt ska uppfattas som trovärdig och kompetent i frågan. Forskning visar att det är viktigt att sajterna erbjuder möjlighet till självreflektion om det egna beteendet för att vara till hjälp.

Annan forskning diskuterar sambandet mellan (vanligt förekommande) fantasier om sex utan kondom vid chatt on-line och sambandet till hur männen förhåller sig och tillämpar säkrare sex in real life (IRL). Här föreslår forskarna att man erbjuder metoder till så kallad själv-reglering av beteendet (förhållningsregler, dvs. hur man kan göra för att minska risker), så att fantasier om oskyddat sex inte innebär risktagande vid sex IRL.

Inga kommentarer: