onsdag 15 juni 2011

WAS 2015 i Singapore - vem kan (inte) resa dit?

Det står klart att 2015 års WAS-konferens kommer att äga rum i Singapore. Landet valdes i konkurrens med Sydafrika och Sydkorea. Så vem tror vi kommer att komma dit?

Snacket i korridorerna här i Glasgow har ofta handlat om avsaknaden av delegater från t.ex. Afrika eller andra delar av världen med många u-länder. Det är ett känt faktum att vi talar helt andra kostnader för någon som arbetar med sexologi och sexuell hälsa i t.ex. Botswana eller Nicaragua och som vill besöka en sådan konferens för att presentera sin kunskap och ta del av andras, jämfört med oss i Sverige eller andra rika industriländer. Jag vill här påminna om svenska UD:s stöd för sexologer och andra som arbetar för sexuell hälsa i u-länder i att kunna delta i Göteborgskonferensen för två år sen. Vi hoppas att fler ges möjlighet till stöd för sitt deltagande vid framtida konferenser.

Något som inte nämndes var huruvida värdlandet för konferensen tillåter personer med HIV att resa in i landet. Enligt HIV Sverige tillåter Sydkorea, ett av de tre kandidatländerna för 2015, inte inresa för den som lever med HIV. Det är däremot ok att resa in i Singapore med HIV, åtminstone för kortare vistelser. 2013 års konferens äger rum i Rio de Janeiro i Brasilien, ett land utan några som helst reserestriktioner för hivpositiva. Jag anser att fråga om reserestriktioner för hivpositiva måste tas i beaktande när vi framöver väljer värdland för en konferens om sexologi och sexuell hälsa.

Inga kommentarer: